Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar driver på utvecklingen av innovativa system för förebyggande säkerhet

 

 

Volvo Personvagnar är ledande bland världens biltillverkare när det gäller såväl förebyggande som skyddande säkerhet. Företaget har stor erfarenhet av att utveckla avancerad säkerhetsteknik och fokuserar nu på en ny generation banbrytande säkerhets-lösningar. Avsikten med de nya systemen är att öka säkerheten för människor såväl inne i som utanför fordonet, och att erbjuda en behagligare förarmiljö.

 

Säker av tradition - förebyggande under utveckling
Volvo Personvagnar har en lång tradition av proaktivt säkerhetstänkande. För cirka 80 år sedan förklarade företagets grundare Assar Gabrielsson och Gustaf Larson att "Bilar körs av människor. Grundprincipen bakom allt vi gör på Volvo är därför - och måste alltid vara - säkerhet". På den tiden låg tyngdpunkten vid det som Volvo Personvagnar idag kallar passiv säkerhet, det vill säga system och funktioner som skyddar människorna vid en eventuell olycka. Med tiden har företaget vidgat sin säkerhetsfilosofi. Numera omfattar den även utveckling av mycket sofistikerade system för förebyggande säkerhet.

 

- Idag fokuserar vi på teknik som förutser och förebygger olyckor, säger Ingrid Skogsmo, säkerhetsansvarig vid Volvo Personvagnar.

 

Bilen, trafiken och föraren
Volvo Personvagnar utvecklar säkerhetssystem utifrån tre huvudperspektiv: bilen, trafiksituationen och människan. Volvos fordon är kända för deras säkerhet när det gäller konstruktion och material, men det spelar ingen roll hur säker bilen är eller hur väl man kan kontrollera trafiksituationen. Säker-heten beror alltid på människan bakom ratten. Föraren måste vara alert, måste kunna fatta snabba beslut i stressiga situationer och får inte låta tröttheten ta över, vilket ofta är lättare sagt än gjort.

 

- Forskning har visat att ofta när en bil kör in i bilen framför, så har föraren över huvud taget aldrig bromsat, säger Ingrid Skogsmo. Detta beror förmodligen på att föraren aldrig såg vad som var på väg att hända och därför inte hade en chans att förhindra olyckan. Våra aktiva säkerhetssystem har utvecklats för att bidra till att öka marginalerna och ge föraren tid att manövrera bilen ut ur den hotande situationen.

 

Att förstärka det mänskliga ögat
Livligt trafikerade gator, fler valmöjligheter och ny kommunikationsteknik konkurrerar om förarens uppmärksamhet. För att hjälpa föraren bestämma vilken information som är viktigast kan Volvos fordon förses med avancerad teknik som läser av trafiken snabbare än det mänskliga ögat. De aktiva säkerhetssystemen varnar för hot och kan till och med gripa in med åtgärder i kritiska situationer om föraren inte hinner undvika dem i tid.

 

- Det innebär inte att systemet tar över bilkörningen, det hjälper bara föraren att öka säkerheten och det gör körupplevelsen mer njutbar, säger Ingrid Skogsmo.

 

För att bidra till en säkrare och mindre stressande trafiksituation uppmuntrar Volvo Personvagnar dessutom samarbete mellan biltillverkare och andra med ett intresse för trafiksäkerhet. Detta skulle kunna betyda ett gemensamt förebyggande arbete, där till exempel myndigheter, vägbyggare och telekombranschen samverkar för att utveckla en säkrare infrastruktur.

 

Innovativa säkerhetssystem i bruk
Flera av de aktiva säkerhetssystem som utvecklats av Volvo Personvagnar används redan. IDIS, det intelligenta systemet för förarinformation, infördes som en världsnyhet 2003. IDIS prioriterar inkommande information enligt relevans och fördröjer telefonsamtal, textmeddelanden och annan mindre viktig information i situationer som kräver förarens fulla uppmärksamhet. Tanken är att minska sannolikheten för att föraren drabbas av informationsstress under till exempel inbromsning eller omkörning.

 

- Vi håller nu på att utveckla IDIS ytterligare till ett övergripande system för samtliga aktiva säker-
hetssystem, säger Ingrid Skogsmo. Vårt mål är att det skall fungera som en co-driver, med samma status och pålitlighet som en "andrepilot".

 

För mer information är du välkommen att besöka Volvo Personvagnars Newsroom på www.media.volvocars.com eller kontakta:

 

Christer Gustafsson, cgustaf4@volvocars.com, tel: +46 31 59 65 25

 

One vision. Different ways
Volvo Personvagnar erbjuder ett brett utbud av bilmodeller som kan köras på förnybara bränslen. Vi har som tradition att utveckla säkra lösningar som gör skillnad här och nu. Bekanta dig med våra säkerhetssystem och miljöbilar i Paris den 8-12 juni.

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.