Persberichten

Volvo Cars wordt mede-oprichter van Accelerating to Zero Coalition en roept regeringen op tot meer klimaatactie

Volvo Cars kondigt vandaag aan dat het zich aansluit bij de Accelerating to Zero Coalition, die later vandaag wordt gelanceerd tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering (COP27) in Sharm El Sheikh, Egypte.

 

Tijdens COP27 en in de aanloop naar de komende G8-bijeenkomst in Bali, Indonesië, roept Volvo Cars landen ook op om hun eigen klimaatmaatregelen te intensiveren en de dreiging van de opwarming van de aarde tegen te gaan.

 

De Acceleration to Zero Coalition bestaat uit een brede groep belanghebbenden die zich inzetten om de overgang naar emissievrije mobiliteit te vergemakkelijken en te versnellen.

 

De coalitie bouwt voort op de Verklaring van Glasgow van vorig jaar, over emissievrije voertuigen op COP26. De ondertekenaars hebben zich ertoe verbonden ernaar te streven dat tegen 2040 100% van de wereldwijde verkochte auto’s en bestelauto’s emissievrij rijden, en uiterlijk in 2035 in de belangrijkste markten (Europa, China, Japan en de VS).

 

De vorming van de coalitie speelt in op de behoefte aan een internationaal platform voor wereldwijd leiderschap op het gebied van emissievrije voertuigen. Door nauwe samenwerking wil de coalitie de juiste voorwaarden helpen scheppen om emissievrije auto’s en bestelwagens te stimuleren, onder meer door de elektrificatie van bedrijfsvloten en de ontwikkelen van een uitgebreide laadinfrastructuur.

 

Jim Rowan, Chief Executive van Volvo Cars, zal bij de lancering van de coalitie tijdens COP27 de oprichting en samenwerking aankondigen en meer fabrikanten aanmoedigen om de verklaring te ondertekenen en zich bij de coalitie aan te sluiten.

 

Met de ambitie om tegen 2030 een volledig elektrische autofabrikant te zijn, wil Volvo Cars het tempo van de overgang van de auto-industrie naar volledige elektrificatie beïnvloeden.

 

Jim Rowan verklaart: “Verbrandingsmotoren zijn gebaseerd op technologie uit het verleden en we moeten ze loslaten als we de grootste bedreiging voor de mensheid, klimaatverandering, tegen willen gaan.”

 

De aankondiging komt een week na de lancering van het nieuwe volledig elektrische vlaggenschip van Volvo Cars, de Volvo EX90. Het bedrijf wil de komende jaren elk jaar een nieuwe elektrische auto op de markt brengen.

 

Los daarvan heeft Volvo Cars samen met meer dan 200 andere bedrijven en maatschappelijke organisaties een oproep ondertekend van de We Mean Business Coalition aan nationale regeringen om hun klimaatambities en -prestaties te verhogen.

 

Tot dusver hebben slechts 29 van de 194 landen dat na COP26 gedaan, ondanks de toezeggingen in het kader van het klimaatpact van Glasgow. De oproep maakt duidelijk dat 1,5 graden opwarming van de aarde eerder een grens dan een doel is, en dat dringende nationale maatregelen essentieel zijn als de wereld deze grens niet wil overschrijden.

 

Daarnaast kondigde ook Anders Kärrberg, Head of Global Sustainability van Volvo Cars, tijdens een paneldiscussie aan dat het bedrijf het Call on Carbon-initiatief steunt. Samen met Inter IKEA, H&M Group, SSAB en anderen dringt het initiatief er bij regeringen op aan een effectief beleidskader voor koolstofprijzen in te voeren.

 

“Wij erkennen de rol van koolstofprijzen bij de aanpak van klimaatverandering”, aldus Anders Kärrberg. “Met de aankondiging van onze interne koolstofprijs van 1.000 SEK (91 euro) voor elke ton koolstofuitstoot tijdens COP26, werden we de eerste autofabrikant die een wereldwijd koolstofprijsmechanisme invoerde dat de uitstoot van zijn volledige waardeketen dekt.”

 

“Door de Call on Carbon te ondersteunen, tonen we opnieuw onze bereidheid om bij te dragen aan het leiden van de hele auto-industrie naar een duurzamere toekomst. We moeten dringend werken aan een heroriëntatie van de financiële mechanismen om ons te helpen binnen de limiet van 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven. Dit kan zowel stabiliteit voor investeerders toevoegen als een rechtvaardige overgang ondersteunen voor getroffen werknemers en boeren, gezinnen en gemeenschappen die door dergelijke veranderingen zullen worden getroffen.”

 

Noot voor redactie

Als ondertekenaar van de Call on Carbon roept Volvo Cars de afgevaardigden van de landen op om:

  1. De nationale verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs te ondersteunen met doeltreffende, robuuste, betrouwbare en geschikte koolstofprijsinstrumenten die een kosteneffectief investeringstraject naar netto nul vormgeven;
  2. Koolstofprijsinstrumenten waar nodig tussen landen afstemmen om een stabiel en voorspelbaar investeringsklimaat te creëren;
  3. De regels voor internationale marktmechanismen uit hoofde artikel 6 van de Overeenkomst van Parijs afronden. Dit zal niet alleen kosteneffectieve mitigatie-inspanningen ondersteunen, gelijke concurrentenwaarden creëren en koolstoflekkage minimaliseren, maar het zal de markten ook in staat stellen hun ambitieniveau te verhogen.
Keywords:
Corporate Nieuws
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.