Pressmeddelanden

Tuffa krav på tillbehör hos Volvo Personvagnar

 

 

En blomvas på instrumentbrädan var ett populärt Volvotillbehör på 1950-talet. Idag vore en sådan otänkbar – inte för att vi ogillar blommor, utan för att dagens tillbehör utvecklas ihop med själva bilen. De skall uppfylla alla tuffa krav på bland annat kvalitet, säkerhet, miljöegenskaper och utseende. Blomvasen håller inte måttet, men det gör till exempel det nya parkeringshjälpsystemet (PAC).

 

I samband med introduktionen av den nya Volvo XC90 har också ett nytt tillbehör sett dagens ljus. Det förkortas PAC, vilket betyder Park Assist Camera. Det är alltså en kamera, som hjälper föraren att parkera i trånga lägen, eller backa intill en släpvagn, utan risk för irriterande småskador. Den ger en avsevärt förbättrad sikt bakåt som komplement till bilens backspeglar.
Jamen, säger kanske någon, små kameror finns på marknaden sedan länge och det finns förmodligen billigare system att köpa, som fungerar lika bra som Volvos eget.
- Nej, det håller vi inte med om, säger Ragnhild Koch, chef för den grupp om halvdussinet produktchefer, som kommer fram till vilka tillbehör som skall utvecklas till Volvo Personvagnars bilar.

 

Utvecklas med bilen
- PAC har bland annat genomgått prov för alla krav på krocksäkerhet och miljöegenskaper, liksom tester för alla tänkbara elektroniska störningar, och det uppfyller våra tuffa krav på funktion i extremt höga eller låga temperaturer.
- Liksom alla de tillbehör vi konstruerar, är PAC helt enkelt verifierat och godkänt av Volvo – det är en bättre produkt än vad någon annan skulle kunna erbjuda våra kunder.
- Vi ”skuggar” utvecklingen av bilmodellerna och integreras allt mer i dessa projekt, säger Ragnhild Koch. Liksom vid tillkomsten av en bil, går utvecklingen av ett tillbehör inte vidare förrän alla kriterier är uppfyllda vid vissa förutbestämda punkter i utvecklingen.

En del tillbehör, som är integrerade i bilen och i vissa fall monteras när bilen byggs i fabriken – till exempel motorvärmare, de nu så populära ”body kits” samt dragkrokar och taklastsystem – måste utvecklas tidigt i nybilsprojekten. De omfattas av samma krav som bilen i sig och utsätts för omfattande livslängds- och krockprovning. En vinge på en baklucka måste hålla lika länge som själva bilen och färgen måste vara identisk med bilens färg. Samma designavdelning, som skapat själva bilen, designar även en spoiler eller ett "body kit".

 

Efterfrågan av kunderna
- Vi har som uppgift att komplettera Volvos erbjudande till kunderna med efterfrågade tillbehör, säger Ragnhild Koch. Utvecklingen av PAC har bland annat kommit ur ett behov från Japan, som är ett högteknologiskt land med stor trängsel och små parkeringsutrymmen. På andra håll i världen efterfrågar särskilt förarna av Volvo XC90 parkeringsassistans.

Peter Andersson är produktchef med ansvar för interiör komfort, aktiv säkerhet och underhållning i baksätet.

- Vi finns först i kedjan, säger han. Vi sysslar med idéstyrning – samlar information om vad marknaden vill ha – genomför produktplanering och skapar så kallade business cases. När det gäller PAC, har vi inte gjort mycket av grundutveckling – tekniken är ju känd och vi använder skärmen i Volvos trafikinformationssystem RTI. Däremot är alla delar i PAC anpassade ihop med respektive bilmodell och funktionsmässigt anpassat till RTI – när man lägger i backväxeln ersätts kartbilden automatiskt av bilden från backningskameran.

- Tiden då man köpte en blomvas hos Volvohandlaren för en femma och klistrade på instrumentbrädan, är förbi. Idag har vi en selektiv portfölj av tillbehör, som alla har tillförts Volvos värden.

 

Åtskilliga utvecklingssteg
Utvecklingen av ett tillbehör sker i ett stort antal steg, som börjar med en kostnadsberäkning, följt av design, konstruktion och kontakter med tänkbara leverantörer. När beslut fattats om en viss utformning, fastställs ritningarna och priset från den valda leverantören. Därefter följer en fas då verktyg tas fram och provdetaljer produceras för verifierings- och utfallsprov.

När detta är klart, är man framme vid att inleda serieproduktionen. Även då sker arbetet tillsammans med nybilsprojektet och det gäller att samordna introduktionen med pressmaterial och trycksaker samt se till att tillräckligt antal av tillbehöret finns hos återförsäljarna vid introduktionen. Då skall samtidigt även förpackningar och monteringsanvisningar ha gjorts och distribuerats.

Särskilt för utvecklingen av klassiska tillbehör som dragkrokar, måste arbetet ske ihop med bilutvecklingen eftersom fästen måste vara placerade på bästa möjliga sätt och kombinationen bil-dragkrok måste uppfylla alla tänkbara krav. Att behöva göra ett nytt hål i en redan färdig bil vore oklokt och eftersom Volvo erbjuder upp till fyra olika slag av dragkrokar, är detta grundarbete extremt viktigt.

 

Målgrupper i detalj
När en ny bil skall utvecklas definieras målgrupperna för den nya modellen. Samtidigt funderar tillbehörsfolket på vilka av dessa målgrupper, som skulle kunna behöva olika tillbehör. En rad olika idéskisser görs för de viktigaste grupperna tillsammans med designavdelningen.

Idag räcker det inte med att dela in bilköparna i ”barnfamilj” eller ”ensamstående”, utan indelningen blir mer detaljerad för att kunna tillgodose kundens individuella behov. ”City-användning”, ”high tech”, ”aktivt kul” och ”sport” är några grupper, som gett vägledning efter tester med referensgrupper av unga människor i så kallade produktkliniker.
- Utifrån sådana utvärderingar har bland annat PAC skapats, liksom den nu så populära iPod-adaptern, säger Ragnhild Koch.
iPod-adaptern kopplas till bilens audiosystem, och sedan kan föraren smidigt hantera sin iPod.via sina rattknappar, eller passageraren via radions knappar.

 

Egen affärsenhet
Att konstruera och utveckla ett tillbehör är avancerat, men det räcker inte med det – marknadsföring och försäljning är förstås också viktigt. ”Tillbehör” är en egen affärsenhet inom Volvo Personvagnar och totalt arbetar ett hundratal personer enbart med detta, varav nästan hälften på utvecklingssidan. I andra änden finns ett antal marknadsförare som stöd till marknadsbolagen runt om i världen och vi träffar Anna Arbius och Lasse Sandström.

Anna, som är ansvarig för att utveckla marknadsföringen, säger att utbudet av tillbehör genomgår en ständig förändring.
- Idag är RSE (baksätesunderhållning) viktigt, liksom navigation med RTI, sensorstyrd parkeringsassistans, body kits samt vad vi kallar interiör komfort och flexibilitet.
- Vi har alltid en bas i dragkrokar, lasthållarsystem, barnsäkerhetsdetaljer, lättmetallfälgar, mattor, motorvärmare med mera, men exteriör styling blir allt viktigare liksom elektronik och underhållning, som MP3-/iPod-anslutning via ”digital jukebox” och dubbla bildskärmar bak. Allt fler efterfrågar enklare RTI-navigation, satellitradio och parkeringskamera (PAC).

 

Miljontals kunder
Tillbehörsaffären är naturligtvis viktig med tanke på att kundbasen består av närmare en halv miljon nybilsköpare varje år, förutom de flera miljoner Volvoägare som redan finns.
- Vi gör inga tillbehör för andra märken, utan kan koncentrera oss på att förfina våra produkter maximalt och se till att de har en perfekt integration med bilarna, säger Lasse Sandström, chef för Marketing Operations.
- Det blir solida Volvolösningar. Ett bra exempel är att ett tillbehör med elektronik inte får störa ut andra funktioner i bilen – som att radion byter kanal när navigatorn startas. Sådant kan vara mycket svårt att lösa, men vi säljer ingenting som kan orsaka sådana problem. Därmed tar vi också ett lika långvarigt ansvar för tillbehören som för själva bilen.

 

Aktivare satsning
En bilköpare kan idag gå in på internet och ”bygga” sin egen bil utifrån alla de varianter och tillval (options), som erbjuds. Däremot har det hittills varit svårare för Volvoköparen att redan där välja de tillbehör han eller hon behöver.

 

- Tillbehörssidan har alltid kommit litet i bakgrunden, konstaterar Anna Arbius. Nybilsköparen har egentligen bara fått en tillbehörskatalog i handen när bilen redan är beställd. Det håller vi på att ändra på med i form av ett nytt koncept för Volvohandlarnas försäljningshallar jorden runt. Där finns nu till exempel flexibla displayer och filmer med tillbehör för alla modeller. En mer utvecklad utställning provas hos italienska återförsäljare. Där kan kunden mer aktivt kunna se och känna på tillbehör samt se filmer och animationer på tillbehörens utseende och funktion.
– Jag arbetar bland annat mycket med att även tillbehören ska komma in på webben och idag kan man studera litet av utbudet på Volvo Personvagnars centrala hemsida. Vi bygger nu ut det land för land.
Liksom filmer om nya bilar, kommer även filmer om tillbehör till efter noggranna målgruppsstudier – det handlar om lämplig rollbesättning, passande musik och miljö; allt anpassat för att stämma med respektive målgrupp.

 

Att öka medvetenheten
- Tillbehörssidan deltar också allt mer på bilsalonger, då vi samarbetar tätt med den globala enheten för marknadsföring och omsorgsfullt kan välja tillbehör som förstärker och kompletterar budskapen om själva bilarna, säger Anna Arbius.
- Vi måste öka medvetenheten om tillbehör – såväl i vår egen organisation som hos återförsäljare och kunder. I takt med att utbudet ökar och anpassas för alla olika målgruppers önskemål och livsstil, kan vi visa hur man kan personalisera sin bil.
- Vi måste visa att Volvo faktiskt har allt för den moderna människan – underhållning i bilen, möjlighet att bära och överföra musik, tillbehör för ökad komfort och tuffare utseende, liksom suverän navigationsutrustning samt, givetvis, utrustning för barnsäkerhet med mera, säger Anna Arbius.

 

Bildtexter:

 

1. Bilden på skärmen visar tydligt ett stort område bakom bilen och föraren har hjälp av linjemarkeringar. Föraren måste dock alltid vara medveten om att ansvaret ligger hos honom eller henne – kameran (”PAC”) är en bra assistans.

 

2. Kameran sitter diskret bak på bilen. Ibland kan linsen behöva göras ren.

 

3. Ett smart tillbehör – en lyftanordning för till exempel en cykel upp på lasthållaren på bilens tak.

 

4. Anna Arbius har utvecklat en interaktiv tillbehörsutställning för Volvohandlare.

 

5. Avdelningschefen Ragnhild Koch och produktchefen Peter Andersson (i mitten) arbetar med utveckling av tillbehör, medan Lasse Sandström marknadsför tillbehören.

 

FAKTARUTA 1

 

Vad är egentligen ett tillbehör?

 

En bilköpare kan bli förvirrad över olika benämningar i samband med köpet. Först väljer han en viss modell med en viss utrustningsnivå (”paket”). Därtill finns en lång lista på ”tillval” (”options”), som måste monteras i fabriken, och till sist finns ”tillbehör”. Dessa måste ibland monteras när bilen byggs, medan andra monteras av återförsäljaren.

Hur utrustningen hamnar på bilen, är egentligen ointressant för bilägaren, men begreppen förtjänar ändå en liten förklaring:

Standardutrustning är just ”standard”, en nivå som varje ny bil får i fabriken.
Fabriksbyggd extrautrustning är de olika paket bilköparen har att välja på vid beställningen och som byggs in i fabriken, till exempel Kinetic, Addition och Momentum.
Återförsäljarinstallerad extrautrustning är sådant som just återförsäljaren monterar. Tydliga exempel är barnstolar och dragkrokar.
Tillbehör (ofta används det engelska ordet accessories) kan monteras på såväl en ny bil innan leverans, som på en redan begagnad bil. Exempel är lasthållare eller golvmattor.

Uppskattningsvis 80 procent av alla tillbehör säljs tillsammans med nybilsaffären, medan resten säljs separat till den befintliga bilparken.

 


FAKTARUTA 2

Så fungerar Volvos parkeringskamera Park Assist Camera (PAC)

 

Med PAC kan Volvoägaren parkera och manövrera sin bil enklare, säkrare, snabbare och mer bekvämt. Irriterande småskador undviks och systemet är en bra hjälp när en släpvagn skall kopplas till bilen.

PAC är kopplat till navigationssystemet RTI och videokamerans bild visas på samma skärm, där kamerans vidvinkelprojektion justeras. Systemet ger föraren en tydlig bild av ett stort område bakom bilen, ända från stötfångaren. Linjemarkeringar anger olika avstånd till ett föremål bakom bilen och föraren kan enkelt parkera utan risk att träffa bilen bakom eller en plötsligt uppdykande människa. Markeringarna följer rattutslaget för att förenkla styrningen.

Parkeringskameran aktiveras så snart backväxeln läggs i och RTI-skärmen visar backningsbilden tills dess bilen körts framåt i 15 sekunder eller nått 10 km/tim. Därigenom kan föraren växla framåt-bakåt, som brukligt vid en fickparkering, utan att förlora bilden på skärmen.

PAC är i första hand ett system för ökad bekvämlighet. Föraren får aldrig lita till videobilden till 100 procent, utan också lita på sitt omdöme och verkligen se sig om vid backning. Ansvaret ligger alltid hos föraren. Kameralinsen har en smutsavvisande ytbehandling, men kan ändå behöva göras ren då och då.

 

50245/HM/CR

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera