Pressmeddelanden

Volvos bilar har den bästa kupéluften enligt ny undersökning

 

Enligt en fristående undersökning av Ecology Center i Detroit avger inredningen i Volvos bilar lägre halter av giftiga ämnen än andra bilmärkens inredningar.

Ecology Center presenterade nyligen en undersökning med namnet Toxic at Any Speed: Chemicals in Cars & the Need for Safe Alternatives (Giftig i alla hastigheter: kemikalier i bilar och behovet av säkra alternativ) om de giftiga kemikalier som används i bilarnas inredningar. Flamhämmande PBDE och ftalater, som i första hand används som mjukningsmedel i plaster, ingick i undersökningen. Dessa kemiska ämnen kan vandra från plaster och textilier, framför allt vid höga temperaturer. De åkande kan därför exponeras för dessa ämnen, till exempel genom andningsvägarna. Visa typer av ftalater och flamhämmande medel kan till exempel orsaka genetiska förändringar och utsätta de åkande i bilen för hälsorisker.
Undersökningen visar att koncentrationerna av PBDE i damm och på vindrutan är upp till fem gånger högre än i de flesta människors hem, och eftersom många människor i dag tillbringar mycket tid i sina bilar kan bilinredningar därför få stor betydelse för människors hälsa.

 

Volvos bilar har de lägsta halterna av ftalater
Ecology Center undersökte elva olika biltillverkares bilar som byggts mellan 2000 och 2005. Resultatet visar att inredningarna i Volvos vilar uppvisar de lägsta utsläppen av ftalater. Enligt undersökningen förekom det dessutom lägre halter av flamhämmaren PBDE i Volvos modeller jämfört med de flesta andra bilar, vilket enligt forskningsinstitutet gör Volvo till världsledande på området kupéluftens kvalitet. Ecology Center uppmanar andra biltillverkare att följa Volvos exempel.

 

Målet ligger fast
-I en tid när många människor lider av astma och allergier är det bara naturligt att Volvo Personvagnar erbjuder sina kunder en bra miljö, även inne i bilen, säger Anders Kärrberg, miljöansvarig vid Volvo Personvagnar.

 

För att uppfylla Volvos strikta normer är det nödvändigt att använda rätt material och att även se till att luften som kommer in i bilen via klimatanläggningen filtreras på rätt sätt. Volvo har nu arbetat i många år på att skapa ett rent kupéklimat som också är lämpligt för dem som är särskilt känsliga, till exempel personer som lider av astma och allergier.

 

-De textilmaterial och det läder som används i våra bilar uppfyller den mycket strikta normen Oeko-Tex 100, som garanterar att textilmaterial och hudar har testats grundligt för att kontrollera förekomsten af allergiframkallande ämnen. Vi arbetar dessutom med kontaktallergier och håller på att fasa ut giftiga ämnen såsom vissa ftalater. Volvos luftkvalitetsystem IAQS har också utvecklats för att rena luften och minska risken för allergiska reaktioner inuti bilen, avslutar Anders Kärrberg.

 

Ecology Center är en miljöskyddsorganisation med huvudkontor i Ann Arbor, Michigan. Ecology Center arbetar med att främja en ren och hälsosam miljö, inte minst genom utbildning och genomförandet av olika projekt.

 

/MP

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera