Overview

Volvo Safety Concept Car gör körningen säkrare

Volvo Safety Concept Car gör körningen säkrare

 

 

 

Tre nya bilmodeller under år 2000 – och nu i början av 2001 tar Volvo Personvagnar ett nytt stort
steg in i framtiden.

 

Huvudtemat i Volvo Safety Concept Car (SCC) är "överlägset synfält". Men bilen innehåller även teknik som höjer den personliga säkerheten och förbättrade passiva skyddssystem.

 

SCC visar därmed en ny dimension av forsknings- och utvecklingsarbetet inom bilsäkerheten.

 

Volvo Safety Concept Car är en vision av den säkerhetsutveckling som bilköpare kan komma att åtnjuta i framtiden. Den är också ett bevis för att Volvo Personvagnar och Ford Motor Company ligger i absolut framkant när det gäller utveckling av teknik för säkrare bilkörning.

 

– Den snabba teknikutvecklingen innebär att vi ständigt får tillgång till mindre och kraftfullare datorer, till nya sensorer etc. Volvos filosofi är att utnyttja landvinningarna på ett klokt och genomtänkt sätt. Vi kombinerar avancerad elektronik med nya material och nya mekaniska konstruktionslösningar för att skapa kundfördelar. Ett exempel på detta är just Volvo SCC och dess unika runt-om-sikt, säger Hans Gustavsson, chef för forskning och utveckling inom Volvo Personvagnar.

 

– Över 90 procent av all viktig information till föraren är synintryck som erhålls genom bilens rutor. Ökar vi kvaliteten på syninformationen ökar vi också förarens möjligheter att ta rät beslut i svåra situationer och att därmed undvika kollisioner, tillägger han.

 

Byggd för ögat

 

Därför är framtidsbilen Volvo Safety Concept Car byggd för ögat. Med det åsyftas i första hand inte dess design, utan att man i konstruktionsarbetet utgått från förarens öga för att därmed skapa bättre sikt.

 

När föraren sätter sig i sätet känner en sensor av var hans/hennes öga finns. Sätet ställer därefter automatiskt in sig efter ögat, så att föraren får bästa tänkbara sikt. När det är gjort flyttas golv, pedaler, ratt och mittkonsol inklusive växelspak till positioner som gör att alla reglage hamnar inom bekvämt räckhåll.

 

Därmed får föraren bästa tänkbara överblick över vad som händer såväl utanför bilen som på instrumentpanelen.

 

Nummer ett på säkerhet

 

Volvo SCC är resultatet av ett nära samarbete mellan Volvo Personvagnar och moderbolaget Ford Motor Company. Bilen, som formgivits vid Volvo Monitoring and Concept Center i Kalifornien, visar flera forsknings- och utvecklingsprojekt inom säkerhet. Den är därmed en tydlig demonstration av den spetskompetens och de resurser som finns inom koncernen.

 

Svängda B-stolpar

 

Volvo SCC har dessutom flera andra funktioner som förbättrar sikten:

 

Föraren kan se igenom vindrutans sidostolpar (A-stolparna) tack vare en fackkonstruktion i metall kombinerad med plexiglas. B-stolparna, mellan fram- och bakdörrarna, är svängda inåt i samma form som stolens ram för att ge fri sikt snett bakåt.

 

En sensor i ytterbackspegeln upptäcker upphinnande bilar och varnar föraren för fordon i den
"döda vinkeln".

 

Dessutom finns bakåtriktade kameror i de yttre backspeglarna som kan visa föraren vad som finns
i den döda vinkeln.

 

Strålkastarnas ljuskägla anpassas efter vägen, t ex genom att rikta ljuset dit föraren svänger i en korsning eller i en kurva.

 

En infraröd ljusförstärkare ger ökad mörkersikt utöver strålkastarnas kapacitet.

 

En framåtriktad kamera kontrollerar positionen på vägen och varnar föraren om bilen är på
väg ur kurs.

 

Bromsljuset blinkar varnande vid häftiga inbromsningar.

 

Ökad krocksäkerhet och personskydd

 

Volvo SCC innehåller utöver detta en mängd spännande säkerhetslösningar inom områdena körsäkerhet, krocksäkerhet och personskydd.

 

De främre stolarnas ramar skapar tillsammans med bilens B-stolpar ett skydd som är minst lika effektivt vid rundslagningar och sidokrockar som traditionella B-stolpar.

 

Bilen har två olika typer av fyrpunktsbälten, Kryssbältet – X4 och hängslebältet V4. X4-bältet baseras på ett traditionellt trepunktsbälte som kompletteras med ytterligare ett diagonalt bröstbälte.
V4-bältet är ett nytt fyrpunktsbälte som har ett centralt placerat lås och där axelbanden bilder ett V
över bröstkorgen.

 

Baksätet har två höj- och sänkbara sittdynor som anpassar sig steglöst för att ge barn bästa och säkraste sittposition, oavsett längd.

 

Fjärrkontrollen blir kommunikationscentral

 

Fjärrkontrollen har utvecklats till Volvo Personal Communicator (VPC) med en rad nya finesser:

 

En fingeravtryckssensor personifierar fjärrkontrollen.

 

Det räcker med att föraren greppar dörrhandtaget för att låsa upp dörren – och bilen kan startas
utan nyckel.

 

VPC överför förarens personliga inställningar till bilen, som automatiskt ställer in rätt läge på förarestol, ratt, pedaler, etc.

 

Systemet kan även förprogrammeras med olika destinationer så att navigationsinstrumentet ställs in redan när föraren låser upp dörren.

 

En hjärtljudssensor registrerar hjärtslag från både människor och djur när bilen är parkerad. Sensorn aktiveras om någon brutit sig in i bilen och gömmer sig där – eller om ett barn eller djur glömts kvar.

 

Om föraren befinner sig mer än 100 meter från bilen kan VPC ändå sända information via en mobiltelefon. Det går även att föra över information från en PC eller handdator.

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.