Pressmeddelanden

Volvo XC90 behåller toppositionen inom säkerhet

 

 

  • Säkerhetsutveckling med verkligheten som utgångspunkt
  • Volvo ritade om säkerhetskartan för SUV:ar
  • Höga säkerhetsbetyg i objektiva undersökningar
  • Unik säkerhet även i tredje stolsraden
  • Tvärmonterade motorer bidrar till säkerheten
  • Avancerade funktioner för ökad förarkontroll

Volvo XC90, den mångfaldigt prisbelönade SUV:en från Volvo Personvagnar, har funnits på marknaden sedan 2002 och blivit mycket populär, inte minst bland stora familjer. Skälen är inte bara det rymliga passagerarutrymmet och möjlighet till sju bekväma sittplatser. Ett av de starkaste argumenten är den höga säkerhetsnivån, baserad på ett antal lösningar och system som vid tiden för introduktionen var unika för en SUV.
  Volvo Personvagnar har världens mest avancerade testanläggning för bilsäkerhet. De möjligheter anläggningen ger, tillsammans med en omfattande egen fältforskning och en holistisk syn på säkerhet, ligger till grund för Volvos djupgående kunskaper om olycksförlopp och hur olika skyddslösningar fungerar i verkliga trafiksituationer. Utifrån dessa kunskaper kan de olika Volvomodellerna utvecklas för att så effektivt som möjlighet bidra till att förebygga olyckor och skydda de åkande om något ändå händer. Den vida synen på säkerhet och det gedigna kunnandet var några av de viktigaste förutsättningarna för att Volvo Personvagnar skulle ge sig in SUV-segmentet.  Ambitionen var att skapa en SUV som kunde jämföras med de bästa personbilarna ifråga om såväl körstabilitet som ett effektivt skydd i olika typer av olyckor.
  – Vi vågar påstå att vi ritade om säkerhetskartan för SUV:ar när vi utvecklade Volvo XC90, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Cars Safety Centre. Vi hade ambitionen att åstadkomma en mycket hög säkerhet för alla i bilen. Och alla testresultat tyder på att vi lyckats.
  Volvo XC90 får genomgående mycket höga poäng och positiva omdömen i undersökningar som genomförts av oberoende organisationer. De fem stjärnorna i Euro NCAP baseras till stor del på det omfattande och mycket effektiva åkandeskyddet och det väl fungerande skyddet för barn. IIHS (Insurance Institute For Highway Safety) kommer till liknande resultat. De ger XC90 högsta betyg i såväl kollisioner snett framifrån (frontal offset) som påkörning bakifrån. Volvo XC90 är dessutom en av få modeller bland SUV- och pickupfordon som får högsta betyg när det gäller skydd mot whiplashskador.
  Ytterligare en klar indikation på den höga säkerheten i XC90 är det resultat som IIHS:s systerorganisation Highway Loss Data Institute kommit fram till när de jämfört olika bilmodeller och de kostnader de åsamkat försäkringsbolagen. Volvo XC90 ligger här i topp bland medelstora SUV-modeller, när det gäller att hålla nere kostnaderna.

 

Byggd som en personbil
Volvo XC90 är en modern SUV, byggd på personbilsvis med självbärande kaross, effektiva deformationszoner, låg tyngdpunkt och avancerade system för att minimera risken för personskador, oavsett situation och olyckstyp. XC90 försågs bland annat med ett unikt system för att motverka rundslagning, en olyckstyp som ofta uppmärksammats i samband med tidigare SUV-modeller. Detta system, Roll Stability Control, RSC, är ett aktivt, stabilitetsfrämjande system som med hjälp av ett gyro kan beräkna vältningsrisken. Om systemet bedömer risken som stor, minskas motorns vridmoment och en viss bromskraft fördelas till ett eller flera hjul, för att motverka vältningsrörelsen.
  I de fall en rundslagning inte kan undvikas, skyddas de åkande av det inre säkerhetssystemet med bältesförsträckare och krockgardiner (IC, Inflatable Curtain). Dessutom bidrar den mycket kraftigt utformade säkerhetsburen runt passagerarna till att minska risken för hopträngning av utrymmet.

 

Hög säkerhet även i tredje stolsraden
Eftersom biltypen är populär inte minst bland stora familjer, har Volvo Personvagnar ägnat mycket omsorg åt utvecklingen av den tredje stolsraden. Den är utformad så att inte bara barn utan även vuxna upp till cirka 160 cm kan sitta komfortabelt, utan att man behövt kompromissa med säkerheten. De två stolarna i tredje raden har en mycket robust konstruktion och är placerade ovanför bakaxeln, vilket bidrar till att minska skaderisken vid en sidokollision. Dessutom har Volvo XC90 försetts med en vidareutvecklad krockgardin som täcker även den tredje stolsraden, en unik lösning när den introducerades.
  För att skapa ett generöst utrymme till bilens yttersida är stolarna i den tredje raden något mindre än övriga stolar i bilen. Även utrymmet bakom stolarna är väl tilltaget, till stor del beroende på det tvärställda och effektivt packade motormontaget som skapar utrymme för en förhållandevis lång kupé.
  Mindre barn kan med fördel placeras på en integrerad bälteskudde på mittplatsen i den andra stolsraden. Denna stol kan också flyttas fram cirka 300 millimeter för att skapa kontakt mellan barnet och föräldrarna i framsätet.
  Med XC90 visade Volvo Personvagnar också prov på omtanke om andra trafikanter som fotgängare och cyklister. Mjukt rundad front och ett väl tilltaget avstånd mellan motor och motorhuv bidrar till att minska skaderiskerna vid en påkörning. Dessutom är frontstrukturen utformad för att bidra till en minskad skaderisk på mindre fordon vid en eventuell påkörning.

 

Endast tvärmonterade motorer
Alla motorer till Volvo XC90 är tvärmonterade i motorrummet, vilket bidrar till ett rymligt passagerarutrymme och samtidigt till den skyddande säkerheten. En tvärmonterad motor tar minimal plats i bilens längdriktning och bidrar därigenom till en mer effektiv deformationszon.
  Även Volvos nyutvecklade, högeffektiva sexcylindriga radmotor, som nu blir tillgänglig i XC90, har kunnat tvärmonteras, tack vare ett extremt kompakt format. Det kompletta motorpaketet, inklusive en sexstegad automatväxellåda, är endast 3 mm längre än Volvos femcylindriga motsvarighet. Den totala längden är 625 mm.
  Motorns kompakta format har åstadkommits genom att placera hjälpapparaterna, som styrservopumpen och kompressorn till luftkonditioneringen, bakom motorn, i utrymmet ovanför växellådan. Drivningen sker via kugghjul på vevaxelns bakända. Lösningen kallas READ – Rear End Ancillary Drive. Generatorn är direktdriven och monterad på motorblocket. Även svängningsdämparen, som kompenserar för svängningar i den sexcylindriga motorns relativt långa vevaxel, har byggts in i motorblocket.

 

Förebyggande säkerhet
Förutom det omfattande kollisionsskyddet utrustades XC90 redan från början med flera avancerade system för att förebygga olyckor. Däribland fanns det redan nämnda RSC (Roll Stability Control) som verkar för att stabilisera bilen vid risk för rundslagning. XC90 är också försedd med Volvos stabiliseringssystem DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) som, genom att vid behov minska motorns vridmoment och applicera en väl avvägd bromskraft, bidrar till att minska risken för sladd.
  – Systemen bidrar till säkrare körning i de flesta situationer, säger Ingrid Skogsmo. Och när vi nu introducerar nya Volvo XC90, presenterar vi samtidigt flera system som ytterligare förstärker den förebyggande säkerheten. Vi har speciellt fokuserat på förarkontroll.

 

Active Bi-Xenon Light – svängande strålkastare
För att bidra till bästa möjliga sikt vid mörkerkörning på kurviga vägar, lanserar Volvo Personvagnar Active Bi-Xenon Light – rörliga strålkastare som följer vägens krökning. En miniprocessor används för att mäta och analysera ett antal parametrar och optimera ljusbilden till situationen. Strålkastarna kan vridas upp till 15 grader åt vardera hållet, totalt 30 grader, och förmår därmed lysa upp en längre sträcka av vägen när den kröker. För att spara systemet kopplas funktionen ur automatiskt i dagsljus.

 

BLIS bidrar till bättre förarkontroll
Volvo XC90 är även utrustad med BLIS (Blind Spot Information System). BLIS registrerar med hjälp av kameror vid ytterbackspeglarna om ett annat fordon befinner sig i den döda vinkeln vid sidan av bilen. Om så är fallet tänds en lampa vid spegeln för att varna föraren och öka möjligheten till rätt beslut. På så vis kan BLIS hjälpa föraren till en bättre kontroll över körsituationen.

 

Park Assist Camera – ett extra öga bakåt
Med tanke på dem som eventuellt befinner sig bakom bilen, och för att underlätta parkering, introducerar Volvo Personvagnar nu Park Assist Camera. Den är en avancerad funktion som inte bara ger föraren ett extra öga bakåt utan också visar det tänkta spåret inför en backningsmanöver. En vidvinkelkamera avbildar området bakom bilen. Bilden visas på RTI-skärmen ovanpå instrumentpanelen. Bildvinkeln är avvägd för att visa hela området utan alltför störande perspektivförvrängning. I bilden visas också hjälplinjer som markerar den yta bilen kommer att ta upp vid backningsmanövern. Hjälplinjerna följer rattutslaget för att hjälpa föraren att styra rätt. Park Assist Camera är en helt integrerad funktion i bilen. Den beräknas kunna levereras till kunderna under hösten 2006.
  – Volvo XC90 har blivit den nya måttstocken för säkerhet i en SUV, säger Ingrid Skogsmo. Men det faktum att säkerheten var unikt hög när bilen introducerades, innebär inte att vi slagit oss till ro med det. Alla förändringar och nyheter vi introducerar, har värderats ur en säkerhetssynvinkel. Därför är XC90 fortfarande en av de allra säkraste SUV:arna på marknaden.

Sökord:
XC90 (2002-2014), Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera