Pressmeddelanden

Nya Volvo C70 - Cabriolet med unika säkerhetslösningar

 

 

· Andra generationens Volvo C70 med förhöjd säkerhet.
· Dubbelt så hög vridstyvhet som föregångaren.
· DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) är standard.
· IDIS – Intelligent Driver Information System.
· Trygghet med riktigt tak och Private Locking.
· Cabriolet med annorlunda skyddslösningar.
· Unik, dörrmonterad krockgardin.
· Effektivare rundslagningsskydd.

Nya Volvo C70 är utvecklad för att vara en av de absolut säkraste cabrioleterna på marknaden, både ifråga om förebyggande och skyddande säkerhet. Ett omfattande system av samverkande säkerhetslösningar bidrar till säkrare körning. De flesta av dessa är standard. Om en olycka ändå skulle inträffa aktiveras ett integrerat skyddssystem med vidareutvecklade deformationszoner, förstärkta balkar och väl dimensionerade krockkuddar. Nya Volvo C70 har dessutom ett flertal lösningar som är unika för en öppen bil.

Redan när den första C70-modellen lanserades 1996, var målet att den skulle tillhöra de absolut säkraste cabrioleterna. Ändå beslutade Volvo Personvagnar att den andra generationens Volvo C70 skulle vara säkrare i alla avseenden.
  – En stor utmaning, men idag vet vi betydligt mer om säkerhet i en cabriolet, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Cars Safety Centre. Vi vet vilka olyckstyper en cabriolet utsätts för och hur skyddet ska byggas upp. Och det handlar inte bara om skyddande säkerhet. Det är minst lika viktigt att förebygga olyckor, eftersom en cabriolet ofta inbjuder till mer aktiv körning.

  • Dubbelt så hög vridstyvhet– Nya Volvo C70 är klart rolig att köra, säger Ingrid Skogsmo. Och eftersom körglädje alltid går hand i hand med körsäkerhet för Volvo Personvagnar, innebär det också att bilen är lätt att kontrollera, även i oväntade situationer.  Nya Volvo C70 är dubbelt så vridstyv som den tidigare C70-modellen, tack vare en vidareutvecklad och förstärkt karosstruktur. Vridstyvheten bidrar till stabila och förutsägbara köregenskaper. Dessutom har utformningen av chassiet, med bred spårvidd och lång hjulbas, en positiv inverkan på körstabiliteten.
  • Spårvidden fram är 1550 mm (29 mm bredare än förra C70-modellen).
  • Spårvidden bak är 1560 mm (39 mm bredare än förra C70-modellen).
  • Hjulbasen är 2640 mm (24 mm kortare än förra C70-modellen).Hjulupphängningen är individuell, med fjäderben fram och Multilink bak. Bakhjulsupphängningen ger en viss sladdhämmande styreffekt.  Stabiliseringssystemet DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) är standard och hjälper till att korrigera bilen vid tendens till sladd.  ABS-bromsarna är mycket effektiva – med elektronisk bromskraftsfördelning till bakhjulen och automatisk panikbromsassistans – EBA (Emergency Brake Assistance).

 

IDIS – Intelligent Driver Information System
Intelligent Driver Information System – IDIS – introducerades 2003 av Volvo Personvagnar.
  IDIS läser kontinuerligt av vissa funktioner i bilen, som rattrörelser, gaspedalens rörelse, blinkersreglage och bromsning. Informationen bearbetas och vid en viss nivå fördröjs information som inte är avgörande för säkerheten, exempelvis ett inkommande telefonsamtal eller SMS. Det kan vara en situation som IDIS tolkar som en omkörning eller inbromsning.
  IDIS är standard i alla versioner av nya Volvo C70, oavsett om bilen är utrustad med integrerad telefon eller inte.
  IDIS kommer i framtiden att ingå i ett mer omfattande informationssystem, som kan väga in en större mängd faktorer i bilen. Avsikten är att ytterligare minska stressen för föraren och underlätta körningen.
 
Trygg körning med riktigt tak
Nya Volvo C70 har ett tredelat, fällbart plåttak. Det ger ägaren dubbla upplevelser; såväl tjusningen i att åka öppet som komforten och tryggheten i en ombonad kupé. Plåttaket bidrar dessutom till en minskad inbrottsrisk.
  Bakrutan är av riktigt glas och betydligt större än plastrutan i en traditionell cabriolet. Den ger en betydligt bättre bakåtsikt och bidrar även till att öka bilens vridstyvhet när taket är uppe.
  Tryggheten i nya Volvo C70 består också i möjligheten att låsa in sina ägodelar. Flera av bilens förvaringsutrymmen är låsbara och kopplade till bilens centrallås, för bekväm låsning med fjärrkontrollen.  Dessutom lanseras ett helt nytt system – Private Locking – som innebär att vissa utrymmen kan låsas med nyckel från handskfacket. Private Locking är speciellt värdefullt i en cabriolet som lämnas med taket nedfällt.

 

En bil utan fast tak kräver annorlunda skyddslösningar
– Eftersom nya Volvo C70 saknar fast tak, insåg vi tidigt att vi måste hitta annorlunda sätt att hantera krafterna vid en kollision, säger Ingrid Skogsmo. Det gäller för de flesta kollisionstyper; frontal- eller offsetkollision, påkörning bakifrån eller i sidan. Det gäller också om bilen skulle slå runt.
  På en sedanmodell fördelas kollisionskrafterna bland annat upp i taket. I en cabriolet är inte detta möjligt. Krafterna måste istället ledas andra vägar i karosstrukturen. Ett integrerat system med balkar och förstärkningar samverkar för att bevara passagerarutrymmet så intakt som möjligt.
  Frontstrukturen är indelad i zoner med olika uppgifter under deformationsförloppet. För att ge varje zon rätt egenskaper, används fyra olika stålkvaliteter.
  Även motorn bidrar till den skyddande säkerheten i nya Volvo C70. Ett kompakt byggnadssätt och en effektiv packningsteknik bidrar till att skapa utrymme för deformation i motorrummet.
  Avsaknaden av fast tak medför även större krav på dörrar och B-stolpar, som förstärkts på olika sätt. Vid en sidokollision bidrar de, tillsammans med förstärkta trösklar och ett komplett system av tvärgående balkar och väggar, till att absorbera kollisionskrafterna. Dörrarna är också utformade för att förbli stängda när de utsätts för kollisionskrafterna.

 

Unik, dörrmonterad krockgardin
Volvos uppblåsbara krockgardin IC – Inflatable Curtain – har fått en unik utformning i nya Volvo C70.
  – Eftersom det inte finns några takbalkar att fästa gardinen i, har den istället monterats i dörren, säger Ingrid Skogsmo. När den aktiveras, utvecklas den uppåt.
  Gardinen bidrar till att skydda huvudet även om sidorutorna är öppna.

 

Effektivare rundslagningsskydd
Utan fast tak är kraven på vindrutestolparna, de så kallade A-stolparna, extra stora.
  – Var och en av A-stolparna på nya Volvo C70 är konstruerad för att kunna bära upp mer än bilens dubbla vikt, om den mot förmodan skulle slå runt, säger Ingrid Skogsmo.
  Bakom styrkan ligger en avancerad produktionsmetod – hydroformning.
  Volvos rundslagningsskydd ROPS – Rollover Protection System – har vidareutvecklats från den förra C70-modellen, med kraftigare metallbågar och betydligt snabbare aktivering.
  Även IC, den uppblåsbara krockgardinen, har utformats för att bidra till skyddet vid en rundslagning.

 

Påkörning bakifrån
Karosstrukturen med kontrollerade deformationszoner ger ett effektivt skydd även vid en påkörning bakifrån. Den hästskoformade balken bakom baksätet och en dubbel plåtvägg bakom ryggstöden bidrar till att minska risken för inträngning i passagerarutrymmet. Om taket är nedfällt, samverkar det tillsammans med den dubbla väggen för att absorbera krafterna. Dessutom skjuts ROPS-bågarna upp även vid en påkörning bakifrån.
  Volvos system för att undvika nackskador – WHIPS (Whiplash Protection System) – är ett av marknadens effektivaste och standard även i nya Volvo C70.

 


50220/HÅ

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.