Pressmeddelanden

Nya Volvo S80 – Avancerade körsystem bidrar till ökade säkerhetsmarginaler

 

 

  • Ny generation kör- och supportsystem hjälper föraren till rätt beslut
  • BLIS och IDIS gör det lättare att kontrollera körsituationen
  • Active Bi-Xenon Light följer kurvorna
  • Nya avancerade funktioner bidrar till att förkorta bromssträckan
  • Personal Car Communicator – världsunik trygghetskontroll i fickformat

Nya Volvo S80 lanseras med en ny generation av avancerade kör- och supportsystem, som samverkar på ett intelligent sätt för att bidra till säkrare körning och högre komfort. Svängande strålkastare bidrar till en förbättrad sikt vid mörkerkörning. Och nu kan S80-ägaren redan på avstånd upptäcka eventuella inkräktare i bilen.
  Bästa sättet att skydda de åkande är att undvika olyckor. Det var en av de viktigaste utgångspunkterna när Volvo Personvagnar skulle ta fram den nya S80-modellen. För att nå högt uppsatta säkerhetsmål utvecklades därför en helt ny generation av avancerade kör- och supportsystem. Vissa av dem har tidigare presenterats som prototyper.
  – Den grundläggande principen för våra förebyggande säkerhetssystem är att de inte ska ta över körningen eller förarens ansvar, säger Silvia Güllsdorf, projektledare för S80-modellen. Uppgiften är att hjälpa föraren att ta rätt beslut i besvärliga situationer, genom att varna och på olika sätt indikera hur man tar sig ur situationen.

 

Adaptiv farthållare
För att hjälpa föraren att hålla avstånd till bilen framför, har Volvo Personvagnar utvecklat en adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control, ACC). Den ska i första hand betraktas som en komfortfunktion, men bidrar samtidigt till en mer kontrollerad körning när trafikrytmen är ojämn. Tekniken används också som bas i flera av de nya säkerhetssystemen.
  Den adaptiva farthållaren mäter kontinuerligt, med hjälp av en radarsensor, avståndet till framförvarande bilar och anpassar automatiskt den egna bilens hastighet för att avståndet inte ska bli för kort.
  Föraren aktiverar farthållaren genom att ställa in önskad maxhastighet mellan 30 och 200 km/h och välja minsta tidsavstånd till framförvarande bilar. Det finns fem olika tidsavstånd att välja på.
  – Eftersom den adaptiva farthållaren sköter en del av det rutinmässiga i körningen, kan föraren flytta blicken längre fram i trafiken, säger Silvia Güllsdorf. Och en mer förutseende förare kör oftast med större säkerhetsmarginaler.

 

Kollisionsvarnare med bromsunderstöd
Påkörning bakifrån är en vanlig olyckstyp. I många av dessa olyckor är orsaken att föraren varit distraherad och inte reagerat i tid.
  Mot den bakgrunden har Volvo Personvagnar utvecklat en kollisionsvarnare med bromsunderstöd (Collision Warning with Brake Support, CW). Det är ett avancerat system med hjälpfunktioner som ska bidra till att undvika påkörning bakifrån eller minimera effekten av en sådan kollision.
  Området framför bilen läses av kontinuerligt med hjälp av en radarsensor. Systemet aktiveras på olika sätt i olika skeden av förloppet:
  Om bilen närmar sig ett annat fordon bakifrån och föraren inte reagerar, blinkar ett rött varningsljus i vindrutan. Samtidigt aktiveras en ljudsignal. I vissa situationer är detta tillräckligt för att föraren ska reagera och undvika faran.
  Om risken för kollision ökar, trots varningen, aktiveras bromsunderstödet. För att förkorta reaktionstiden förbereds bromsarna genom att bromsbeläggen läggs an mot skivorna. Dessutom förstärks bromstrycket hydrauliskt, vilket ger en god bromseffekt även om föraren inte trycker speciellt hårt på bromspedalen.
  – Om farten inte är alltför hög, bidrar bromsunderstödet till att minska effekten av en kollision, säger Silvia Güllsdorf. Men det är alltid förarens reaktioner som är avgörande för utgången.
  En kraftig inbromsning signaleras till bakomvarande trafikanter genom att bromsljusen först blinkar. När hastigheten sänkts till under 30 km/h aktiveras även varningsblinkers.
  För att anpassa varningssystemet till olika förhållanden och individuell körstil kan känsligheten regleras i bilens inställningsmeny. Det finns tre alternativa känslighetslägen.

 

Avancerade informationssystem bidrar till bättre förarkontroll
Nya Volvo S80 är utrustad med IDIS (Intelligent Driver Information System) och kan även utrustas med BLIS (Blind Spot Information System). Dessa två system ska hjälpa föraren till en bättre kontroll över körsituationen.
  BLIS registrerar med hjälp av kameror vid ytterbackspeglarna om ett annat fordon befinner sig i den döda vinkeln vid sidan av bilen. Då tänds en lampa vid spegeln för att varna föraren och öka möjligheten till rätt beslut.
  IDIS är ett elektroniskt informationssystem som bidrar till att föraren inte blir distraherad av ovidkommande information i stressade lägen. Genom att kontinuerligt läsa av vissa funktioner i bilen, som rattrörelser, gaspedalens rörelse, blinkersreglage och bromsning, kan IDIS bedöma situationens komplexitet. Informationen bearbetas och vid en viss nivå fördröjs information som inte är avgörande för säkerheten, exempelvis ett inkommande telefonsamtal eller SMS.

 

Active Bi-Xenon Light – svängande strålkastare
För att bidra till bästa möjliga sikt vid mörkerkörning på kurviga vägar, lanserar Volvo Personvagnar Active Bi-Xenon Light – rörliga strålkastare som följer vägens krökning. En miniprocessor används för att mäta och analysera ett antal parametrar och optimera ljusbilden till situationen. Strålkastarna kan vridas upp till 15 grader åt vardera hållet, totalt 30 grader, och förmår därmed lysa upp en längre sträcka av vägen när den kröker. För att spara systemet kopplas funktionen ur automatiskt i dagsljus.
  För att bidra till en minskad risk att blända mötande trafikanter, justeras strålkastarnas höjdinställning, beroende på hur tungt lastad bilen är eller om den accelererar eller bromsas upp.
  Strålkastarna rengörs med ett elektromekaniskt högtryckssystem som tvättar en strålkastare i taget, för att hela tiden ge bästa möjliga ljusutbyte.

 

Bromsar med nya, avancerade bromsfunktioner
Nya Volvo S80 har ett mycket avancerat bromssystem med flera nya funktioner som samverkar för kortast möjliga bromssträcka i alla situationer.

HYDRAULIC BRAKE ASSIST (HBA) är en ny generation av Volvos panikbromsassistent. Den hjälper föraren att bromsa på kortast möjliga sträcka i en paniksituation. Till skillnad från tidigare system som endast baserades på vakuum, förstärks bromstrycket även hydrauliskt. I en paniksituation där föraren inte trycker tillräckligt snabbt och hårt på bromspedalen, kan HBA bidra till att ABS-systemet utnyttjas optimalt och bromssträckan förkortas.

OPTIMIZED HYDRAULIC BRAKES (OHB) förstärker bromsförmågan vid hård inbromsning genom att, med hjälp av hydraulik, kompensera för lågt vakuumtryck i bromsservot.

READY ALERT BRAKES (RAB) kan förutse en snabb inbromsning och lägga an bromsbeläggen mot bromsskivorna redan innan föraren trampar på bromspedalen. Därmed kan bromssystemets reaktionstid – och bromssträckan – förkortas. Signalen till bromssystemet kan vara att gaspedalen släpps hastigt eller att den adaptiva farthållaren registrerar ett hinder framför bilen.

FADING BRAKE SUPPORT (FBS) utnyttjar hydrauliken för att successivt bygga upp bromstrycket vid långvarig hård bromsning, för att bidra till en minskad utmattningsrisk och en bibehållen pedalkänsla.

 

Personal Car Communicator – världsnyhet med hjärtslagssensor
I en allt otryggare värld är det viktigt att ha kontroll på vad som händer i ens omedelbara närhet, inte minst i samband med bilåkning.
  – Den personliga tryggheten är ett av de ben vi bygger Volvos säkerhetsfilosofi kring, säger Silvia Güllsdorf. Det handlar både om att få ha bilen i fred och att undvika situationer som kan medföra personliga risker.
  Tillsammans med nya Volvo S80 lanseras Personal Car Communicator (PCC), en avancerad kontrollcentral i fickformat. Den ger information som i vissa situationer kan vara avgörande för bilägarens trygghet.
  Personal Car Communicator är förvillande lik en vanlig fjärrkontroll men kan mycket mer än att aktivera lås och larm. Med ett enkelt knapptryck kan bilägaren inom några få sekunder få information om…
… bilen är låst eller olåst…
… larmet har löst ut…
… larmet har löst ut och någon befinner sig i bilen, vilket registreras av en mycket känslig hjärtslagssensor och en avancerad beräkningsprocess.

Informationen är tillgänglig och aktuell så länge avståndet mellan PCC:n och bilen håller sig inom cirka 100 meter. Däremot lagras den senaste informationen så att man när som helst och var som helst kan kontrollera om bilen verkligen låstes när den parkerades.

Sökord:
S80 (2007), Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera