Pressmeddelanden

Industridoktorandprogrammet - Volvo Personvagnars plantskola för framtidens spetstekniker

 

 

För tredje året arrangerar Volvo Personvagnar AB en ramkonferens för det s k Industridoktorandprogrammet – ett samarbete mellan industri och skola; mellan Volvo Personvagnar och tekniska högskolor i Sverige.

 

Syftet med Industridoktorandprogrammet – som startade hösten 1999 – är att skapa en samverkan mellan företaget och skolan, ett nätverk, som på sikt säkrar produkt-utvecklingskompetensen inom strategiskt viktiga områden.

 

Dessutom bidrar den nära kopplingen mellan forskning, föreberedande utveckling och Volvo Personvagnars nybilsprojekt till att tekniken i de framtida bilarna ytterligare utvecklas. Programmet bidrar också till att bilden av Volvo Personvagnar AB som ett högteknologiskt och forskningsinriktat företag ökar företagets attraktionskraft när det gäller rekrytering av högutbildad personal.

 

Verksamhet inom alla utvecklingsavdelningar

 

Industridoktorandprogrammet har kontinuerligt ett 30-tal doktorander igång samtidigt och deras arbeten representerar i stort sett varje utvecklingsavdelning inom företaget.

 

Konferensen täcker sålunda, precis som programmet avser, ett brett spektrum av ämnen och utgör en utvärdering av de olika projektens kvalitet i ett internationellt perspektiv och samtidigt en utvärdering av själva programmets innehåll, balans och kvalitet.

 

Arbetena, av vilka flertalet är inne på sitt tredje år, har alla direkt inriktning på bilindustriell verksamhet och med applikation i både befintlig och kommande verksamhet. De handlar t ex om säkerhet, motorteknologi, produktionsteknik och materiallära med tonvikt på miljö.

 

Några exempel:

 

Inom området säkerhet presenteras bl a "Path prediction and decision making for collision avoidance" – ett arbete av Jonas Jansson som handlar om forskning kring system för att förhindra eller lindra kollisioner genom att aktivt påverka själva bilkörningen, t ex styrning och inbromsning.

 

Ett annat angeläget säkerhetsområde är de s k pisksnärtskadorna. "Biomechanics of neck injuries focus whiplash" av Lotta Jakobsson tar kunskapen om de svåra whiplashskadorna, och hur de skall förebyggas i bil, ytterligare ett steg framåt.

 

Lotta Jakobsson har i flera år arbetat kring problematiken och var en av huvudaktörerna vid framtagningen av Volvos WHIPS – Whiplash Protection System.

 

På miljö- och motorsidan heter ett av bidragen "HCCI for petrol engines" av holländaren Lucien Koopmans. Arbetet handlar om det svåra i att kombinera kraven på effektstarka bensinmotorer med allt lägre bränsleförbrukning och emissioner. Koopmans svar är en förbränningsteknologi som arbetar med kompression istället för elektrisk gnista, alltså en helt ny arbetsprincip för bensinmotorer.

 

Internationell prägel

 

Granskare av de olika arbetena är ett antal internationellt välkända professorer från universiteten i b la Glasgow, Dearborn och Karlsruhe samt självfallet också från Chalmers i Göteborg.

 

Den internationella prägeln på programmet är stark eftersom såväl doktorander som handledare kommer från olika länder. Ett av målen med programmet är just att skapa ett internationellt kontaktnät för alla inblandade.

 

För ytterligare information kontakta: Rune Olsson +46 31 592337 eller Urban Kristiansson +46 31 595552

 

50210/CR

Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera