Hållbarhet

Hållbarhet

Volvo Cars erkänner att vi som bilföretag måste vara en del av lösningen när det gäller att mildra effekterna av klimatförändringarna. Detta erkännande återspeglas i vår övergripande strategi och vårt engagemang för hållbar verksamhet. Vi var den första traditionella biltillverkaren att åta sig att elektrifiera hela modellprogrammet, vilket innebär att varje ny Volvo kommer att vara utrustad med en elmotor från 2019. Men enbart elektrifiering räcker inte för att sänka CO2-utsläppen i linje med ambitionerna i klimatavtalet från Paris 2015.

 

Hösten 2019 lanserade vi därför en av de mest ambitiösa klimatplanerna i fordonsindustrin. Vi kommer att minska vårt koldioxidavtryck för varje bils livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025 som ett första steg mot vår ambition att bli ett klimatneutralt företag senast 2040. Dessa ambitioner sträcker sig bort att ta itu med avgasutsläppen genom en fullständig elektrifiering. Vi kommer även att ta itu med koldioxidutsläppen i vårt tillverkningsnät, den bredare verksamheten, vår leveranskedja och genom återvinning och återanvändning av material.

  Till
  LADDAR
  Totalt antal objekt (820)
  Press Releases
  Media Kits
  LADDAR
  Övrigt
  Totalt antal objekt (820)