Bilder

Volvo Concept Estate

feb 27, 2014 ID: 139410
Volvo Concept Estate
Volvo Concept Estate, exterior, side
Nøkkelord:
Konsepter, Design, Exterior, Mennesker, 2014, Volvo Concept Estate (2014)

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.