Pressmeddelanden

Dieselmotorn gör stark comeback med effektivare förbränning och automatiserat partikelfilter

 

 

Dagens förbättrade förbränning och partikelfilter gör dieselmotorn till ett bränslesnålt alternativ med låga utsläpp. Volvo Personvagnar erbjuder ett brett utbud av dieselmotorer för alla sina bilmodeller, och ett partikelfilter som sänker utsläppen av partiklar med cirka 95 %. Samtidigt är koldioxidutsläppen cirka 20 % lägre än vid bensindrift.

 

Revolutionerande traditionellt bränsle
98% av bränslet inom transportsektorn kommer från fossila källor och det är troligt att dessa kommer att dominera marknaden en lång tid framöver. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på förnybara bränslen utan också sänka förbrukningen och utsläppen från bilar som drivs på traditionella bränslen. Volvo Personvagnar erbjuder flera dieselmotorer för alla sina bilmodeller. Dagens dieselmotorer är utrustade med partikelfilter som standard på de flesta marknader, vilket innebär många fördelar för miljön. Partikelutsläppen från moderna dieselmotorer är extremt låga och koldioxidutsläppen är 15-20 % lägre än från bensinmotorer.

 

I vissa europeiska länder, och inom vissa fordonsgrupper, är andelen dieselmotorer så hög som 90 %. I Sverige ökar dieselalternativen mer i popularitet än någon annanstans i Europa. Nya fordonsskatter baserade på koldioxidutsläpp och sänkt beskattning för dieselbilar med låga partikelutsläpp har lett till att antalet dieselbilar i Sverige ökat från under 10 % till närmare 20 %. Att gradvis ersätta bensindrivna bilar med dieseldrivna alternativ är ett effektivt sätt att sänka de totala koldioxidutsläppen från trafiksektorn.

 

Volvo S40 1.6D är tidernas bränslesnålaste Volvo - 4,9 liter per 100 km
Ett additivt dieselpartikelfilter (ADPF, se nedan) finns nu att få till Volvo S40 och Volvo V50 1.6D. Volvo S40 1.6D är en fyrcylindrig 1,6-liters dieselmotor (109 hk) med en bränsleförbrukning på 4,9 liter per 100 kilometer. Det gör den till den mest bränsleeffektiva Volvon genom tiderna. Den turboladdade dieselmotorn är tillverkad av formpressad aluminium och utrustad med common rail direktinsprutning. Volvo S40 1.6D bygger på avancerad teknologi som ger bra köregenskaper, låga utsläpp och en låg bränsleförbrukning. Vridmomentet är högt över ett stort varvtalsområde för att ge hög effekt under alla körförhållanden. Låg motorvikt bidrar till att sänka bränsleförbrukningen och ger en sportig körupplevelse. Kompakta Volvo S40 1.6D är formgiven för att kännas som en stor bil, och erbjuder matchande hög prestanda.

 

Additivt dieselpartikelfilter (ADPF)
Volvo Personvagnars additiva dieselpartikelfilter (ADPF) fångar upp sotpartiklar och aska från oförbrända avgaser. De samlade sotpartiklarna bränns automatiskt bort med 300-500 kilometers mellanrum beroende på vägförhållanden och körstil. Processen genomförs på cirka tio minuter, helt utan att föraren märker något. Mängden oförbrända sotpartiklar i avgaserna sänks totalt med cirka 95 % jämfört med ett system utan ADPF, vilket innebär en betydligt mindre miljöpåverkan.

 

A i ADPF, additivet, är en katalytisk tillsats som möjliggör en lägre aktiveringstemperatur för att bränna bort sotpartiklar i filtret. Tillsatsen är en cerium-/järnbaserad lösning som fylls i en specialtank på cirka 1,8 liter. Förbrukningen av additivet är låg och tanken fylls på vid ordinarie service.

 

Att köra på diesel
Dieselmotorn har genomgått en teknisk revolution de senaste 15 åren. 2005 var de reglerade utsläppsnivåerna för kolväten och kväveoxider 95 % lägre än 1990. Under samma period har kolmonoxidutsläppen sänkts med 98 %. Modern dieselteknologi inkluderar direktinsprutad common rail med högtrycksbränslepump och tryckackumulator. Förinsprutning i motorn ger effektivare förbränning, lägre utsläpp och mindre buller. Det medför också en utmärkt accelerationsförmåga, liksom en hög toppfart.

 

Miljövinster
Dieselmotorer är allmänt mer bränsleeffektiva än bensinmotorer, vilket gynnar både miljön och förarens ekonomi. Det additiva partikelfiltret fångar cirka 95 % av de skadliga partiklarna, vilket sänker mängden partiklar till samma eller lägre nivå som från en bensinmotor. Volvo S40 1.6D avger 0,001 gram partiklar per kilometer, vilket bara är en bråkdel av den tillåtna gränsen på 0,025 g/km. Koldioxidutsläppen är cirka 15-20 % lägre än hos bensinmotorer.

 

För mer information är du välkommen att besöka Volvo Personvagnars Newsroom på www.media.volvocars.com eller kontakta:

 

Christer Gustafsson, cgustaf4@volvocars.com, tel: +46 31 59 65 25

 

One vision. Different ways
Volvo Personvagnar erbjuder ett brett utbud av bilmodeller som kan köras på förnybara bränslen. Vi har som tradition att utveckla säkra lösningar som gör skillnad här och nu. Bekanta dig med våra säkerhetssystem och miljöbilar i Paris den 8-12 juni.

Sökord:
S40, Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.