Videos

360˚ Surround view

jul 22, 2014 ID: 148303
Kopiera och klistra in koden ovan
The all-new XC90 also features a 360° Surround view that gives the driver a bird’s-eye view, an overview of the surrounding area, seen from a point above the car. The bird’s-eye view is enabled by four concealed fish-eye cameras – one integrated into the front, one integrated in each of the door mirrors and one fitted above the rear number plate. The video illustrates the basic principles on how the 360˚ Surround view works. This video is with a generic car, not the all-new XC90.
Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik, Hållbarhet VPS, XC90

Upphovsrätten till innehållet i ljud- och bildarkivet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess intressebolag. Alla rättigheter förbehålls.

Det är förbjudet att ändra innehållet i ljud- och videobiblioteket, till exempel bilder eller ljud- och videosekvenser. Sådant material får emellertid användas av media eller i PR-syfte.

För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande enligt ovan.

Genom att använda ljud- och videofiler accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.