Videos

Volvo V40, model year 2013, driving footage (3:57)

jul 03, 2012 ID: 44407
Kopiera och klistra in koden ovan
Volvo V40, model year 2013, driving footage (3:57)
Sökord:
V40, 2013

Upphovsrätten till innehållet i ljud- och bildarkivet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess intressebolag. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att ändra innehållet i ljud- och videobiblioteket, till exempel bilder eller ljud- och videosekvenser. Sådant material får emellertid användas av media eller i PR-syfte.

För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande enligt ovan.

Genom att använda ljud- och videofiler accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.