Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar delar kunskap --startar haverikommission i Thailand

 

 

Thailand Accident Research Center invigs den 26 februari 2003 av kung Carl XVI Gustaf som är på officiellt statsbesök i landet.

 

Genom forskningscentret vill Volvo Personvagnar dela med sig av sin kunskap inom trafiksäkerhet och på så sätt hjälpa till att minska antalet trafikdöda i världen.

 

Den officiella statistiken berättar att i Thailand dör 14 000 människor i trafikolyckor varje år. Men mörkertalet är stort, den verkliga siffran kan vara mer än dubbelt så hög: över 30 000 trafikdöda om året.

 

Global Road Safety Partnership är en organisation som startats av Världsbanken och som arbetar med trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, främst i tredje världen. Volvo Personvagnar, GRSP och thailändska Vägverket finansierar tillsammans det nyinvigda Thailand Accident Research Center, Tarc.

 

Genom att systematiskt samla in data, får forskningscentret fram en saklig bild av vilken typ av olyckor som är vanligast och vilken typ som är farligast. Fakta som thailändska myndigheter ska grunda framtida beslut på. Meningen är att nya lagar och informationskampanjer ska koncentreras till de områden som är värst utsatta.

 

– Vi har kontoret på Asian Institute of Technology, den tekniska högskolan här i Bangkok, berättar John-Fredrik Grönvall, Volvo Personvagnars uppdragsledare vid Thailand Accident Research Center.

 

– Därifrån når vår utryckningsbil trafikolyckor i närområdet inom en timme. Upptagningsområdet täcker såväl stadstrafik och förorter som motorvägar och grusvägar på landsbygden.

 

I bilen finns en fordonsexpert som tittar på vad som hänt med bilen och en vägexpert som undersöker trafikmiljön. Teamet fotograferar, mäter och antecknar på olycksplatsen. Tillbaka på kontoret väger de in ytterligare information om olyckan från andra experter i det lokala nätverket: polis, sjukhus och beteendevetare.

 

– Vi får en statistisk bredd där vi kan visa till exempel vilka korsningar som är farliga, vilka tider på dygnet det sker flest olyckor och vilka olyckstyper som är vanligast. Dessutom har vi djupstudierna där vi kan leta efter orsaker till enskilda olyckor, säger John-Fredrik Grönvall.

 

Det blir stora skillnader mot Haverikommissionen i Sverige, som ju enbart undersökt Volvobilar under de drygt 30 år den har samlat in fakta från verkliga olyckor. I Thailand är alla fordon lika intressanta: motorcyklar, mopeder, lastbilar och bilar.

 

– Ett av de stora problemen i Thailand är att det är en så blandad trafik. Här finns oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister, mopedister på samma ställe som bilar och lastbilar, säger projektledare Hans Norin.

 

– Många åker oskyddade på pick-up-flak eller sitter fyra på en moped. När en olycka sker, blir konsekvenserna därför ofta mycket förödande.

 

Volvo Personvagnar är med och startar upp forskningscentret Tarc, som ska drivas och bemannas av thailändska trafikforskare. Ett antal experter från Sverige installerar analyssystem och visar arbetsmetoder. Under några år ska thailändska forskare också resa till Göteborg och vara med på den svenska haverikommissionens arbete.

 

Ett påtagligt resultat blir en bred databas med olycksdata. Fakta som Volvo Personvagnar får tillgång till och kan använda i arbetet att göra säkrare bilar.

 

– På sikt ska Volvo dra sig ur Tarc. Vi vill dela med oss av vår kunskap, inte driva verksamheten. Det här forskningscentret ska ägas och drivas av thailändare, säger Hans Norin.

 

Att företag ska ge tillbaka till samhället är en grundpelare i det som brukar kallas ansvarsfullt företagande.

 

– Vi väljer att dela med oss av vår kunskap om bilsäkerhet, säger Volvo Personvagnars vice vd Sven Eckerstein. Vi har en lång erfarenhet och är ledande inom bilsäkerhet in världen. Därför känns det naturligt och bra att vårt kunnande kommer andra tillgodo.

 

FAKTA:

 

Thailand Accident Research Centre finansieras av Volvo Personvagnar (42 %), Thailändska vägverket (35%) och GRSP, Global Road Safety Partnership (23%).

Sökord:
Säkerhet VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera