Pressmeddelanden

Volvo XC90: elektroniskt styrd fyrhjulsdrift för snabb och intelligent aktivering

 

 

  • Uppdateras 100 gånger per sekund
  • Överlägsen startförmåga på dåligt underlag
  • Förstärker personbilsegenskaperna hos Volvo XC90
  • Kommunicerar med antispinn- och antisladdsystem

Den elektroniskt styrda fyrhjulsdriften på Volvo XC90 är helt automatiskt och ett av de mest tekniskt avancerade system som finns på marknaden idag.

 

Jämfört med Volvos tidigare system för fyrhjulsdrift, baserat på en viskodifferential, är det nya AWD-systemet betydligt reaktionssnabbare. Det räcker med att något av framhjulen slirar en sjundedels varv för att moment ska börja överföras till bakhjulen.

 

Det betyder att det nya AWD-systemet ger ett betydligt bättre start på dåligt underlag och minimerar risken för att framhjulen gräver ner sig i till exempel lös sand. Ju "tyngre" underlaget är, t ex blöt sand eller gyttja, desto större är skillnaden och fördelarna jämfört med det äldre systemet.

 

Normalt fördelas allt mellan 5 och 65 procent av kraften till bakhjulen, beroende på körsituation. Detta sker blixtsnabbt och steglöst utan att föraren märker det.

 

För fördelning av kraften mellan höger och vänster hjul används TRACS (Traction Control System), Volvos antispinnsystem. TRACS gör bromsingrepp för att överföra kraft till det hjul som har bäst fäste. Detta betyder att AWD-systemet tillsammans med TRACS kan fördela kraften till de hjul som har bäst fäste i varje situation.

 

Vid mer normal körning på bra underlag förstärker det elektroniska AWD-sytemet ytterligare personbilsegenskaperna hos Volvo XC90. Även vid kraftig acceleration erhålles god styrprecision, då så kallad "torque steer" elimineras effektivt av snabbheten i det nya systemet i kombination med den nya, exakta styrväxeln från ZF.

 

I samband med parkeringsmanövrar styrs AWD-systemet så att fram- och bakaxel inte motverkar varandra i snäva svängar, vilket gör Volvo XC90 lättmanövrerad.

 

Vid inbromsning sker en deaktivering av systemet så att bromssystemet och ABS kan arbeta utan störningar för hög stabilitet och kort bromssträcka.

 

På samma sätt deaktiveras AWD-systemet av antisladdsystemet DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) när detta gör ett bromsingrepp för att häva en sladd.

 

Så här fungerar Volvos nya AWD-system rent tekniskt: 100 gånger per sekund gör det elektroniska styrsystemet en "intelligent" bedömning av information från en rad olika källor:

  • Hjulens rotationshastighet (mätt av ABS-sensorerna)
  • Gaspedalens läge
  • Motorns vridmoment
  • Motorns varvtal
  • Bromssystemet

 

Systemet består av tre delar: en hydraulpump som drivs av skillnaderna i varvtal mellan axlarna, en våt flerskivekoppling och en styrventil med elektronik.

 

Hela kopplingen kan ses som en hydraulpump där pumphuset och den ringformade kolven är anslutna till en axel, medan kolvstyrenheten är ansluten tiull den andra axeln. När båda axlarna roterar med samma hastighet sker ingen pumpning. Så snart en skillnad i varvtal uppstår, börjar systemet att pumpa olja. Eftersom det är en kolvpump blir effekten omedelbar, utan den fördröjning som en långsammare pumpning ger upphov till.

 

Oljan förs till en kopplingskolv, vilken trycker ihop kopplingens lameller och minskar varvtalsskillnaden. Oljan återgår därefter till behållaren via en justerbar strypventil, vilken styr oljetrycket och därmed trycket på kopplingens lameller.

 

Den elektroniska styrningen innebär att kopplingen lätt anpassas till olika körsituationer.

 

påf

Sökord:
XC90 (2002-2014)
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.