Pressmeddelanden

Många karriärmöjligheter för kvinnor i Torslandafabriken

 

 

Marie Sölvesvall, Celeste Batista och Jasmine Giavalisco är tre kvinnor som alla tagit vara på de möjligheter till vidareutveckling som finns i Volvo Personvagnars Torslandafabrik.
- Är man själv intresserad finns det goda chanser att utvecklas här, säger Celeste Batista.

 

Av Torslandafabrikens drygt 5 000 anställda är 26 procent kvinnor. Precis som i alla bilfabriker är det monteringen som kräver flest antal anställda. Marie, Jasmine och Celeste arbetar alla i monteringsfabriken.

 

Från montör till chef för 350 anställda
Marie Sölvesvall började montera bilar vid Volvos löpande band för snart 20 år sedan. Sedan dess har hon klättrat uppför hela karriärsstegen och är idag produktverkstadschef.
Det innebär att hon är chef för en femtedel av monteringsfabrikens verksamhet och har cirka 350 anställda under sig. Hon är den kvinna som har den allra högsta tjänsteställningen i monteringsfabriken.
- Ändå hade jag inga direkta karriärplaner när jag började här. Egentligen ville jag bli polis, men eftersom jag satsade mer på idrott än på skolan var mina betyg inte tillräckligt bra. Min pappa tyckte att jag skulle söka till Volvo, minns Marie.

 

Projektledare för kvalitetsförbättringar
Även Celeste Batista har arbetat i monteringsfabriken i cirka 20 år. Att hon hamnade här berodde på skoltrötthet.
- jag hoppade av gymnasiet. Mina föräldrar, som är invandrare från Portugal, accepterade det. Men, ville jag inte studera måste jag jobba, sa de.
Och jobb fanns det gott om vid Volvos löpande band. Även Celeste tog chansen att pröva olika arbetsuppgifter. Medan hon arbetade som montör fick hon två barn. Som de flesta mödrar i Sverige var hon mammaledig i cirka ett år med varje barn.
Att hon hade barn var dock inget som hindrade henne från att gå arbetsledarutbildning 1996.
- Min man och jag hjälps åt med barnen. Eftersom jag börjar arbeta så tidigt är det han som fixar deras frukost. Idag är de 12 och 16 år gamla, men när de gick på dagis var det alltid min man som följde dem dit.
I dag arbetar Celeste som projektledare. Hon har varit inblandad i arbetet med Volvos framgångsrika SUV, XC90. Nu är hennes uppgift att ansvara för ett projekt som syftar till att öka kvaliteten på bilarnas lacker.
- Karosserna är förstås redan målade när de kommer till monteringen, men vi måste se till att de inte skadas här.

 

Trivdes omedelbart - och fick bättre betalt
Jasmine Giavalisco har inte, som de övriga två, tillbringat halva livet på Volvo. Hon är 32 år och sökte sig hit år 2000. För henne innebar det att hon bytte yrke - och fick betydligt högre lön.
- En väninna som börjat på Volvo tipsade mig om jobbet. Jag arbetade tidigare som receptionist på ett litet företag och tjänade 14 000 kronor i månaden. Efter 2,5 år på Volvo ligger min lön runt 20 000, berättar Jasmine och tillägger:
- Som kvinna är jag väldigt nöjd med lönen här.
Hon är långt ifrån ensam om att ha höjt sin lön genom att lämna ett traditionellt kvinnojobb för arbete i fabriken. På de flesta avdelningar finns till exempel ett antal kvinnor som tidigare arbetade inom sjukvården.
Jasmine trivdes omedelbart i fabriksmiljön - även om det var en stor omställning i början.
- Alla klarar inte att jobba här. Man måste klara av det ständiga ljudet, tidspressen och att jobba i lag. Det gäller både kvinnor och män, det är ingen skillnad.
Det tog också tid att vänja sig vid den ibland tuffa jargongen på denna mansdominerade arbetsplats.
- Jargongen handlar inte om sexuella anspelningar, utan snarare om att kvinnor ibland bemöts med attityden "lilla vän, jag ska hjälpa dig, orkar du verkligen detta…", förklarar Celeste.
-  Man måste ha lite skinn på näsan och säga ifrån ibland. För mig var det inga problem, säger Jasmine som fått många nya vänner bland arbetskamraterna.
Hur tungt är jobbet i fabriken?
- Det är tungt, men kvinnor orkar med det, säger Jasmine.

 

Inga problem för kvinnor att klara jobbet
Marie och Celeste har sett hur arbetet i fabriken förändrats under 20 år. De menar att jobbet fortfarande är fysiskt krävande, men ergonomiskt ser det annorlunda ut idag. De allra tyngsta jobben har försvunnit.
- När jag började fanns det en indelning i kvinno- och mansjobb. Så är det inte alls idag. Män och kvinnor gör samma jobb, säger Celeste.
Enligt svensk lag måste alla företag av en viss storlek ha en jämställdhetsplan. Celeste sitter med i Torslandafabrikens mångfalds- och jämställdhetskommitté.
- Som representant för monteringsfabriken känner jag att jag kan påverka. Kommittén är med och sätter jämställdhetsmål och kommer med förslag om hur de ska förverkligas. Det kan till exempel handla om att öka andelen kvinnliga chefer, förklarar Celeste.
Alla tre är överens om att kvinnorna i fabriken har samma möjligheter till utveckling som männen.
- Men vill man vidare måste man vara aktiv själv. Man måste tala för sig och ha en egen drivkraft, menar Jasmine.
Redan efter två år som montör sökte hon sig till logistikavdelningen, där hon arbetar idag.
Som chef har Marie Sölvesvall sitt kontor en trappa upp, med utsikt över monteringsbanan. För henne har den psykiska pressen ökat med ansvaret.

 

Har kvar huvudansvaret för hemmet
- Ibland önskar jag att jag kunde gå tillbaka till monteringen och ställa mig - det är psykiskt påfrestande att vara chef, erkänner hon.
Både Marie och Celeste anser att kvinnliga chefer skiljer sig från manliga på en speciell punkt:
- Vi vet mer om de anställdas familjesituation än en manlig chef, eftersom vi frågar om sådana saker. Som kvinna inbjuder man mer till att tala om känslor, säger Celeste.
 - Det gör att klimatet blir annorlunda, menar Marie.
Hon ser inga större problem med att vara ensam kvinna på sin chefsnivå.
- Jag känner inte behov att behöva prestera bättre för att jag är kvinna. Men, det är klart, mina manliga kollegors barn ringer inte och frågar vad det blir till middag…
Celeste känner igen situationen:
- Även om min man också hjälper till hemma ligger huvudansvaret
för hemmet på mig. Därför är det mig barnen ringer till.
Marie skulle inte ha något emot det om hennes döttrar ville arbeta i fabriken.
- Men jag skulle råda dem att inte stanna för länge vid det löpande bandet - eftersom det finns så stora möjligheter inom företaget, säger hon.

Sökord:
Manufacturing Facility
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera