Pressmeddelanden

Femtio procent av Volvos bilmodeller kan köras på förnybara bränslen

 

 

Fyra av åtta bilmodeller från Volvo Personvagnar kan utrustas med en motor för förnybara bränslen. I företagets miljöbilsprogram finns etablerade motorer som FlexiFuel (bioetanol/bensin) och Bi-Fuel (metan/bensin), men dessa finns inte tillgängliga på alla marknader. För att systemen skall nå en bredare marknad måste politiker, bränsledistributörer och producenter av förnybara bränslen skapa bättre förutsättningar och en fungerande infrastruktur, särskilt för biometan.

 

Två etablerade alternativ
Det finns inget enskilt svar på vilket slags bränsle som är bäst för framtiden. Därför är det troligt att många olika bränslen och drivlinor kommer att utvecklas parallellt. Volvo Personvagnar erbjuder för närvarande två motorer för förnybara bränslen - Volvo FlexiFuel och Volvo Bi-Fuel. Båda fordonen uppvisar samma prestanda och säkerhet som när de körs på traditionella bränslen, men med lägre utsläpp och bättre totalekonomi för bilägaren.

 

Volvo V50 FlexiFuel
Volvo FlexiFuel drivs med bioetanol E85 och finns i dagsläget som tillval för modellerna S40 och V50. För närvarande finns bränslesystemet bara att tillgå på den svenska marknaden där infrastrukturen är god. På andra håll måste bioetanol E85 göras tillgängligt på fler tankstationer för att detta biobränsle skall vinna större mark. Volvo V50 FlexiFuel har en fyrcylindrig 1,8-liters etanol-/bensinmotor på 125 hk. Fordonet uppfyller samma höga säkerhetskrav som förknippas med Volvo och tillverkas på ordinarie produktionslina, vilket ger en garanterat hög kvalitet.

 

Att köra på etanol
Bioetanol E85 består av 85 % etanol och 15 % bensin. Etanol är en förnybar energikälla, framställd av biomassa såsom sockerrör, spannmål och cellulosa-växter. Etanol och bensin fylls i samma tank, vilket underlättar för föraren. Motorns styrsystem bevakar blandningen och anpassar automatiskt insprutning och tändning därefter. Att köra en bil som drivs med bioetanol E85 innebär en bättre totalekonomi för bilägaren.

 

Fördelar med Volvo FlexiFuel
Eftersom etanol är en förnybar energikälla innebär det många fördelar för miljön. Det gör oss mindre beroende av olja och minskar vissa utsläpp jämfört med bensindrift. Nettotillskottet av växthusgasen koldioxid från en bil som körs på bioetanol E85 är 80 % lägre jämfört med bensindrift. Sverige har den mest välutbyggda infrastrukturen för bioetanol E85 i Europa, men även andra länder börjar intressera sig för detta förnybara bränsle.

 

Volvo S60 Bi-Fuel
Volvo Personvagnar började tillverka Bi-Fuelbilar 1995. Idag är systemet tillgängligt för modellerna S60 och V70 på den europeiska marknaden. Volvo S60 Bi-Fuel har en femcylindrig 2,4-liters metan-/bensinmotor på 140 hk. Systemet är snällare mot både miljön och förarens plånbok, med bibehållen prestanda. Bilen körs på naturgas eller biometan, med bensin som reserv- och startbränsle. Bränsletankarna är monterade under golvet för att inte inkräkta på lastutrymmet.

 

Det är enkelt att tanka bilen och att växla mellan de två bränslesorterna - det är bara att trycka på en knapp på instrumentpanelen. Fordonen tillverkas på ordinarie produktionslina och uppfyller därmed de höga krav på kvalitet och säkerhet som kännetecknar en Volvo.

 

Att köra på metan
Volvo S60 Bi-Fuel körs på antingen biometan eller naturgas. Biometan är en förnybar energikälla som framställs av biomassa såsom avfall eller spannmål. Ofta produceras bränslet lokalt, vilket sparar in på transporter. Befintlig infrastruktur för naturgas kan också användas för distribution av biometan eftersom de två gaserna kan blandas. Metan är ett säkert bränsle med god utvecklingspotential i många länder. Antändnings-temperaturen är högre än för bensin och gasen avdunstar snabbt vid eventuellt spill. Bensin behövs bara för att starta bilen och används annars som reservbränsle. Motorn växlar automatiskt till bensin om gasen tar slut under körning.

 

Fördelar med Volvo Bi-Fuel
Metan är ett mycket rent bränsle med låga utsläpp och effektiv förbränning. Utsläppen från en Volvo Bi-Fuelmotor är betydligt lägre vid körning på metan jämfört med bensin. Vid naturgasdrift är koldioxid-utsläppen cirka 25 % lägre än vid bensindrift. När bilen körs på biometan, som är ett förnybart bränsle, ges ett försumbart nettotillskott av växthusdrivande fossil koldioxid till atmosfären.

 


För mer information är du välkommen att besöka Volvo Personvagnars Newsroom på www.media.volvocars.com eller kontakta:

 

Christer Gustafsson, cgustaf4@volvocars.com, tel: +46 31 59 65 25

 

One vision. Different ways
Volvo Personvagnar erbjuder ett brett utbud av bilmodeller som kan köras på förnybara bränslen. Vi har som tradition att utveckla säkra lösningar som gör skillnad här och nu. Bekanta dig med våra säkerhetssystem och miljöbilar i Paris den 8-12 juni.

Sökord:
Old S60, V50, Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.