Pressmeddelanden

Volvo Personal Communicator (VPC)

 

 

I Volvo Safety Concept Car (SCC) tas tekniken in i en ny dimension för att hjälpa till att skydda förarens egendom och person.

 

Fjärrkontrollen har utvecklats till en bärbar kommunikationscentral som i ett intelligent samspel med bilen ger ökad trygghet och komfort.

 

Fjärrkontrollen, som har utvecklats till en Volvo Personal Communicator (VPC), är basen för det personliga skyddet och ett exempel på hur Blåtandsteknik kan utnyttjas i framtida bilar.

 

VPC har tagits fram genom ett samarbete mellan Volvo Personvagnar och de svenska företagen Fingerprint, Combitech och Hampf Industrial Design och är en vidareutveckling av fjärrkontrollen till ett nyckellöst låssystem. Systemet gör det bl a möjligt att låsa upp och starta bilen utan att man aktivt behöver använda fjärrkontrollen.

 

Bilen och fjärrkontrollen kommunicerar automatiskt – med eller utan förarens inblandning – och bilen kan individualiseras med personliga inställningar. Bilen känner alltså igen fjärrkontrollen och ställer in sig efter personliga önskemål.

 

Passiv upplåsning och start

 

Det räcker att föraren greppar dörrhandtaget för att låsa upp dörren. Bilen skickar en signal till VPC-enheten som föraren bär med sig. VPC lämnar ifrån sig fjärrkontrollens identitet – och om denna är rätt låses dörren upp.

 

Samtidigt som bilen låses upp sker en tvåvägskommunikation mellan VPC och bilen, varpå bilens inställningar automatiskt anpassas efter förarens önskemål.

 

Tekniken möjliggör även passiv start utan nyckel. Föraren behöver bara vrida på ett vred för att starta motorn.

 

Den främsta fördelen med detta är att tiden från det att bilen låses upp tills att den kommit iväg förkortas – en ökad trygghet om man parkerat i en hotfull omgivning.

 

När föraren lämnar bilen överförs aktuella data till fjärrkontrollen: personliga inställningar, lås- och larmstatus etc. Detta ger föraren kontroll över bilen även på distans; Till exempel kan han via fjärrkontrollens display kontrollera att bilen verkligen är låst.

 

Personliga inställningar

 

VPC personifieras med en inbyggd fingeravtryckssensor. Därefter kan VPC programmeras med olika personliga inställningar; t ex. om enbart förardörren eller flera dörrar ska låsas upp, individuella lägen på förarstol, ratt, pedaler, backspeglar etc.

 

VPC kan även förprogrammeras med olika destinationer så att föraren inte behöver ställa in navigationssystem innan han eller hon kör iväg – inställningen börjar redan när dörren låses upp.

 

Kommunicerar med telematiksystemet

 

I den personliga kommunikatören kan föraren om han eller hon vill även lägga in vissa hälsouppgifter (information om läkemedelsallergier, hjärtbesvär etc.). Denna information överförs då till bilens telematiksystem och i händelse av en olycka förs de vidare till larmcentralen. På det viset kan räddningspersonal få tillgång till medicinsk information redan på vägen till olycksplatsen, vilket kan ge snabbare, effektivare och säkrare vård.

 

Läser fingeravtryck

 

Volvo Personal Communicator har emellertid fler användningsområden än dessa. Här följer ytterligare ett antal exempel:

 

Personliga inställningar kan programmeras i bilen eller i VPC, vilket gör det möjligt att ändra de personliga inställningarna på avstånd från bilen.

 

Identiteten i VPC-enheten ändras om någon annan auktoriserad person trycker sitt finger mot fingeravtryckssensorn. Då specialanpassas inställningarna efter just den personen, vilket gör det möjligt för flera personer i en familj att använda samma VPC-enhet. Detta ger både säkerhets- och komfortfördelar.

 

Volvo har valt att placera fingeravtryckssensorn på fjärrkontrollen för att frikoppla förarens fysiska person från själva bilen. Fingeravtryckssensorn är alltså inte kopplad till upplåsning och start av bilen. Detta minskar risken för gisslantagningar i samband med ett stöldförsök. I en hotfull situation är det bara att lämna ifrån sig fjärrkontrollen, som då fungerar som en vanlig bilnyckel.

 

VPC kan även sättas i ett läge med begränsad funktionalitet (s k Valet mode). I det läget överförs inga personliga inställningar till bilen. Istället intar bilen en standardinställning samtidigt som baklucka och handskfack är låsta. Bilen kan dock fortfarande låsas upp, startas och köras. Praktiskt och säkert när man lämnar ifrån sig bilen vid ett hotell eller en bilverkstad.

 

Hjärtljudssensor varnar om någon är kvar i bilen

 

Hjärtljudssensorn registrerar hjärtslag från både människor och djur. Sensorn aktiveras om t.ex. ett sovande barn glömts kvar i barnstolen och föraren låst bilen. En signal skickas till fjärrkontrollen som uppmärksammar föraren med en kombination av ljudsignaler och vibrationer.

 

Hjärtljudssensorn aktiveras även om någon tar sig in i bilen och gömmer sig där. I detta fall larmas föraren inte automatiskt, utan måste själv begära informationen inom ett avstånd på 100 meter
från bilen.

 

Är sensorn aktiverad, ger fjärrkontrollen bara ifrån sig en svag signal så att föraren obemärkt ska kunna dra sig undan för att undvika en ännu hotfullare situation. Alternativet är att föraren trycker på panikknappen som utlöser billarmet för att skrämma iväg inkräktaren.

 

Systemet har integrerats i bilen genom ett samarbetet mellan tekniker från Volvo Personvagnar och Ford Research Laboratory.

 

Kontroll av bilen

 

Den s k Check Car-funktionen aktiveras via ett kort tryck på panikknappen eller via menyval. Samtidigt uppdateras även övrig information från bilen, t.ex. om dörrar, taklucka och fönster är låsta.

 

Redan befintliga funktioner som aktivering av ljuskällor i och runt bilen och upplysning av garageuppfarten finns kvar även i VPC.

 

Dessa funktioner aktiveras med knappar på VPC-panelens framsida. Under det uppfällbara locket finns ytterligare ett antal knappar för de personliga inställningarna i menysystemet samt en informationsdisplay.

 

Utökad kommunikation med VPC via mobiltelefon

 

Tvåvägskommunikation via blåtandsteknologin gör det möjligt för VPC att kommunicera med bilen via mobiltelefon.

 

Om Check Car aktiveras inom ett avstånd mindre än 100 m från bilen så kommunicerar VPC direkt med bilen. Befinner man sig längre än 100 m från bilen kan VPC kommunicera med bilen via mobiltelefon.

 

När föraren lämnar bilen tankas all färddata och viss information från navigationssystemet över till fjärrkontrollen. Det gör det t ex möjligt för föraren att använda VPC som "väckarklocka".

 

Fjärrkontrollen "vet" avståndet till resmålet, trafiksituationen, snittfart, bränsleförbrukning, bränslemängd, etc och kan ställas in så att den meddelar föraren när han måste köra för att hinna fram till resmålet vid en viss tid – bekvämt vid t.ex. ett tillfälligt matstopp på vägen.

 

Blåtandsteknologin gör det även möjligt att överföra information mellan VPC och en PC eller handdator. Detta gäller t ex körjournal, färdplaner, adressböcker, e-post, datafiler, etc.

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.