Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar ökar satsningen på alternativa bränslen och drivlinor

 

 

En intensivare debatt om klimatförändringar i kombination med snabbt stigande oljepriser på världsmarknaden har skapat ökat fokus på fordonsindustrins satsningar när det gäller alternativa bränslen och drivlinor.
  Volvo Personvagnar har utvecklat och marknadsfört metandrivna bilar i mer än tio år – och framtidsmålet är att ytterligare öka utbudet av alternativa drivlinor.

– Efter mer än ett århundrade som dominerats av bensin och diesel står vi inför en period där regionala prioriteringar, tillgångar och förutsättningar kommer att skapa en världsmarknad med flera olika alternativbränslen, säger Lex Kerssemakers, ansvarig för varumärkes-, affärs- och produktstrategier på Volvo Personvagnar. Vi kommer att erbjuda de tekniska lösningar marknaden efterfrågar och fortsätta vara en kompetent samarbetspartner som strävar mot att skapa hållbar mobilitet, tillägger han.
  – Utvecklingen av miljöteknik i bilar styrs till stor utsträckning av politiska beslut och Volvo Personvagnar välkomnar myndighetsiniterade åtgärder såsom skattelättnader under kort och medellång sikt för att etablera en marknad för alternativa bränslen. När
ett bränsle är väl etablerat bör det kunna bära sina egna kostnader. En stabil långsiktig energipolitik är avgörande för fortsatt investering i utvecklingen av fordon och infrastruktur för alternativa bränslen.

 

Fokus på förnyelsebara bränslen och hybridteknik
– Vi har i dag ett mycket starkt erbjudande vad gäller drivlinor för alternativa bränslen, berättar Lex Kerssemakers. Fem av åtta modeller i Volvos produktprogram har alternativa drivlinor. Volvo S40 och Volvo V50 kommer inom kort erbjudas i FlexiFuel-utförande som drivs på E85 (85% etanol och 15% bensin). Volvo S60, Volvo V70 och Volvo S80 erbjuds som Bi-Fuel, d v s med motorer som drivs med metan (naturgas och biogas) med bensin som reservbränsle.
  Volvo Personvagnar vidareutveckling på kort och medellång sikt är koncentrerad på metan och biogas, etanol och hybridteknik.
  – På kort- och medellång sikt räknar vi med ökade volymer av bilar som kan köras på förnyelsebara bränslen som biogas och etanol. Hybridteknik, d v s motorer som drivs både på el och bensin, är också ett område där efterfrågan ökar, speciellt i USA och Japan, säger Lex Kerssemakers. – Vi hoppas också att det ska bli möjligt att öka låginblandningen av biobränslen, såsom etanol och RME, i bensin och diesel, vilket är
ett miljömässigt mycket effektivt sätt att utnyttja flytande biobränslen.

Han tillägger:
– Volvo Personvagnar följer sin strategi att alltid ligga i framkant och leverera marknadsanpassade miljöerbjudande som våra kunder attraheras av.

 


50220/HÅ

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera