Pressmeddelanden

Säkerhet: med siktet inställt på ledarskap

 

 

  • Roll Stability Control
  • Specialstål i förstärkt takkonstruktion
  • Sidokrockgardinen IC (Inflatable Curtain) – för alla tre sätesraderna
  • Nedre tvärbalk för förbättrad kompatibilitet med personbilar

Kunderna förväntar sig att Volvo behåller sin ledning inom säkerheten – oberoende av fordonstyp. I och med lanseringen av denna sin första SUV träder Volvo Personvagnar in i ett helt nytt segment och målet är helt klart: att vara i absolut toppklass när det gäller säkerhet.

 

Liksom i alla andra Volvobilar är säkerheten i Volvo XC90 en helhetslösning. Säkerhet kan aldrig uppnås genom att helt enkelt samla ett antal fristående lösningar i en bil: det viktiga är att de samordnas – samspelet mellan dem ger resultatet.

 

Denna helhetssyn är – och har alltid varit – en av hörnstenarna i Volvos säkerhetstänkande.

 

När nu Volvo Personvagnar ger sig in på SUV-marknaden kräver det fokus på en rad nya områden. Ett av dem är Roll Over-olyckor där fordonet rullar över på taket en eller flera gånger.

 

Roll Over Protection System
Volvos Roll Over Protection System, ROPS, tar sig an Roll Over-problemet ur två angreppsvinklar:

  • ett stabiliseringssystem, RSC, som minimerar risken för vältning över huvud taget
  • ökat skydd för de åkande om en olycka ändå skulle inträffa

 

Den högre tyngdpunkten hos en SUV gör att risken för en Roll Over-olycka i vissa situationer är högre än hos en konventionell personbil. Därför är tyngdpunkten på Volvo XC90 lägre än hos de flesta SUV:er 664 millimeter. Det är endast 89 mm högre än på en Volvo V70 XC.

 

Men detta innebär inte att Volvo har kompromissat bort en av de egenskaper som SUV-köpare uppskattar så högt: den höga sittpositionen. Framsätena befinner sig inte mindre än 165 millimeter högre än hos Volvo V70 XC.

 

För att ytterligare minimera risken för en Roll Over-situation är Volvo XC90 utrustad med ett aktivt stabiliseringssystem kallat Roll Stability Control eller RSC. Systemet registrerar med hjälp av en gyrosensor hur snabbt och med vilken vinkel bilen börjar luta. Utifrån detta beräknas den slutliga lutningen och därmed risken för att bilen ska välta.

 

Om den beräknade vinkeln är så stor att det finns en uppenbar risk för vältning aktiveras antislirsystemet DSTC (Dynamic Stability and Traction Control). DSTC svarar med att minska motoreffekten och vid behov bromsa ett eller flera hjul tills bilen understyr och stabiliteten återupprättats.

 

Detta hjälper till att minska risken för Roll Over-olyckor orsakade av extrema manövrar.

 

RSC är det enda aktiva stabiliseringssystemet på marknaden som mäter bilens lutningsvinkel. Det har utvecklats i samarbete mellan Volvo och Ford Motor Company.

 

Specialstål i en förstärkt takkonstruktion
Om Volvo XC90 skulle välta träder det passiva säkerhetssystemet in.
Syftet är att minska risken för att passagerarnas huvuden kommer i kontakt med bilens innertak och sidopaneler. Volvo har förstärkt delar av takstrukturen i Volvo XC90 med extremt starkt borstål, som är fyra till fem gånger starkare än normalt stål.

 

Alla säten är utrustade med bältesförsträckare för att hålla passagerarna säkert på plats. Vid en olycka spänner försträckaren bilbältet tätt mot kroppen för att ge maximalt skydd.

 

För att hindra huvudena från att slå i bilens sidor är Volvo XC90 är försedd med uppblåsbara krockskyddsgardiner IC (Inflatable Curtain). IC hindrar också passagerarna från att helt eller delvis kastas ur bilen vid en olycka.

 

Volvo XC90 har en version av IC som är speciellt anpassad till vältningsolyckor.

 

Detta innebär att den förblir uppblåst under längre tid för att ge maximalt skydd vid en Roll Over-olycka. Vidare är gardinen invikt i en kassett på sådant sätt att den följer konturerna av fönsterrutorna när den blåses upp. Om passageraren lutar sitt huvud mot fönsterrutan i utlösningsögonblicket slinker gardinen emellan passagerarens huvud och rutan och skyddar på så sätt bättre.

 

Hos Volvo XC90 skyddas alla tre sätesraderna i den 7-sitsiga versionen med IC.

 

Osjälvisk kompatibilitet
Problemet med kompatibilitet – när en SUV kolliderar med en lägre personbil – har också fokuserats i nya Volvo XC90. En SUV har högre markfrigång och har därför ofta högt placerade stötfångare. Detta kan medföra en större risk för skador på den andra personbilen och allvarligare personskador för dess passagerare, eftersom den lägre bilens skyddsbalkar och deformationszoner helt enkelt glider in under fronten på SUV:en utan att aktiveras.

 

För att minska risken för denna typ av skador har framvagnens hjälpram på Volvo XC90 kompletterats med en nedre tvärbalk som placerats i höjd med stötfångaren på en konventionell personbil. Denna lägre balk är integrerad i XC90ans struktur och dold bakom spoilern.

 

Denna konstruktion minskar risken för personskador vid frontalkollisioner samt vid påkörningsolyckor och sidokollisioner. Den nedre tvärbalken träffar den andra bilens skyddsstruktur och aktiverar deformationszonen så att passagerarna kan få maximalt skydd.

 

Under utvecklingen av Volvo XC90 ägnades stor uppmärksamhet åt de oskyddade trafikanterna, till exempel fotgängare och cyklister. Hela fronten på bilen har rena och mjuka linjer utan utstående detaljer som kan orsaka skador.

 

Motorn är lågt placerad i Volvo XC90. Till följd av detta har motorhuven inte mindre än 80 mm deformationsområde innan kontakt uppstår med motorn. Den fungerar således som en mjuk stötupptagare och minskar därmed risken för skador hos en fotgängare som kastas upp på motorhuven.

 

Hög säkerhetsnivå i tredje sätesraden
Tredje sätesraden hos Volvo XC90 ger en hög säkerhet för passagerarna. Det finns ett stort utrymme bakom den så att krafterna från en påkörning bakifrån kan absorberas och fördelas effektivt.

 

Passagerarna i bakersta sätesraden sitter precis ovanför bakaxel, vilket är det säkraste stället vid en sidokrock. Även dessa säten har bältessträckare, nackskydd och, som redan tidigare nämnts, uppblåsbara krockgardiner, IC.

 

De främre krockkuddarna är av tvåstegstyp med en sensor som övervakar inkommande kollisionskraft och justerar krockkuddens uppblåsning anpassat efter denna.

 

De yngsta passagerarnas säkerhet har alltid prioriterats högt av Volvo. Detta är anledningen till att Volvo XC90 kan beställas med ett standardfäste för barnstolar, ISOFIX, både i första och andra sätesraden.

 

WHIPS, Volvos prisbelönta Whiplash Protection System, monteras i de två framsätena på Volvo XC90. WHIPS aktiveras vid en påkörning bakifrån vid ända ned till så låga hastigheter som 15 km/h för att minska påfrestningen på ryggrad och nacke och därmed risken för skador.

 

påf

Sökord:
XC90 (2002-2014), Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.