Pressmeddelanden

Bra klimat är nyckeln till säker och komfortabel vinterkörning

 

 

Körning på is och snö sätter bilens köregenskaper på prov. Men säker och komfortabel vinterkörning ställer även krav på en effektiv klimatanläggning som håller fönstren och backspeglarna im- och isfria.

 

Volvo XC90 och alla andra nya bilar från Volvo Personvagnars stora plattform har ett antal finesser som gör vinterkörningen så problemfri som möjligt. Faktorer som har större betydelse för säker och bekväm körning än man i allmänhet tror.

 

Var cool, med hjälp av värmesystemet

 

En snöig vintermorgon, alla bilarna är vita – och kalla. Utan värmare måste du skrapa bort snö och is från rutorna och backspeglarna innan du kan sätta dig bakom ratten. När du har startat motorn (alla Volvo-bilar är konstruerade för att starta i –30°C), aktiveras ett antal funktioner, antingen automatiskt eller genom att du trycker på en knapp;

 

bakrutan och de yttre backspeglarna är elektriskt uppvärmda.

 

förarsätet och främre passagerarsätet är uppvärmda och har två effektlägen.

 

klimatanläggningen börjar blåsa in luft i kupén. När motorns kylvätska har uppnått temperaturen 35°C, ökas värmeeffekten gradvis.

 

Datastyrt värmesystem

 

Den mest avancerade Volvo-klimatanläggningen, ECC (Electronic Climate Control), har två temperatursensorer och en solsensor.

 

Den information som sensorerna tillhandahåller används av klimatanläggningens dator för att beräkna hur luften skall värmas upp och vart det skall blåsas i kupén för att avlägsna imma från vindrutan och sidofönstren samt ge ett trivsamt klimat på kortast möjliga tid.

 

Vid temperaturer som överstiger 3°C agerar luftkonditioneringen som avfuktare för att hjälpa till med att avlägsna imman ännu snabbare. För övrigt gäller i automatläget principen att större delen av värmen leds till golv och fönster eftersom det är där fukten i allmänhet finns, på fönster och skor.

 

För att kunna avlägsna imma från vindrutan och sidofönstren så snabbt som möjligt har Volvo XC90 effektiva luftmunstycken, bland annat i B-stolparna mellan fram- och baksätena. På sommaren hjälper dessa munstycken till att förbättra komforten i de bakre sätesraderna. Samtidigt har panelmunstyckena i kupéns främre del optimerats för att ge en dragfri miljö.

 

Jämn temperatur är viktig för säker körning

 

En konstant, behaglig temperatur i kupén är en viktig säkerhetsfaktor vid bilkörning. Som bekant är det vanligaste misstaget att man väljer alldeles för hög temperatur när bilen är kall i sin strävan att snabbt få bilen varm. Detta medför ofta att temperaturen blir alldeles för hög i kupén när motorn körts varm.

 

Volvo Personvagnar har genomfört undersökningar som tydligt visar att för hög temperatur i kupén äventyrar körsäkerheten. Två grupper av testförare körde samma sträcka med två olika kupétemperaturer, 21ºC och 27°C.

 

Antalet misstag och missade åtgärder i körningen var dramatiskt högre i den grupp som körde i en högre temperatur. Detta visar tydligt att en för varm förare även är en sämre förare. Det är även viktigt att påpeka att detta inte bara är ett sommarproblem. Risken för följderna av för hög temperatur är lika stor i en bil som värmts upp till för hög temperatur på vintern.

 

Volvos klimatanläggningar har konstruerats för att vara entydiga och enkla att hantera, med tydliga och logiska symboler och reglage som är tillräckligt stora för att kunna hanteras med handskarna på.

 

Med den avancerade ECC-anläggningen behöver föraren bara välja önskad temperatur. I automatläge justerar anläggningen själv fläkthastighet och luftfördelning så att de passar den aktuella situationen. Givetvis kan du även göra individuella inställningar.

 

Ren inifrån och ut

 

Kvaliteten på luften inne i bilen är också en viktig komfort- och hälsofaktor. Eftersom kylan har en negativ effekt på förbränningen innehåller den omgivande luften fler oförbrända partiklar på vintern än på sommaren.

 

Därför är det viktigt att understryka att Volvo XC90, liksom alla andra bilar i Volvos stora plattform, prioriterar ren kupéluft.

 

Farliga partiklar fångas upp

 

Bland annat är Volvo XC90 utrustad med effektiva filter som gör luften inne i kupén renare än uteluften. Medicinska studier har visat att den huvudsakliga hälsorisken när det gäller luftföroreningar kommer från halten av de mycket små partiklarna i luften (ca 0,3 µm och mindre). Volvo ställer därför extremt rigorösa krav vid valet av partikelfilter till sina bilar. I bilar som har ECC kan du även välja till ett luftkvalitetssystem, känt som Interior Air Quality System (IAQS). Bilen har då ett gasfilter som innehåller aktivt kol som renar både återcirkulerad luft från kupén och uteluften. I systemet ingår även en sensor som känner av halten av gasföroreningar i uteluften. Vid behov blockerar sensorn intaget av uteluft och med hjälp av tidsstyrningen minimeras risken för imbildning.

 

IAQS blockerar effektivt gaser som t.ex. kväveoxid, marknära ozon och kolväten. Bilens förare och passagerare skyddas från praktiskt alla obehagliga lukter t.ex. från bensin- och dieselutsläpp, spolarvätska och olja. Luftsystemet övervakar även halten av kolmonoxider i inkommande luft. Dessutom stänger det luftventilerna innan halten av kolmonoxider blir ohälsosam när du färdas efter lastbilar, i tät trafik eller i tunnlar.

 

50220-HÅ/CR

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.