Pressmeddelanden

Volvo Adventure – inspiration and kunskap för framtidens ledare

 

 

Volvo Adventure är ett utbildningsprogram för ungdomar mellan 10-16 år. Programmet organiseras i samarbete med FN:s Miljöprogram, UNEP (United Nations Environment Programme), och syftar till att öka miljömedvetandet och miljöaktiviteterna hos framtidens beslutsfattare. Miljöprojekt genomförs av grupper med 2-5 deltagare med syfte att förbättra den lokala miljön.

 

De bästa projekten är inbjudna till Volvo Adventure Award konferensen i Göteborg, 6-10 maj, 2005. Konferensen möjliggör för studenter att dela ideér med andra ungdomar från hela världen. De tre bästa projekten vinner en prissumma för att kunna fortsätta sitt projekt.

 

Över 100 studenter från hela världen kommer samlas på Volvo Adventures konferens i Göteborg och media är välkommen att delta i i evenemanget med följande aktiviteter:

 

8 maj
10.00-12.30 Besök på Universeum 
14.00-20.00 Liseberg Nöjespark

 

9 maj
09.00-12.00 Projektpresentationer i Kongresshallen, Göteborg Convention Centre för den internationella juryn (del av Vetenskapsfestivalens program)
13.00-16.00 Workshops – deltagarna tar fram en deklaration till Världens ledare som ska presenteras för UNEP
17.00-21.00 Volvo Forest Adventure – utomhusaktivitet på Hällsnäs

 

10 maj
17.00-18.00 Priscermoni och vinnarna presenteras av UNEP (United Nations Environment Programme) och Curt Germundsson, Senior Executive Advisor, Volvo Car Corporation

 

Om du vill delta i evenemanget, kontakta Malin Persson, mperss58@volvocars.com, 031-3254152.

 

/MP 50240

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.