Videos

Robocoaster test

aug 01, 2014 ID: 154733
Kopiera och klistra in koden ovan
Volvo Cars has developed a flexible and multi-purpose test rig to evaluate occupant positioning and occupant retention. The robot, which is used together with a crash test dummy, can be programmed to simulate the occupant kinematics in a run off road crash. The film shows a simulation of a run-off road crash with and without electric safety belt retraction.
Sökord:
Säkerhet VPS, Anläggningar, Teknik

Upphovsrätten till innehållet i ljud- och bildarkivet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess intressebolag. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att ändra innehållet i ljud- och videobiblioteket, till exempel bilder eller ljud- och videosekvenser. Sådant material får emellertid användas av media eller i PR-syfte.

För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande enligt ovan.

Genom att använda ljud- och videofiler accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.