Pressmeddelanden

Post Crash (efter krocken)

 

 

Volvos säkerhetsfilosofi är jämnårig med företaget självt. För snart 70 år sedan framhöll Assar Gabrielsson och Gustaf Larson, Volvos grundare, att

 

"Bilar körs av människor. Därför måste ledstjärnan för allt vi gör på Volvo, nu och i framtiden, vara säkerheten."

 

Sedan dess har Volvo varit först i världen med flera nyheter inom krocksäkerhet. Ett viktigt steg var naturligtvis trepunktsbältet som introducerades 1959.

 

Volvos vision inför framtiden är kristallklar. Företaget har för avsikt att behålla sin ledande position på säkerhetsområdet. Volvo utvecklas ständigt. Ett exempel är det nya säkerhetscentret i Göteborg som öppnades nyligen – det mest avancerade i bilbranschen..

 

Det är emellertid viktigt att understryka att en helhetssyn på bilsäkerheten måste gå utöver att bara skydda de åkande i en eventuell kollision.

 

Det är lika viktigt att utveckla teknik som kan hjälpa föraren att undvika en olycka. Volvo SCC innehåller flera exempel på detta.

 

Om en olycka är oundviklig måste bilen skydda de åkande – och ge aktiv hjälp under räddningsoperationen så att de åkande kan få bästa tänkbara behandling så snart som möjligt.

 

Denna s.k. post crash utrustning för skedet efter en kollision utvecklas i nära samarbete med räddningstjänster och läkare med stor erfarenhet av behandling av trafikskadade.

 

Automatisk information efter en olycka

 

Volvo on Call håller på att lanseras på vissa marknader. När luftkudden löser ut skickar bilen automatiskt ett olyckslarm som omfattar:

 

Position

 

Fordonsinformation (bilmodell, motortyp etc.)

 

Integrerad biltelefonanslutning till Volvo on Calls växel.

 

IT-systemet i Volvos SCC är en vidareutveckling av Volvo On Call (som i USA går under namnet Volvo On Call Plus). Studier som genomförts gemensamt av Fords forskningslaboratorium och Volvo Personvagnar har visat att det går att öka mängden viktig information som skickas från bilen till larmcentralen vid en eventuell olycka.

 

Det utbyggda On Call-systemet noterar dessutom automatiskt hur många personer det fanns i bilen vid olyckstillfället, var de satt, hur många av dem som använde säkerhetsbältet och vilken typ av olycka bilen var inblandad i. Systemet kommer också att kunna ge viss information om de faktiska krockkrafterna och riktningen för den kraft som de åkande utsatts för.

 

Nästa generations Volvo on Call

 

Volvo Personvagnar planerar att ytterligare utveckla konceptet i samarbete med Ford Motor Companys experter på området. Nästa generation av Volvo on Call, som kommer att lanseras kring 2005, kommer att omfatta:

 

Position

 

Fordonsinformation (bilmodell, motortyp etc.)

 

Olyckstyp

 

Fordonets slutliga läge på olycksplatsen (kan t.ex. användas för att se om bilen slagit runt)

 

Kollisionskrafternas styrka mätt i delta-V

 

Antal åkande

 

Antal åkande som satt bältade

 

Integrerad biltelefonanslutning till Volvo on Calls växel.

 

"Varje enskild information måste vara av värde"

 

"Låt mig understryka att konceptet fortfarande är under utveckling. Vi håller på att skapa ett effektivt system för situationen efter en olycka genom att lyssna noga på vad räddningsarbetare och läkare har att säga. Detta är inte en tävling om att komma först med nya prylar. Vårt ansvar är att se till att de åkande i våra bilar får snabb och adekvat hjälp. Därför måste varje information som skickas från bilen vara värdefull, antingen för räddningscentralen eller för läkarna på akutmottagningen", säger Henrik Wiberg, ansvarig för utveckling av post crash system vid Volvo Personvagnar. "Tillsammans med Srini Sundararajan från Fords forskningslaboratorium håller vi på att bygga det bästa tänkbara systemet."

 

Samtalspartner när det gäller utveckling av krocksystemen är bland andra räddningstjänsten i Göteborg, dr Poul Kongstad, neurokirurg vid universitetssjukhuset i Lund, och professor Stewart Wang på centret för brännskador vid University of Michigan i Ann Arbor i USA.

 

Önskelistan från räddningstjänsten och läkarna upptar ett antal punkter.

 

Slå larm genast

 

Bilen måste ha ett automatiskt larmsystem. Detta är särskilt viktigt om det gäller en singelolycka. Ett automatiskt larm eliminerar risken för att det inte finns någon som kan larma räddningstjänsten om de åkande själva inte skulle kunna kalla på hjälp.

 

Position

 

Tack vare mobiltelefonerna följs de flesta olyckor av ett stort antal telefonsamtal till räddningstjänsten. Informationen som kommer kan vara motstridig eller förvirrande. Automatisk information om den exakta positionen innebär att räddningstjänstens fordon vet exakt vart de skall köra.

 

Antalet åkande

 

Information om antalet inblandade personer är av avgörande betydelse för att bestämma räddningsinsatsens omfattning.

 

Uppgifter om de åkande

 

Eftersom ålder och medicinsk historia påverkar hur människor reagerar vid en olycka, är sådan information viktig när läkarna förbereder akutmottagningen. Informationen skulle kunna omfatta medicinsk information om patienten (diabetes, pacemaker, blodgrupp etc.).

 

De åkandes tillstånd

 

Information om medvetandenivåer och de åkandes tillstånd i övrigt är också viktig för förberedelserna på sjukhuset. Är patienten vid medvetande? Hur höga eller låga är hans/hennes puls och blodtryck? Om sådana frågor kan besvaras i förväg kommer behandlingen att bli effektivare när patienten väl når sjukhuset.

 

Fakta om olyckan

 

Fordonstyp, olyckstyp (frontalkrock, partiell front, från sidan, bakifrån) och hur våldsam kollisionen varit kan ge läkarna en bild av vad som skett med de åkande. Det är också viktigt att veta om bilen har slagit runt, om någon har kastats ut ur bilen eller om något har trängt in i fordonet.

 

Omedelbar kontakt

 

Om någon i bilen kan tala kan den information som vederbörande lämnar via telefon bli oerhört viktig för såväl räddningstjänsten som läkarna. En öppen telefonlinje gör det också möjligt att ge personerna i eller runt bilen instruktioner om första hjälpen, brandbekämpning etc.

 

Biltillverkarna kan hjälpa samhället

 

"Detta handlar inte bara om att rädda liv i den bil som skickar ut ett larm. Utrustningen är också viktig för samhället. Eftersom tillgången på ambulanser, brandfordon och läkare är begränsad är det oerhört viktigt för samhället att dessa resurser utnyttjas på bästa tänkbara vis. Om bilen kan förse oss med rätt information efter en olycka kan vi undvika överdimensionerade räddningsinsatser. Det finns alltid en risk att en ambulans för mycket på olycksplatsen hade kunnat rädda ett liv någon annanstans", säger dr Poul Kongstad.

 

Professor Stewart Wang tillägger: "På akutmottagningen får jag varje dag ta emot människor som hade kunnat räddas om de bara hade kommit in lite tidigare. Systemet för post crash stöd ger oss den värdefulla information och de minuter som kan betyda skillnaden mellan liv och död eller mellan ett totalt tillfrisknande och livslång invaliditet. Denna fråga är av enormt stor betydelse för oss och samarbetet mellan oss och ansvarskännande biltillverkare som Ford Motor Company och Volvo innebär ett steg i rätt riktning."

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera