Pressmeddelanden

Nya Volvo V70 - lyxigare, sportigare och mer mångsidig

 

1. Förbättrad barnsäkerhet med världsnyhet

2. Avancerade körsystem bidrar till ökade säkerhetsmarginaler

3. Uppgraderad drivlina med fler cylindrar och ny turboteknik

4. Dynamiskt chassi med avancerade körsystem

5. Förstklassig komfort och mångsidig funktion

6. Audiosystem i världsklass

 

Nya Volvo V70 är den tredje generationen av Volvos storsäljande herrgårdsvagn.

 

Den nya V70-modellen ger mer av allt; den är lyxigare inuti än sin föregångare, sportigare att köra, rymligare för såväl passagerare som bagage och den har många smarta lösningar för flexibel användning.

 

Säkerheten är högsta tänkbara och här finns dessutom en världsnyhet - till glädje för barnfamiljerna.

 

- Med nya Volvo V70 vill vi markera vår premiumtillhörighet ännu tydligare än tidigare, säger Tomas Ahlborg, projektledare för nya V70. Vi har sett att herrgårdsvagnar i den övre klassen följer samma utveckling som sedanmodeller, med en inriktning mot mer specialiserade produkter. Därför har vi ägnat mycket kraft åt att ge nya Volvo V70 det mesta av det bästa. Design naturligtvis, men vi har även högprioriterat områden som körglädje, flexibel funktion och hög komfort - och naturligtvis säkerhet, såväl förebyggande som skyddande. Vi vet att alla dessa egenskaper är viktiga för Volvos kunder, som i många fall är medvetna och aktiva familjer.

 

1. Förbättrad barnsäkerhet med världsnyhet

 • Förbättrad barnsäkerhet med förlängd krockgardin och integrerade bälteskuddar - en världsnyhet
 • Ny starkare sidostruktur
 • Deformationszoner med olika stålkvaliteter
 • Kompakta, tvärställda motorer bidrar till krocksäkerheten
 • Andra WHIPS-generationen
 • Skydd för andra trafikanter
 • Övriga skyddande säkerhetslösningar

- När vi utvecklade nya Volvo V70 var målet att den skulle vara säkrast i sitt segment, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Cars Safety Centre. V70-modellen har i princip samma sofistikerade nätverk av samverkande säkerhetssystem som nya Volvo S80. Den patenterade karosstrukturen absorberar energi på ett mycket effektivt sätt. Och i det inre skyddssystemet ingår den senaste generationen sidokollisionskuddar och whiplashskydd. Dessutom har vi en världsnyhet för ökad barnsäkerhet.

 

Förbättrad barnsäkerhet med förlängd krockgardin och integrerade bälteskuddar - en världsnyhet

För att förbättra säkerheten för barn i baksätet i den nya V70-modellen, har Volvo vidareutvecklat sidokollisionsskyddet SIPS med en starkare karosstruktur och förlängda krockgardiner och utvecklat en integrerad bälteskudde med ställbar höjd - den senare en världsnyhet.

 

Kudden kan ställas i två olika höjdlägen, vilket ger barn av olika längd möjlighet att sitta tillräckligt högt för att se ut genom rutorna och samtidigt skyddas så effektivt som möjligt. Det nedre läget är avsett för barn mellan 115 och 140 centimeter och som väger mellan 22 och 36 kg. Det övre läget är avpassat för en längd på 95-120 centimeter och en vikt på 15-25 kg. Nya Volvo V70 kan utrustas med integrerade bälteskuddar på båda ytterplatserna i baksätet.

 

Den ställbara bälteskudden innebär att säkerhetsbältets geometri är optimal oavsett barnets längd. Med integrerade bälteskuddar följer dessutom säkerhetsbälten som är försedda med speciellt anpassade kraftbegränsare. De bidrar till bästa möjliga skyddseffekt genom ett väl avvägt uppfångande av barnet vid en kollision.

 

Krockgardinerna i nya Volvo V70 har förlängts med 60 millimeter, vilket i kombination med de justerbara bälteskuddarna och den starka sidostrukturen bidrar till att ge fler barn av olika längd ett effektivt skydd i en sidokollision.

 

Dessutom bidrar det faktum att fler barn sitter komfortabelt på bälteskudde till att skapa en harmonisk atmosfär i bilen och ge bättre förutsättningar för avspänd körning.

Krockkudden på den främre passagerarplatsen kan kopplas ur med en nyckel. Och stolen kan förses med fästen för bakåtvänd montering av en barnstol om passagerarkrockkudden kopplas ur.

 

Ny starkare sidostruktur

För att optimera sidokollisionsskyddet i den nya V70-modellen, inte bara för barn utan för alla åkande, har hela sidostrukturen gjorts både starkare och lättare, med hjälp av en väl avvägd kombination av höghållfast stål i olika kvaliteter (High Strength Steel, Extra High Strength Steel och det extremt starka Ultra High Strength Steel). De olika komponenterna och stålkvaliteterna samverkar för att minimera inträngning i kupén. Målet är istället att få hela bilen att förflyttas i sidled, bort från det påkörande fordonet.

 

Den nya typen av sidokollisionskudde, som lanserades tillsammans med den nya S80-modellen, gör Volvos patenterade SIPS (Side Impact Protection System) till ett ännu effektivare säkerhetssystem. De nya sidokollisionskuddarna har två separata kammare - en för höftpartiet och en för bröstet. Eftersom höften tål större krafter än bröstet, kan den nedre kammaren blåsas upp med ett fem gånger så högt tryck som den övre. Sidokollisionskuddarna samverkar med de uppblåsbara krockgardinerna och karossens balkstruktur för att skydda så effektivt som möjligt.

 

Deformationszoner med olika stålkvaliteter

Den patenterade främre karosstrukturen i nya Volvo V70 är indelad i zoner, som har olika uppgifter vid en deformation. De yttre zonerna står för det mesta av deformationen. Ju mer kollisionskrafterna närmar sig kupén, desto mindre deformeras materialet.

 

För att ge varje zon rätt egenskaper, har stålkvaliteten varierats. Fyra olika stålkvaliteter används. Förutom vanligt karosstål, används tre olika kvaliteter av höghållfast stål: High Strength Steel, Extra High Strength Steel och Ultra High Strength Steel.

 

- Med zonsystemet kan vi utnyttja materialets egenskaper maximalt, för bästa möjliga energiupptagning, säger Ingrid Skogsmo. Syftet är att passagerarutrymmet ska bevaras på ett förutsägbart sätt i olika typer av kollisioner.

 

ZON FÖR DEFORMATION I LÅG HASTIGHET

Den främre stötfångaren är uppbyggd med en tvärbalk i aluminium. Infästningen i karossens längsgående balkar är utformade som "krockboxar". De bidrar till att absorbera krafterna vid en kollision i låga hastigheter utan att karossens övriga balkstruktur skadas.

 

ZON FÖR DEFORMATION I HÖG HASTIGHET

De raka delarna av de längsgående balkarna är tillverkade i High Strength Steel, en mycket seg stålkvalitet som är optimerad för hög energiabsorption. Denna zon står för det mesta av deformationen.

 

ZON FÖR BACK-UP

Balkpartiet som svänger ut mot A-stolparna fungerar som en barriär mot kupéutrymmet och en back-up som syftar till att minska deformationen. Utformningen bidrar också till att minimera risken att framhjulet tränger in i kupén. Istället hjälper hjulet till att absorbera kollisionskrafterna. Detta parti är mycket styvt och tillverkat av Extra High Strength Steel.

 

TREVÄGSINFÄSTNING

En styv tvärbalk förbinder A-stolparna och de nedre sidobalkarna så att de bildar en extremt styv trevägsinfästning på vardera sidan. Konstruktionen bidrar i allra högsta grad till att skydda kupéutrymmet vid en svår kollision.

 

Kompakta, tvärställda motorer bidrar till krocksäkerheten

Nya Volvo V70 har, liksom övriga Volvomodeller, tvärställd drivlina och framhjulsdrift. Tvärmontaget ger motorn ett större utrymme i motorrummet och bidrar till att minska risken för inträngning i passagerarutrymmet vid en frontalkollision.

 

Även de sexcylindriga motorerna har kunnat tvärmonteras i den nya V70-modellen, tack vare ett extremt kompakt format och en effektiv packning i motorrummet.

 

Andra WHIPS-generationen

Volvos system för att undvika nackskador - WHIPS (Whiplash Protection System) - är ett av marknadens effektivaste. Vid en påkörning bakifrån följer framstolens ryggstöd och nackskydd med kroppen i rörelsen och dämpar krafterna ungefär som när en boll fångas.

 

I nya Volvo V70 är WHIPS-mekanismen av samma generation som lanserades tillsammans med S80-modellen. Denna generation har vidareutvecklats för att den uppfångande rörelsen ska bli följsam och bidra till en god kontakt mellan huvud och nackskydd under hela förloppet.

 

Skydd för andra trafikanter

Även skyddet för fotgängare och cyklister har vidareutvecklats i nya Volvo V70. Fronten har fått energiupptagande egenskaper, med bland annat en väl tilltagen, mjuk struktur framför stötfångaren. Den ska bidra till att motverka risken för benskador. Dessutom är spoilerns nederkant förstärkt och framflyttad, nästan i nivå med stötfångaren. Avsikten är att belastningen på ett ben ska fördelas jämnt över en större yta, för att bidra till en minskad skaderisk.

 

Motorhuven har en upphöjd form och en undersida med bikakestruktur som på liknande sätt fördelar belastningen vid ett islag och därigenom bidrar till att absorbera energin och minska skaderisken.

 

Övriga skyddande säkerhetslösningar

 • Deformerbar rattstång som vid deformationen flyttas horisontellt, för bästa möjliga samverkan med krockkudden
 • Pedaler med en funktion som begränsar risken för inträngning i kupén
 • Krockkuddar med tvåstegsfunktion
 • Bältesförsträckare till alla fem sittplatserna
 • Bältespåminnare till alla fem sittplatserna
 • Kraftbegränsare till främre säkerhetsbälten
 • Förstärkt, tvärmonterat rör mellan A-stolparna
 • Starka SIPS-rör i stolarna och en styv magnesiumkonsol i bilens mitt
 • Diagonalmonterade balkar av Ultra High Strength Steel i dörrarna

2. Avancerade körsystem bidrar till ökade säkerhetsmarginaler

 • Kollisionsvarnare med bromsunderstöd och varningsbromsljus
 • Adaptiv farthållare
 • Avancerade informationssystem bidrar till bättre förarkontroll
 • Aktiva Bi-Xenon Ljus - svängande strålkastare
 • Avancerade, samverkande bromsfunktioner
 • Personal Car Communicator med hjärtslagssensor ger ökad trygghet
 • Laminerat glas runt om och automatiskt låst förvaring i bagageutrymmet

- Bästa sättet att skydda de åkande är att undvika olyckor, säger Ingrid Skogsmo. Därför har vi utvecklat ett antal avancerade kör- och supportsystem som samverkar på ett intelligent sätt för att assistera föraren i besvärliga situationer, dock inte genom att ta över körningen eller ansvaret. Uppgiften är att hjälpa föraren att ta rätt beslut, genom att varna och på olika sätt indikera hur man tar sig ur situationen.

 

Kollisionsvarnare med bromsunderstöd och varningsbromsljus

Påkörning bakifrån är en vanlig olyckstyp. I många av dessa olyckor är orsaken att föraren varit distraherad och inte reagerat i tid.

 

Mot den bakgrunden har Volvo Personvagnar utvecklat en kollisionsvarnare med bromsunderstöd (Collision Warning with Brake Support, CW). Det är ett avancerat system med hjälpfunktioner som ska bidra till att undvika påkörning bakifrån eller minimera effekten av en sådan kollision.

 

Området framför bilen läses av kontinuerligt med hjälp av en radarsensor. Systemet aktiveras på olika sätt i olika skeden av förloppet:

 

Om bilen närmar sig ett annat fordon bakifrån och föraren inte reagerar, blinkar ett rött varningsljus i vindrutan. Samtidigt aktiveras en ljudsignal. I vissa situationer är detta tillräckligt för att föraren ska reagera och undvika faran.

 

Om risken för kollision ökar, trots varningen, aktiveras bromsunderstödet. För att förkorta reaktionstiden förbereds bromsarna genom att bromsbeläggen läggs an mot skivorna. Dessutom förstärks bromstrycket hydrauliskt, vilket ger en god bromseffekt även om föraren inte trycker speciellt hårt på bromspedalen.

 

- Om farten inte är alltför hög, bidrar bromsunderstödet till att minska effekten av en kollision, säger Ingrid Skogsmo. Men det är alltid förarens reaktioner som är avgörande för utgången.

 

En kraftig inbromsning signaleras till bakomvarande trafikanter genom att bromsljusen först blinkar (gäller för Europa - fast sken för USA). När hastigheten sänkts till under 30 km/h aktiveras även varningsblinkers.

 

För att anpassa varningssystemet till olika förhållanden och individuell körstil kan känsligheten regleras i bilens inställningsmeny. Det finns tre alternativa känslighetslägen.

 

Adaptiv farthållare

För att hjälpa föraren att hålla avstånd till bilen framför, har Volvo Personvagnar utvecklat en adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control, ACC). Den ska i första hand betraktas som en komfortfunktion, men bidrar samtidigt till en mer kontrollerad körning när trafikrytmen är ojämn. Tekniken används också som bas i flera av Volvos avancerade kör- och supportsystem.

 

Den adaptiva farthållaren mäter kontinuerligt, med hjälp av en radarsensor, avståndet till framförvarande bilar och anpassar automatiskt den egna bilens hastighet för att avståndet inte ska bli för kort.

 

Föraren aktiverar farthållaren genom att ställa in önskad maxhastighet mellan 30 och 200 km/h och välja minsta tidsavstånd till framförvarande bilar. Det finns fem olika tidsavstånd att välja på.

 

Avancerade informationssystem bidrar till bättre förarkontroll

Nya Volvo V70 är även utrustad med BLIS (Blind Spot Information System) och IDIS (Intelligent Driver Information System), två system som ska hjälpa föraren till en bättre kontroll över körsituationen.

 

BLIS registrerar med hjälp av kameror vid ytterbackspeglarna om ett annat fordon befinner sig i den döda vinkeln vid sidan av bilen. Då tänds en lampa vid spegeln för att varna föraren och öka möjligheten till rätt beslut.

 

IDIS är ett elektroniskt informationssystem som bidrar till att föraren inte blir distraherad av ovidkommande information i stressade lägen. Genom att kontinuerligt läsa av vissa funktioner i bilen, som rattrörelser, gaspedalens rörelse, blinkersreglage och bromsning, kan IDIS bedöma situationens komplexitet. Informationen bearbetas och vid en viss nivå fördröjs information som inte är avgörande för säkerheten, exempelvis ett inkommande telefonsamtal eller SMS.

 

Aktiva Bi-Xenon Ljus - svängande strålkastare

För att bidra till bästa möjliga sikt vid mörkerkörning på kurviga vägar, kan nya Volvo V70 utrustas med Active Bi-Xenon Light - rörliga strålkastare som följer vägens krökning. En miniprocessor används för att mäta och analysera ett antal parametrar och optimera ljusbilden till situationen. Strålkastarna kan vridas upp till 15 grader åt vardera hållet, totalt 30 grader, och förmår därmed lysa upp en längre sträcka av vägen när den kröker. För att spara systemet kopplas funktionen ur automatiskt i dagsljus.

 

För att bidra till en minskad risk att blända mötande trafikanter, justeras strålkastarnas höjdinställning, beroende på hur tungt lastad bilen är eller om den accelererar eller bromsas upp.

 

Strålkastarna rengörs med ett elektromekaniskt högtryckssystem som tvättar en strålkastare i taget, för att hela tiden ge bästa möjliga ljusutbyte.

 

Avancerade, samverkande bromsfunktioner

Nya Volvo V70 har ett mycket avancerat bromssystem med ett antal funktioner som samverkar för kortast möjliga bromssträcka i alla situationer.

 

HYDRAULIC BRAKE ASSIST (HBA) är en ny generation av Volvos panikbromsassistent. Den hjälper föraren att bromsa på kortast möjliga sträcka i en paniksituation. Till skillnad från tidigare system som endast baserades på vakuum, förstärks bromstrycket även hydrauliskt. I en paniksituation där föraren inte trycker tillräckligt snabbt och hårt på bromspedalen, kan HBA bidra till att ABS-systemet utnyttjas optimalt och bromssträckan förkortas.

 

OPTIMIZED HYDRAULIC BRAKES (OHB) förstärker bromsförmågan vid hård inbromsning genom att, med hjälp av hydraulik, kompensera för lågt vakuumtryck i bromsservot.

 

READY ALERT BRAKES (RAB) kan förutse en snabb inbromsning och lägga an bromsbeläggen mot bromsskivorna redan innan föraren trampar på bromspedalen. Därmed kan bromssystemets reaktionstid - och bromssträckan - förkortas. Signalen till bromssystemet kan vara att gaspedalen släpps hastigt eller att den adaptiva farthållaren registrerar ett hinder framför bilen.

 

FADING BRAKE SUPPORT (FBS) utnyttjar hydrauliken för att successivt bygga upp bromstrycket vid långvarig hård bromsning, för att bidra till en minskad utmattningsrisk och en bibehållen pedalkänsla.

 

Personal Car Communicator med hjärtslagssensor ger ökad trygghet

I en allt otryggare värld är det viktigt att ha kontroll på vad som händer i ens omedelbara närhet, inte minst i samband med bilåkning. Det handlar både om att få ha bilen i fred och att undvika situationer som kan medföra personliga risker.

 

Tillsammans med den nya S80-modellen lanserades Personal Car Communicator (PCC), en avancerad kontrollcentral i fickformat, som nu också finns till nya Volvo V70. Personal Car Communicator ger information som i vissa situationer kan vara avgörande för bilägarens trygghet.

 

Personal Car Communicator är förvillande lik en vanlig fjärrkontroll men kan mycket mer än att aktivera lås och larm. Med ett enkelt knapptryck kan bilägaren inom några få sekunder få information om...

... bilen är låst eller olåst...

... larmet har löst ut...

... larmet har löst ut och någon befinner sig i bilen, vilket registreras av en mycket känslig hjärtslagssensor och en avancerad beräkningsprocess.

 

Informationen är tillgänglig och aktuell så länge avståndet mellan PCC:n och bilen håller sig inom cirka 100 meter. Däremot lagras den senaste informationen i fjärrkontrollen så att man när som helst och var som helst kan kontrollera om bilen verkligen låstes när den parkerades.

 

Laminerat glas runt om och automatiskt låst förvaring i bagageutrymmet

För att försvåra inbrott i bilen kan nya Volvo V70 förses med laminerat glas i alla rutor, inklusive de bakre sidorutorna och bakluckan. Det innebär att även bagaget skyddas på ett effektivt sätt.

Det bakre förvaringsutrymmet under lastgolvet är nu låsbart. Det låses automatiskt och bekvämt när bakluckan stängs och låses.

 

3. Uppgraderad drivlina med fler cylindrar och ny turboteknik

 • Sexcylindrig turbomotor med twin-scroll ger en ny körupplevelse
 • Sexcylindrig sugmotor med dubbla kamprofiler
 • Extremt kompakta och tvärmonterade motorer
 • Femcylindrig turbomotor med integrerad turbo
 • Energieffektiv turbodiesel av den andra D5-generationen
 • Brett motorprogram vid lanseringen av nya Volvo V70
 • FlexiFuelmodell som körs på förnybar bioetanol
 • Sexväxlad Geartronic med Sport-läge

- Den nya generationen av Volvo V70 innebär en uppgradering även på motorsidan, säger Tomas Ahlborg. Med fler cylindrar och ny turboteknik ger vi kunderna en ännu större prestandaupplevelse och fortfarande med högklassig körkomfort i samma paket. En totalupplevelse som är alltigenom premium.

 

Sexcylindrig turbomotor med twin-scroll ger en ny körupplevelse

För första gången erbjuds Volvo V70 med en sexcylindrig prestandamotor. Den är baserad på den superkompakta 3.2-liters radmotorn i aluminium som lanserades tillsammans med nya Volvo S80 våren 2006. När den nu kommer i V70-modellen, gör den det inte bara som sugmotor utan även i ett nyutvecklat turboutförande med en cylindervolym på 3.0 liter, en uteffekt på 210 kW (285 hk) och ett vridmoment på hela 400 Nm. Det maximala momentet uppnås redan vid 1500 rpm och är högt ända upp i höga varvtal, med mycket god acceleration och körbarhet som resultat (0-100 km/h på X sekunder).

 

Den något mindre cylindervolymen hos turbomotorn, beroende på något mindre cylinderdiameter och kortare slaglängd, kompenseras av turbotekniken som i denna motor tar in avgaserna i två omgångar, med flödet uppdelat på tre cylindrar åt gången, så kallad twin-scrollteknik. Twin-scroll möjliggör en mer kompakt och okomplicerad turbokompressor och ger en mycket snabb respons, fullt jämförbar med effekten av dubbla turbokompressorer.

 

- Den här motorn är optimerad för en mycket sportig körupplevelse och ger en helt ny dimension åt V70-konceptet, säger Tomas Ahlborg. Vi har en i det närmaste perfekt bil för den aktiva familjen och som även ger det där lilla extra för den körintresserade. Samtidigt är motorn programmerad för att ge högsta möjliga prestanda till lägsta möjliga bränsleförbrukning och avgasemissioner.

 

Sexcylindrig sugmotor med dubbla kamprofiler

Även den sexcylindriga sugmotorn på 175 kW (238 hk) och 320 Nm ger en högklassig körupplevelse. Istället för turbotekniken har denna motor ett avancerat ventilsystem med dubbla kamprofiler på sugsidan. Med CPS (Cam Profile Switching), som systemet kallas, kan insugningsventilerna lyftas till två olika höjder, beroende på motorvarv och belastning.

 

Vid normal körning, med normalt gaspådrag och låga motorvarvtal, begränsas bränsleförbrukningen, samtidigt som vridmomentet är tillräckligt bra för att ge en god körbarhet.

 

Vid sportigare körning, med fullt gaspådrag och höga motorvarvtal, är motorn mycket accelerationsvillig och kraftfull, i såväl låga som höga hastigheter.

 

- I princip två motorer i en, säger Tomas Ahlborg. Till glädje för såväl prestandaorienterade kunder som för dem som prioriterar körkomfort och bränsleekonomi.

 

Motorn har dessutom ett variabelt insugningssystem - VIS (Variable Intake System). Det består av två klaffventiler som anpassar volymen i insugningsröret till körsituationen och gör att motorns kapacitet kan utnyttjas maximalt inom hela varvtalsområdet.

 

Extremt kompakta och tvärmonterade motorer

Liksom i övriga Volvomodeller är alla motorer tvärmonterade, även de sexcylindriga. Ett extremt kompakt byggnadssätt har gjort det möjligt.

 

- En tvärmonterad, kompakt motor är bästa sättet att minska risken för inträngning i passagerarutrymmet vid en frontalkollision, eftersom motorn tar minimal plats i bilens längdriktning, säger Tomas Ahlborg.

 

Den sexcylindriga radmotorns kompakta format har åstadkommits genom att placera hjälpapparaterna, som styrservopumpen och kompressorn till luftkonditioneringen, bakom motorn, i utrymmet ovanför växellådan. Därför finns inte heller något drivsystem för hjälpapparaterna framtill på motorn. Drivningen sker istället via kugghjul på vevaxelns bakända. Lösningen kallas READ - Rear End Ancillary Drive. Generatorn är direktdriven och monterad på motorblocket. Dessa lösningar gör att hela paketet med motor och växellåda tar minsta möjliga plats, framförallt i bilens längdriktning.

 

Genom att konstruera drivsystemet som en liten "växellåda" med en mellanaxel inuti drivaxeln - Shaft In Shaft - har det kunnat byggas extremt kort. De båda axlarna drivs av olika kugghjul som ger dem olika varvtal (en hastighet för kamaxeldrivning och en för drivning av hjälpapparater).

 

Även svängningsdämparen, som kompenserar för svängningar i den sexcylindriga motorns relativt långa vevaxel, har byggts in i motorblocket.

 

Femcylindrig turbomotor med integrerad turbo

Det kommer också att finnas en femcylindrig bensinmotor som alternativ till nya Volvo V70. Den har lättrycksturbo och ger en uteffekt på 147 kW (200 hk). Vridmomentet är 300 Nm. Motorn är mycket kompakt, delvis beroende på att turbon är integrerad i grenröret. Det är tillverkat i ett högkvalitativt stål som tillåter höga avgastemperaturer och bidrar till en effektiv förbränning och låga avgasemissioner.

 

Energieffektiv turbodiesel av den andra D5-generationen

Nya Volvo V70 kan också erbjudas med Volvos egentillverkade femcylindriga dieselmotor av den andra D5-generationen. Den är en mycket kraftfull och lättkörd turbodiesel, som finns i två versioner. Den mest kraftfulla motorn ger ett vridmoment på hela 400 Nm - och dessutom över ett mycket brett varvtalsregister.

 

Jämfört med den första generationen har den nya D5-motorn vidareutvecklats och förfinats på ett genomgripande sätt, med en ny, elektroniskt reglerad turbokompressor, förfinad multi-insprutningsteknik och ett mycket kraftfullt motorstyrsystem. Förbättringarna har resulterat i en helt ny körupplevelse, med betydligt högre prestanda och förbättrad körbarhet. Samtidigt har emissionerna minskats markant.

 

Servicefritt partikelfilter är standard och gör D5:an till ett mycket miljöeffektivt alternativ.

 

Alla motorer har fyrventilsteknik och dubbla överliggande kamaxlar, vilket bidrar till snabb respons och goda högfartsegenskaper.

 

Brett motorprogram vid lanseringen av nya Volvo V70

Bensinmotorer Konfiguration Effekt kW/hk Vridmoment Nm

3.0 T6 R6 210/285 400

3.2 I6 R6 175/238 320

2.5 T R5 147/200 300

 

Dieselmotorer Konfiguration Effekt kW/hk Vridmoment Nm

D5 R5 136/185 400

2.4 D R5 120/163 340

 

Motorprogrammet kommer under senare delen av 2007 att omfatta motorer mellan 100 kW (136 hk) och 210 kW (285 hk) Under det första produktionsåret kommer även ett FlexiFuelalternativ på 145 hk att kunna erbjudas.

 

FlexiFuelmodell som körs på förnybar bioetanol

FlexiFuelbilar körs på E85, vilket är en blandning av 85 procent förnybar etanol och 15 procent bensin. Etanol är helt förnybart och kan i princip tillverkas från vilken biomassa som helst, till exempel majs, vete, sockerrör och cellulosa. Körs bilen på E85, är utsläppen av fossil växthusdrivande koldioxid upp till 80 procent lägre, jämfört med om bilen tankats med endast bensin.

 

Nya Volvo V70 kommer att kunna erbjudas i ett miljöanpassat FlexiFuelutförande med en fyrcylindrig sugmotor på 145 hk. Bioetanol och bensin fylls i samma tank. Bränsleslangar, ventiler och packningar har anpassats för att klara etanolens mer korrosiva egenskaper. Insprutningsventilerna är förstärkta och större då mer bränsle sprutas in i motorn eftersom energiinnehållet är lägre i E85 än i bensin. Dessutom är mjukvaran uppdaterad för etanoldrift. Motorstyrsystemet räknar ut vilken bränsleblandning som finns i tanken och anpassar automatiskt insprutning och tändning därefter.

 

Sexväxlad Geartronic med Sport-läge

De fem- och sexcylindriga motorerna kan kombineras med en sexväxlad automatisk Geartronic-växellåda. Den är konstruerad för att hantera de stora krafterna från de starkaste turbomotorerna. Geartronic gör det möjligt att växla manuellt.

 

I T6-modellen har den sexväxlade Geartronicväxellådan ett Sport-läge, som ger något snabbare växlingar och val av en lägre växel, jämfört med Drive-läget. Sport-läget aktiveras genom att föra växelväljaren åt höger i Drive-läget.

 

4. Dynamiskt chassi med avancerade körsystem

 • Avancerad karosstruktur och stabilt chassi ger kontrollerade vägegenskaper
 • Aktivt chassi med Four-C - och tre valmöjligheter
 • All Wheel Drive med Instant Traction
 • Reglerbar servostyrning
 • Power Parking Brake är standard
 • DSTC är standard

- Nya Volvo V70 har förfinats i alla avseenden, säger Tomas Ahlborg. Chassitekniken bidrar till en högklassig körkänsla med suverän kontroll i alla situationer. Och med det stärker vi ytterligare den särställning Volvo har i herrgårdsvagnarnas premiumsegment.

 

Avancerad karosstruktur och stabilt chassi ger kontrollerade vägegenskaper

Inte bara drivlinan, utan hela bilen, är utvecklad och avstämd för att ge en förstklassig körupplevelse, till stor del baserad på följsamma vägegenskaper och en hög stabilitet. Stabiliteten är speciellt viktig vid körning med många passagerare och mycket bagage.

 

Karossen har en mycket avancerad struktur som bidrar till såväl goda deformationsegenskaper vid en kollision som en mycket hög vridstyvhet. Tack vare karosstrukturens utformning och en optimal användning av höghållfast stål i olika kvaliteter har vridstyvheten kunnat ökas med inte mindre än 15 procent, jämfört med den tidigare V70-modellen. En hög vridstyvhet är grundläggande för bilens utmärkta köregenskaper.

 

Chassitekniken har vidareutvecklats, jämfört med den förra V70-modellen, för att ge ännu stabilare och mer kontrollerade vägegenskaper. Mycket arbete har också lagts ned på bland annat hjulupphängning och motorinstallation för att åstadkomma en högklassig komfort.

 

Aktivt chassi med Four-C - och tre valmöjligheter

Nya Volvo V70 kan som tillval förses med ett aktivt chassi, baserat på Volvos Four-C teknik. Det är ett avancerat, självreglerande chassisystem som med hjälp av ett antal sensorer kontinuerligt läser av bilens beteende. På bråkdelar av en sekund anpassas stötdämparna till den aktuella körsituationen.

 

FOUR-C anpassar chassisättningen till bilens hastighet. Ju högre hastighet, desto mer dämpning. Det gör bilen lätt att kontrollera även i höga hastigheter. Tekniken minskar också bilens tendenser att niga, sätta sig eller kränga vid snabb acceleration, hård inbromsning och snabba styrmanövrar.

 

- Med aktivt chassi förbättras köregenskaperna i alla situationer, säger Tomas Ahlborg. De blir både säkrare och mer underhållande.

 

Tre alternativa chassisättningar gör att föraren med ett enkelt knapptryck kan förändra bilens körkaraktär efter sin personliga smak.

 • COMFORT ger en komfortinriktad karaktär med lugna och harmoniska karossrörelser.
 • SPORT ger mer kontrollerade karossrörelser, snabbare styrrespons och högre grad av vägkontakt.
 • ADVANCED ger minimala stötdämparrörelser och maximal kontakt mellan däck och vägbana. Ett läge för entusiastkörning på jämn och slät asfalt.

I en svårbemästrad situation spelar valet ingen roll. FOUR-C reagerar alltid för att hjälpa föraren ur situationen - genom att automatiskt stabilisera bilen.

 

All Wheel Drive med Instant Traction

T6-modellen av nya Volvo V70 är utrustad med Volvos system för fyrhjulsdrift, All Wheel Drive. AWD-systemet fördelar, med hjälp av en elektroniskt styrd hydraulkoppling, kraften mellan fram- och bakhjul, för bästa möjliga väggrepp i alla situationer. Systemet har Instant Traction, som blixtsnabbt flyttar kraft från framhjul till bakhjul vid start på halt eller löst underlag.

 

Reglerbar servostyrning

Hastighetsberoende servostyrning finns som tillval. Systemet ger mer servoeffekt i låga hastigheter, för att exempelvis underlätta vid parkering. Effekten avtar ju högre hastigheten är, för att helt upphöra i högre landsvägsfart.

 

För att ge varje förare den mest optimala vägkänslan kan servoeffekten regleras i bilens informations- och inställningssystem. Styrkraften kan ställas i tre olika lägen.

 

Elmanövrerad parkeringsbroms är standard

För att underlätta start i uppförsbacke, är nya Volvo V70 utrustad med en smart, elektriskt manövrerad parkeringsbroms - Power Parking Brake. Den gör det betydligt lättare för föraren, speciellt om bilen är manuellt växlad. Om parkeringsbromsen aktiveras vid ett rödljus, lossas den automatiskt när gaspedalen trycks ned och bilen kör iväg. Förarens säkerhetsbälte måste vara kopplat för att detta ska fungera.

 

Parkeringsbromsen aktiveras genom att ett reglage till vänster om ratten trycks in. Den lossas genom att reglaget dras ut.

 

För att säkerställa att bromsen är åtdragen när bilen är parkerad, aktiveras den automatiskt när nyckeln tas ur startlåset eller, om bilen är utrustad med Keyless Drive, när dörren öppnas eller stängs. Denna funktion måste väljas i bilens informations- och inställningssystem.

 

DSTC är standard

DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) är standard i nya Volvo V70. Det är ett stabiliseringssystem som, genom att vid behov minska motorns vridmoment och applicera en väl avvägd bromskraft, bidrar till att minska risken för sladd.

 

- Genom att kombinera system som FOUR-C, AWD och DSTC kan vi erbjuda en körupplevelse av mycket hög kaliber under så gott som alla körförhållanden, även när bilen är lastad, säger Tomas Ahlborg. Att föraren dessutom kan påverka bilens karaktär genom de alternativa chassisättningarna, gör upplevelsen och kontrollkänslan ännu större.

 

5. Förstklassig komfort och mångsidig funktion

 • Ökat benutrymme
 • Ventilerade stolar
 • Clean Zone Interior ger ökad komfort
 • Personliga komfortinställningar
 • Smart och mångsidig funktionalitet
 • Flexibelt lastgolv underlättar lastning
 • Elmanövrerad baklucka

- Genom att utnyttja Volvos moderna tekniska arkitektur när vi konstruerade den nya V70-modellen har vi kunnat höja såväl komforten som möjligheterna att utnyttja bilen på ett smart sätt, säger Tomas Ahlborg. Större innerutrymmen och flexibla funktioner gör nya Volvo V70 till ett verkligt multifunktionellt redskap för familjer, företagare och alla andra som använder bilen för många olika ändamål.

 

Ökat benutrymme

Nya Volvo V70 är både rymligare och mer komfortabel än sin föregångare. Avståndet från framsätespassagerare till baksätespassagerare har ökats med 21 millimeter, benutrymmet i baksätet med 48 millimeter och knäutrymmet i bak med 21 millimeter. Till glädje för storväxta personer har bredden i axelhöjd ökats med 30 millimeter i framsätet.

 

Ventilerade stolar

Volvos framstolar anses av många som de bästa på marknaden. De är utformade för att ge bästa möjliga stöd och komfort, även vid längre resor. Elektriskt manövrerade stolar finns som tillval. Till dessa finns en klädsel i perforerat och ventilerat läder. Stolarna är då försedda med fläktar i sittdyna och ryggstöd. Temperaturen i dynorna sänks snabbt till en behaglig nivå och bidrar till en hög sittkomfort, speciellt under varma dagar och i fuktigt klimat.

 

Det motsatta, uppvärmningen av framstolarna när det är kallt, kan regleras i tre temperaturlägen. Även baksätet kan förses med uppvärmning som inkluderar separata reglage för de båda ytterplatserna och, liksom i fram, tre temperaturlägen.

 

Clean Zone Interior ger ökad komfort

För att ge överkänsliga personer en bättre klimatkomfort i bilen kan nya Volvo V70 utrustas med Clean Zone Interior, ett system som baseras på ECC (Electronic Climate Control) och IAQS (Interior Air Quality System).

 

När bilen låses upp med fjärrkontrollen, ventileras passagerarutrymmet automatiskt i cirka en minut om utomhustemperaturen överstiger 10 grader Celsius. Clean Zone Interior ger en kupéluft som har godkänts av Astma- och Allergiförbundet.

 

Inredningsmaterial och detaljer är utvalda för att avge minimala halter av skadliga substanser.

 

Personliga komfortinställningar

V70-föraren har ett stort antal möjligheter att anpassa bilens komfortfunktioner till sina egna behov och önskemål. Inställningarna görs i bilens informationssystem. Menyn omfattar bland annat stolar, backspeglar, klimatanläggning, audio, navigation och i viss mån bilens köregenskaper. En av valmöjligheterna är automatisk start av bakre elbakrutan. När den är vald aktiveras defrosterfunktionen när temperaturen är cirka 9 grader C. Ett annat exempel är den hastighetsberoende servostyrningen. Den är tillval och kan ställas i tre olika kraftlägen, vilket görs i informationssystemet.

 

- Att själv kunna påverka inställningarna ger en förhöjd komfortupplevelse, säger Tomas Ahlborg. Men ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att man inte ägnar för mycket tid åt menysystemet samtidigt som man kör. För att föraren inte ska förlora uppmärksamheten på vägen, blockeras vissa nivåer i menyn efter cirka 20 sekunder.

 

Smart och mångsidig funktionalitet

- Flexibiliteten är något av ett adelsmärke för nya Volvo V70, säger Tomas Ahlborg. Rejält med plats, ett tredelat baksäte och ett antal smarta funktioner bidrar till att underlätta lastning och göra resandet, både med och utan bagage, till ett rent nöje.

 

Baksätet är delat i förhållandet 40/20/40, med två mycket bekväma sittplatser och ett bekvämt armstöd emellan. Det mittre ryggstödet kan fällas ned och ge plats för lång last eller fällas upp och ge ytterligare en sittplats. Ryggstöden kan fällas separat för att ge ett större lastutrymme med helt plant golv. Med det fällbara ryggstödet på den främre passagerarplatsen är kombinationsmöjligheterna maximala.

 

Bagagerumsgolvet är försett med aluminiumskenor och flyttbara fästpunkter för säkring av lasten. Fästena kan fällas ned i skenorna när de inte används och är då helt ur vägen. Även sidopanelerna har inbyggda fästöglor för att säkra bagaget. De kan dessutom kompletteras med multifunktionella skenor för olika hängare, lastsäkringsnät, bagagerumsavdelare och andra fästtillbehör.

 

För att skydda lastgolvet finns olika typer av mattor, däribland en som kan användas dubbelvikt för normalt bruk eller vikas ut över hela lastgolvet när de bakre ryggstöden är fällda.

 

Flexibelt lastgolv underlättar lastning

Ett extra, skjutbart lastgolv finns som tillbehör. Det fästs enkelt och snabbt i golvskenorna och kan lätt dras ut över stötfångaren för bekväm lastning. Det låses automatiskt i läge när enhandsgreppet släpps. När det inte används kan golvet fällas upp mot det bakre ryggstödet eller lätt lyftas ut ur bilen.

 

Det skjutbara lastgolvet och kompletta bagagehanteringssystemet uppfyller Volvos extremt höga säkerhetskrav.

 

Elmanövrerad baklucka

Inlastningen underlättas av att bakluckan är elmanövrerad. Den öppnas med ett tryck på fjärrkontrollen och resten sköts av hydraulik. Bekvämt när man har händerna fulla. För att minska risken för klämskador sköts stängningen från panelen på bakluckan. Dessutom har bakluckan en inbyggd tvåstegs säkerhetsfunktion, som består av en klämlist på vardera sidan och ett nödstopp. Nödstoppet innebär att hydrauliken är försedd med en kraftavkännare som omedelbart stoppar luckan om något kommer emellan.

 

Ett brett tillbehörsprogram med hållare för exempelvis cyklar, kajaker, skidor och skiboards finns för bilar såväl med som utan rails. Cyklar kan även transporteras inuti bilen, säkrade mot golvskenorna med en speciell hållare.

 

6. Audiosystem i världsklass

 • Digital teknik bidrar till en naturlig ljudkaraktär
 • Automatisk volym- och tonjustering
 • Tre prestandanivåer
 • Dolby Pro Logic II Surround med ställbar ljudbild
 • Högtalare med världsrenommé från danska Dynaudio
 • Subwoofer ger fylligare bastoner (tillval)
 • Spelar MP3-format
 • Integrerad DVD-anläggning i baksätet
 • Senaste generationen av RTI

- Volvos ljudanläggningar är bland de bästa som finns i bilvärlden idag, säger Tomas Ahlborg. Och självklart är endast det bästa gott nog i en bil som nya Volvo V70. I samarbete med de mest framstående audiotillverkarna i världen har vi utvecklat ett förstklassigt ljudsystem med digital förstärkare från Alpine, Dolby Pro Logic II Surround och förstklassiga högtalare från danska Dynaudio. Resultatet är en ljudupplevelse i absolut världsklass.

 

Digital teknik bidrar till en naturlig ljudkaraktär

Det senaste inom digital teknik har använts för att kontrollera och anpassa ljudåtergivningen till passagerarutrymmets utformning och högtalarnas placering. Med hjälp av digital signalbehandling (DSP - Digital Signal Processing) har tonkurvan finjusterats så att den bidrar till en naturlig ljudkaraktär.

 

Digital teknik används också i Volvos moderna förstärkare, som utvecklats i samarbete med Alpine. En digital klass D-förstärkare har en mycket låg strömförbrukning tack vare hög verkningsgrad. Det innebär också att den utvecklar mindre värme än en analog förstärkare. Och den kan byggas mer kompakt.

 

Volvos förstärkare har dessutom en mycket hög dämpfaktor, tack vare ICEPower®-teknik från danska Bang & Olufsen PowerHouse a/s. Tekniken bidrar till ett rent och kraftfullt ljud ända ned i det djupaste basområdet.

 

Automatisk volym- och tonjustering

Tack vare digitaltekniken kan ljudet anpassas till körsituationen. Inte bara volymen, utan även toninställningarna, justeras automatiskt till bilens hastighet. Det finns även utrymme för individuella preferenser. I bilens menysystem med personliga inställningar kan man välja hur mycket ljudet ska justeras i förhållande till bilens hastighet. Det finns tre nivåer att välja mellan; låg, medel och hög.

Tre prestandanivåer

Till nya Volvo V70 finns tre nivåer av ljudanläggning att välja mellan:

 • Performance - med förstärkare på 4x20 W och sex högtalare - är standard
 • High Performance - med förstärkare på 4x40 W och åtta högtalare
 • Premium Sound - med digital förstärkare på 5x130 W, Dolby® Pro Logic II Surround och tolv Dynaudiohögtalare. Systemet kan också kompletteras med en subwoofer under bagagerumsgolvet. Den har en integrerad, digital förstärkare på 2 x 130 W.

Dolby Pro Logic II Surround med ställbar ljudbild

Volvo var först bland biltillverkare med ett fabriksmonterat audiosystem med Dolby® Pro Logic Surround. Tekniken utvecklades för att ge en naturtrogen multikanalsupplevelse och introducerades 1997 i den första modellen av Volvo C70.

 

Det system som erbjuds till nya Volvo V70 är den senaste surroundgenerationen, Dolby Pro Logic II Surround. Det är ett 5.1-kanalssystem som ger en bred ljudbild i framsätet och riktig stereoeffekt och full bandbredd i baksätet. Dessutom blandas ljudet från de främre och bakre högtalarna till en naturlig helhet.

 

För att ytterligare bidra till bästa möjliga, individuella ljudupplevelse har Premium Sound-anläggningen en speciell inställningsmöjlighet. Ljudbilden kan optimeras på tre olika sätt - för bästa möjliga upplevelse från förarplatsen, från båda framstolarna eller från baksätet. Inställningen görs i bilens informationssystem.

 

- Den som åker ensam i bilen kan ställa in ljudbilden på ett maximalt egoistiskt sätt, säger Tomas Ahlborg. Och om bilägaren sitter i baksätet, är det lika lätt att prioritera upplevelsen där.

 

Högtalare med världsrenommé från danska Dynaudio

Högtalarna i Volvo V70 är genomgående av mycket hög kvalitet. Premium Sound-nivån har högtalare från danska Dynaudio®, som Volvo länge haft ett ingående samarbete med.

 

I framdörrarna sitter väldimensionerade trevägshögtalare. Bakdörrarna har tvåvägshögtalare med diskantelement och kombinerade bas-/mellanregisterelement. Diskantens membran är av siden (silk dome tweeter), en Dynaudio-specialitet som bidrar till renare ljud. Varje högtalare har ett passivt delningsfilter för att ge en harmonisk total ljudupplevelse med bästa möjliga bandbredd och dynamik.

 

Speciellt utvecklade mitthögtalare på instrumentpanelen samverkar med dörrhögtalarna för att skapa ett naturligt och homogent ljud.

 

Subwoofer ger fylligare bastoner (tillval)

För att åstadkomma en ännu djupare och fylligare bas kan Premium Sound- och High Performance-anläggningarna kompletteras med en tolvliters subwoofer med dubbla kammare under bagagerumsgolvet, intill det bakre ryggstödet. Subwoofern, som utvecklats av Alpine, innehåller två 6,5" baselement och en integrerad digital förstärkare på 2x130 W. Subwoofern är kapabel att ge en mycket högklassig basåtergivning.

 

Spelar MP3-format

På High Performance- och Premium Sound-nivåerna blir det nu möjligt att spela upp CD-skivor med musik i MP3- eller WMA-format. Det innebär att CD-växlaren kan lagra flera hundra musikspår och ge ägaren tillgång till stora delar av sitt musikbibliotek i bilen.

 

Dessutom är alla audioanläggningar nu utrustade med en extraingång (AUX) för inkoppling av annan utrustning, som exempelvis en bärbar MP3-spelare.

 

För att höja kvaliteten på radiolyssnandet har FM-radion inte mindre än tre antenner som samverkar för bästa möjliga mottagning (scanning diversity).

 

Integrerad DVD-anläggning i baksätet

Bilen kan utrustas med ett avancerat underhållningssystem avsett för baksätespassagerarna (Rear Seat Entertainment - RSE). Integrerad DVD-spelare, sjutums bildskärmar inbyggda i nackskydden, trådlösa hörlurar och fjärrkontroll ingår i systemet. Ett extra uttag gör det möjligt att ansluta ytterligare en DVD-spelare, TV-spel eller videokamera. De två bildskärmarna kan utnyttjas oberoende av varandra.

 

Senaste generationen av RTI

Volvos navigationssystem RTI (Road and Traffic Information) är mycket effektivt. Utbudet av kartmaterial har nyligen breddats, med flera nya länder, framförallt i Östeuropa. Det finns nu tre DVD-skivor för Europa och tre för USA, där Hawaii och Kanada har tillkommit. Materialet har också uppdaterats med nya vägar, restauranger och hotell.

 

Systemet har vidareutvecklats med en ny processor, som bland annat gör att alternativa vägar kan beräknas betydligt snabbare än i tidigare system. Och ny information, som nationsflagga och fakta om landet, som hastighetsgränser och regler för användning av mobiltelefon under körning, visas på skärmen när en nationsgräns passeras.

Sökord:
Säkerhet VPS, 2008, V70 (2008-2016)
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera