Videos

New Volvo S60 crash test

jun 20, 2018 ID: 230919
Kopiera och klistra in koden ovan
New Volvo S60 crash test - rear offset deformable barrier 70% (55 mph/88 kph)
Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik, S60, 2019

Upphovsrätten till innehållet i ljud- och bildarkivet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess intressebolag. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att ändra innehållet i ljud- och videobiblioteket, till exempel bilder eller ljud- och videosekvenser. Sådant material får emellertid användas av media eller i PR-syfte.

För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande enligt ovan.

Genom att använda ljud- och videofiler accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.