Pressmeddelanden

De sätter kvinnlig prägel på Volvobilen

 

 

Kvinnor är kortare än män och har mindre muskler. De kör oftare sina barn och de sköter vanligen familjens matinköp. I allt högre grad köper de också bil – i USA är mer än hälften av Volvokunderna kvinnor.

 

Bilkonstruktörer är män – i minst åtta fall av tio. Män tänker gärna på teknik för dess egen skull, medan kvinnor oftare reflekterar över det praktiska, det funktionella.

 

För att tillgodose kvinnors önskemål på Volvobilarna, finns en referensgrupp av åtta kvinnor.

 

Gun Milton och Gerd Carlsson har båda en gedigen Volvobakgrund och båda har ingått i Volvo Personvagnars kvinnliga referensgrupp (KKRG) sedan starten för 13 år sedan.

 

Från början var gruppens fokus främst inriktat på säkerheten i bilarna, inte minst barnsäkerheten. Efter hand har arbetet utvecklats och strukturerats, med utgångspunkt från "Provning Komplett Vagn" (PKV).

 

Gun är sammanhållande i gruppen och arbetar själv "mitt i smeten", nämligen på avdelningen Egenskapsvalidering (Property Validation) inom PKV.

 

En kvinna bland 15 män

 

- Jag är den enda kvinnan bland 15 manliga provningsingenjörer på avdelningen, säger hon. Här fungerar jag som ställföreträdande kvinnlig kund vid utvecklingen av nya bilar. Det är också från PKV, som de flesta av våra uppdrag kommer, förutom från de olika nybilsprojekten.

 

Gun och Gerd förklarar att samtliga åtta medlemmar har sina ordinarie arbeten på olika platser i organisationen och att gruppens arbete tar omkring fem procent av den totala arbetstiden.

 

- Vi har ett schemalagt möte två timmar varannan vecka, säger Gerd. Däremellan träffas vi då någon kallar – det kan handla om en provkörning eller kanske en kundklinik.

 

- Var och en i gruppen har i princip ansvar för något av de pågående nybilsprojekten.

 

Inte en del av organisationen

 

- Vi är alltså ingen organisatoriskt fristående grupp, utan arbetar huvudsakligen tillsammans med provningsingenjörerna.

 

Vid sidan av KKRG finns en större, mer informell grupp Volvokvinnor, bestående av 20 kvinnor i ännu mer spridda åldrar och storlekar.

 

- Personer ur den gruppen används ibland för speciella bedömningar, till exempel för att prova bältesergonomi.

 

Mycket av arbetet i den kvinnliga referensgruppen berör Provning Komplett Vagn (PKV) och Gun beskriver att PKV har tre grupper. Förutom "Egenskapsvalidering", är det "Produktverifiering (TP5)", samt "Fältprov".

 

Prov hos verkliga kunder

 

TP5 innebär tillförlitlighetsprovning i alla skeden av projekten – funktionskontroll, utseende på interiör och exteriör, spel och passningar och så vidare. För detta arbete har KKRG utarbetat en särskild inspektionslista.

 

Fältprovsavdelningen har också en särskild inspektionslista, som är utarbetad för att fånga upp vad som hänt med produkten efter många mils körning. Man kör egna prov på provbanor och allmänna vägar runt om i världen, men har också ett antal bilar placerade hos verkliga kunder, till exempel taxi- och budföretag.

 

- Att ha budbilar med kvinnliga förare ger oss bra insikt om vad som är bra och dåligt i våra bilar – ur ett kvinnligt perspektiv, säger Gun Milton. Det är verkligen riktiga kunder och genom intervjuer med dem får vi många intressanta synpunkter.

 

Funktionalitet viktigt

 

Hon räknar upp de viktigaste områdena för den kvinnliga referensgruppen:

 

* Krafter – hur hårt måste man ta i för att göra olika saker som bilförare eller bilägare?

 

* Inställningar – hur kan stolen till exempel ställas in för att passa en mycket kort person, eller hur är stolen skålad för att passa kvinnor i olika storlekar?

 

* Logik – fungerar bilen så att en helt vanlig kund ska förstå utan att behöva ta fram instruktionsboken?

 

* In- och ursteg – hur fungerar det, särskilt i en hög bil?

 

* Hanterbarhet av barnstolar – liksom andra tillbehör.

 

* Fasthållning av bagage.

 

- Funktionaliteten är mycket viktig för oss, poängterar Gun och Gerd.

 

- Män gillar teknik i sig, medan vi ständigt upprepar frågan till manliga kolleger: "vad ska vi ha den till?". Tekniken är naturligtvis viktig också för oss, men vi ska kunna se vad den ger oss och vi ska kunna förstå den lätt.

 

De resonerar litet om utvecklingen på teknikområdet och konstaterar att navigeringssystemet RTI är suveränt – när man väl lärt sig hantera det.

 

Många diskussioner

 

De reagerar också på den snabba utvecklingen av infotainment och telematics i bilarna.

 

- Det är intressant till viss del, men de innehåller undermenyer med en mängd funktioner, som knappast behövs. Precis som mobiltelefonen – den kan hundratals saker, men man behöver bara ett par, tre funktioner...

 

- Vår uppgift är bland annat att reagera på utvecklingen av dyra funktioner, som väldigt få kunder behöver. Ett enkelt förvaringsfack kan vara viktigare för de flesta.

 

Naturligtvis för de en ständig debatt med sina manliga kolleger.

 

- Vi har ett ständigt, konstruktivt ifrågasättande. Mycket munhuggning, men vi kommer framåt. Vi är en broms mot vidlyftiga utsvävningar med alltför krånglig teknik, som ingen efterfrågar eller behöver.

 

Prioriterar det praktiska

 

- Kvinnor har andra prioriteringar är män – det handlar mycket om praktiska saker som fack och att funktionerna är enkla, till exempel hur man fäller sätena i en herrgårdsvagn. Vi kvinnor är kortare, svagare och beter oss annorlunda än männen. Det handlar litet om ergonomi i konflikt med design.

 

- Ändå är det så, att unga män tänker allt mer som vi kvinnor – här pågår ett generationsskifte!

 

Gun Milton säger att långa naglar och snäva kjolar verkligen har betydelse – inte minst i USA.

 

- Men vi vill inte bara ha fokus på sådana saker – vi är mycket mer seriösa än så i vårt samarbete med övrig provning. Vi är också en garanti mot att viktiga punkter inte tappas bort. Vi har ju så många kvinnliga kunder att arbeta för.

 

- Det finns faktiskt ganska många kvinnliga konstruktörer inom Volvo Personvagnar, men de arbetar vanligen inte med helheten, den kompletta bilen.

 

Vill vara med från början

 

De betonar också vikten av att komma in tidigt i projekten.

 

- Det är en stark önskan att vara med i de tidigaste faserna – i de första provningarna, på virtuella expeditioner och så vidare. Vi är med redan på planeringsstadiet i alla nya projekt för att kunna påverka från grunden – det är inte mycket man kan ändra när bilen redan håller på att produceras.

 

- Det som är bra för oss, är säkerligen bra även för männen. Fästanordningar för matkassar i bagaget, monteringen av barnstolar och -kuddar, mittarmstöd och anordningar för att fälla säten – det är exempel på saker vi påverkat och som uppskattas av de flesta kunder, menar Gun Milton och Gerd Carlsson.

 

Bild 1

 

Volvo Personvagnars kvinnliga referensgrupp, från vänster till höger i bilden: Annika Jansson, Jessica Karlsson, Gun Milton, Git Ström, Katarina Johansson, Helena Bergström Pilo, Lena Johansson och Gerd Carlsson.

 

Bild 2

 

Volvo Personvagnars kvinnliga referensgrupp. Fr.v. i främre raden: Katarina Johansson, Helena Bergström Pilo, Annika Jansson och Gerd Carlsson. Bakre raden, fr.v. Jessica Karlsson, Git Ström, Gun Milton och Lena Johansson.

 

FAKTARUTA

 

Volvos kvinnliga referensgrupp (KKRG)

 

Gun Milton – sammanhållande, provningsingenjör inom Egenskapsvalidering, Provning Komplett Vagn. Har varit med i KKRG sedan starten 1989.

 

Gerd Carlsson – arbetar med marknadsföring och försäljning inom Specialvagnar. Har varit med i KKRG sedan starten 1989.

 

Helena Bergström Pilo – sektionschef för Klimatutveckling.

 

Git Ström – sektionschef för Emissionsprovning.

 

Katarina Johansson – projektekonom i nybilsprojekt.

 

Jessica Karlsson – Executive Assistant för Volvo Personvagnars Produktutvecklingschef.

 

Annika Jansson – provningsingenjör inom Produktverifiering (TP5), Provning Komplett Vagn.

 

Lena Johansson – provningsingenjör inom Fältprov, Provning Komplett Vagn.

Sökord:
XC90 (2002-2014), Design
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera