Persberichten

Volvo Cars ontvangt hoogste score voor duurzaamheidsprestaties van EcoVadis

Volvo Cars heeft de hoogste score gekregen voor zijn duurzaamheidsprestaties van EcoVadis, een toonaangevende leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. Hierdoor wordt de positie als een van de meest duurzaam georiënteerde bedrijven in de auto-industrie nog verder versterkt.

 

Volgens de methodologie van EcoVadis verdienen de duurzaamheidsprestaties van Volvo Cars de score ‘Advanced’. Dat betekent dat Volvo Cars een Platinum-medaille krijgt en bij de beste 1% van alle 75.000 door EcoVadis beoordeelde ondernemingen hoort.

De Platinum-erkenning bewijst eens te meer dat duurzaamheid voor Volvo Cars even belangrijk is als veiligheid en de hoogste prioriteit krijgt in al zijn activiteiten.

“Duurzaamheid is voor ons bij Volvo Cars even belangrijk als veiligheid”, zegt Anders Kärrberg, hoofd Global Sustainability bij Volvo Cars. “We nemen op alle gebieden maatregelen om een duurzamer bedrijf te worden, onder meer door onze CO2-voetafdruk te verkleinen. Het is bemoedigend dat de strenge beoordeling van EcoVadis nu de bevestiging geeft dat we goed op weg zijn.”

Volvo Cars heeft een uitgebreid klimaatplan dat de CO2-uitstoot van al zijn activiteiten en producten aanpakt, vanuit zijn ambitie om tegen 2040 een klimaatneutraal bedrijf te worden.

Het plan gaat verder dan het aanpakken van uitlaatgassen door middel van elektrificatie; het bedrijf zal ook de CO2-uitstoot aanpakken in zijn productienetwerk en ruimere activiteiten, zijn toeleveringsketen en via het recyclen en hergebruiken van materialen.

Als eerste tastbare stap in de richting van Volvo’s visie voor 2040 wil het bedrijf de CO2-voetafdruk van alle voertuigen gedurende hun volledige levenscyclus tussen 2018 en 2025 met 40% verlagen.

De methode van EcoVadis is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen en staat onder het toezicht van een wetenschappelijke gemeenschap van deskundigen op het gebied van duurzaamheid en toeleveringsketens.

EcoVadis onderzoekt met name de manier waarop bedrijven duurzaamheid in hun toeleveringsketen implementeren. Internationale bedrijven in allerlei sectoren, en met name inkopers voor grote wagenparken, gebruiken de door EcoVadis gepubliceerde scores voor hun inkoopbeslissingen zodat ze niet-duurzame en onethische leveranciers kunnen vermijden.

EcoVadis heeft tot op heden wereldwijd al meer dan 75.000 bedrijven beoordeeld. Bij de beoordeling van ondernemingen deelt het zijn verslag op in vier hoofdcategorieën: Milieu, Arbeids- & Mensenrechten, Ethiek en Duurzame Inkoop.

In de beoordeling van Volvo Cars haalt EcoVadis verschillende lopende duurzaamheidsactiviteiten en -initiatieven van de onderneming aan. Onder meer de maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen in de toeleveringsketen, de controle van zijn duurzaamheidsstrategie door het SBTI (Science Based Targets Initiative) en de inspanningen van Volvo Cars om de energie-efficiëntie en het efficiënt gebruik van materiaal en hulpbronnen te verbeteren worden goed ontvangen.

Daarnaast vestigt EcoVadis ook de aandacht op de investeringen van Volvo Cars om diversiteit en inclusie te bevorderen, zijn initiatieven om arbeidsrechten te beschermen, zijn uitgebreide opleidingsprogramma voor ethisch ondernemen en zijn wereldwijde focus op duurzaam inkopen.

Lees hier meer over Volvo en duurzaamheid.

Keywords:
Product Nieuws
Omschrijvingen en feiten in dit persmateriaal zijn gerelateerd aan Volvo Cars`s internationale auto gamma. Omschreven features kunnen optioneel zijn. Voertuigomschrijvingen kunnen variëren per land en mogen worden aangepast zonder voorafgaande notificatie.
Contact