Pressmeddelanden

Bilen som fångar ögat

 

 

Bilförarens öga spelar huvudrollen i jakten på säkrare trafik.

 

Därför har Volvo Safety Concept Car (SCC) försetts med en rad framtidssystem som ger föraren ökad kontroll och bättre förutsättningar att fatta rätt beslut i svåra trafiksituationer.

 

Inredningen i SCC anpassar sig automatiskt till förarens öga och kroppsstorlek och avancerad teknik ger bättre sikt åt alla håll, både i dagsljus och vid mörkerkörning

 

Ungefär 90 procent av all viktig förarinformationen är synintryck genom bilens rutor. Om kvaliteten
på syninformationen ökar har föraren också bättre möjlighet att undvika kollisioner. Med Safety Concept Car visar Volvo Personvagnar och Ford Motor Company hur detta kan komma att lösas på framtidens bilar.

 

Fixerat ögonläge

 

Att sitta rätt är i högsta grad en säkerhetsfråga. Konceptbilen har därför ett avancerat system som underlättar detta.

 

Volvo SCC ställer automatiskt in rätt körställning utifrån ögats position, oavsett förarens kroppsbyggnad. Sensorer känner av var förarens ögon är och ställer in förarstolen i positionen som erbjuder optimal sikt. Därefter anpassas ratt, golv, pedaler och mittkonsol för att skapa bästa möjliga ergonomi och komfort. Föraren kan slutligen finjustera sin körställning efter eget önskemål.

 

Hela systemet bygger på en Volvo-idé som vidareutvecklats och implementerats i en konceptbil tillsammans forskare, tekniker och formgivare från Volvo och Ford Motor Company. I arbetet har även leverantörer såsom Johnson Controls, Inc.(modulen som kontrollerar positionen av förarsäte, pedalställ/golv, etc), Sarnoff (ögonsensor som bygger på IR-teknik), BGM (sensor som lokaliserar förarens huvud och beräknar ögonens position efter det (capacitive eye position sensor) och Presta (styrkolonn).

 

Eftersom även ratt, pedaler och mittkonsol ingår i systemet, är alla reglage alltid placerade så att föraren har kontroll och bästa tänkbara förutsättningar att klara avancerade undanmanövrar. En avspänd körställning ökar också komforten så att föraren håller sig mer alert.

 

Ny utformning av A- och B-stolpe

 

Volvo SCC förbättrar också sikten genom ny utformning på A- och B-stolparna.

 

I SCC har dessa stolpar fått en ny utformning. Föraren kan se genom A-stolparna som gjorts delvis genomskinlig tack vare en fackkonstruktion i stål i kombination med plexiglas.

 

B-stolparna är svängda inåt längs stolens övre kontur för att ge föraren fri sikt snett bakåt. Ur perspektivet passiv säkerhet är B-stolparna, genom att de integrerats med ramarna i framstolarna, minst lika säkra som traditionella B-stolpar i händelse av rundslagning eller sidokrock.

 

Aktiv ytterbackspegel och bakåtriktade kameror

 

I ytterbackspeglarna och bakre stötfångaren sitter sensorer som varnar föraren för upphinnande trafik i den "döda vinkeln" snett bakom bilen.

 

Föraren varnas med visuella signaler i ytterbackspegeln eller med en kombination av visuella och aukustiska signaler om faran blir mer påtaglig.

 

Som komplement till ytterbackspegelarna finns även bakåtriktade kameror. Vid behov begär föraren information från kamerorna i höger och vänster ytterbackspegel och får då upp önskad bild i en display på instrumentbrädan.

 

En kamera i takbågen längst bak visar hur det ser ut bakom bilen och ger bakåtsikt även om man lastat bilen upp till taket. Ytterligare en kamera är vinklad nedåt för att hjälpa föraren upptäcka om t ex ett barn är i vägen vid backning. När föraren lägger i backen får han automatiskt en bild i displayen över området närmast bakom bilen.

 

Ljuset anpassar sig

 

Strålkastarna känner av bilen hastighet och rattrörelserna och anpassar ljuset efter körningen:

 

Vid körning i hög fart, på landsväg eller motorväg, kan ljuskäglan göras längre.

 

Vid körning i låg fart, till exempel i stadskörning eller i en korsning, kan ljuskäglan göras kortare och bredare för att lysa upp ett större område nära bilen.

 

När föraren styr bilen in i en kurva kan ljuset riktas i kurvans sträckning för att lysa upp hela vägbanan under kurvtagningen.

 

De traditionella glödlamporna har ersatts med fiberoptik. Ljuset genereras i en ljusmotor (light engine) på annan plats i bilen och leds fram till strålkastarna via fiberoptiska kablar. Detta gör det möjligt att blixtsnabbt anpassa av ljus och ljuskägla efter olika förhållanden.

 

De nya strålkastarna är resultatet av ett samarbetet med Ford och Hella.

 

Bättre mörkerseende

 

För att öka säkerheten vid mörkerkörning finns en ljusförstärkare baserad på infrarött ljus (IR). IR-tekniken hjälper föraren att se både längre och bredare i mörkret. Systemet, som tar ännu ett steg när det gäller att förbättra mörkerseendet, är utvecklat av det svenska företaget Autoliv.

 

Vid mörkerkörning projiceras en svartvit bild på en glasdisplay som sitter på instrumentbärdans överdel. Bilden visar vad som döljer sig i det område som inte lyses upp av strålkastarna, t ex ett djur i dikesrenen. Det är även möjligt att upptäcka vad som döljer sig mellan ett bländande möte och den egna bilen, t.ex. en fotgängare utan reflexer.

 

Vid körning i dagsljus fälls glasdisplayen ned för att inte störa föraren.

 

Krockvarnare

 

SCC har även en krockvarnare, som känner av om avståndet till framförvarande bil är för kort alternativt att det minskar snabbt. Om det sker får föraren en varning genom att ett rött varningsljus tänds. Varningen kan också ske i form av en ljudsignal.

 

Stanna kvar i rätt fil...eller byt

 

Framåtriktade kameror kontrollerar hur bilen förhåller sig till vägens mitt- och sidolinje 20 meter framför bilen. Om bilen är på väg att korsa någon av väglinjerna utan att föraren använt blinkers, får föraren en ljudlig varning.

 

De bakåtriktade kamerorna ger föraren en bild av hur det ser ut bakom bilen. Vid ett visst avstånd, eller om upphinnande trafik befinner sig i "döda vinkeln", varnas föraren med gula lysdioder i ytterbackspegeln. Blinkar föraren för att byta fil, ges ytterligare en varning i form av en akustisk signal och röda lysdioder i backspegeln. På samma gång visas en bild av det upphinnande fordonet på monitorn framför föraren.

 

Körbar trots punktering

 

Volvo SCC är också utrustad med däck som ger högsta tänkbara säkerhetsnivå. Detta s k "run-flat tyre" från Michelin innebär, som det engelska uttrycket antyder, att föraren kan behålla kontrollen över körningen även om luften går ur däcket.

 

Möjligheten att köra på däcket även efter en punktering ger också ökad personlig säkerhet. I stället för att tvingas byta däck vid vägkanten, kan föraren klara sig hem eller välja en säkrare position.

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.