Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar: Vi går in i säkerhetens tredje tidsålder

 

 

Säkerheten har varit Volvo Personvagnars mest framträdande kärnvärde alltsedan företagets barndom. Nu tar Volvo steget in i bilsäkerhetens tredje tidsålder med revolutionerande lösningar och visioner för att ytterligare förbättra säkerheten dagens och framtidens bilar.

Volvo Personvagnar introducerar visionära idéer som bygger på företagets tidigare innovativa förebyggande och skyddande säkerhetsstrategier. Målet är att leverera nya intelligenta lösningar som minskar förarens risker att göra misstag, samtidigt som bilarna blir allt roligare att köra.
  Volvo Personvagnars säkerhetsexperter tänker bygga vidare på den säkerhetsfilosofi som varit utmärkande för företagets fordon sedan 1927. Nu intensifieras arbetet på att förverkliga visioner om att hjälpa förarna hantera en alltmer komplicerad trafikmiljö. Forskarna utgår från Volvo Personvagnars redan etablerade säkerhetslösningar – från deformationszoner och säkerhetsburar, via krockkuddar och säkerhetsbälten till system för dynamisk stabilitet och kontroll över körningen. Nästa steg blir en ny framtidsinriktning för att förstärka biltillverkarens traditionella strategi att skydda och bevara liv.
  – Trafikmiljön blir allt mer komplicerad. Fler och fler faktorer konkurrerar om förarens uppmärksamhet, både inne i och utanför bilen, och det sätter ytterligare press på förarnas förmåga att hantera det som händer omkring dem, säger Jan Ivarsson, ansvarig för säkerhet, strategi och kravutveckling vid Volvo Personvagnar.

 

Ny framtidsinriktning
Enligt Jan Ivarsson bygger företagets framtidsinriktning på uppfattningen att människor redan drabbas av informationsstress i vår intensiva trafikmiljö. Den enda framkomliga vägen är att tillhandahålla sofistikerade automatiska stödsystem utöver Volvos traditionella förebyggande och skyddande säkerhetsstrategi.
  Den tanken stöds av statistik från USA som visar hur otillräckliga människor är när det gäller att hantera stressen i vår dagliga trafikmiljö. Enligt USA:s trafiksäkerhetsverk, National Health and Traffic Safety Administration (NHTSA), dödas cirka 1 500 människor och över 70 000 skadas varje år i cirka 100 000 trötthetsrelaterade olyckor. Och i en undersökning som gjordes 1998 av National Sleep Foundation of America med rubriken ”Omnibus Sleep In America”, uppgav cirka 23 procent av de tillfrågade att de någon gång somnat vid ratten!
  Volvo Personvagnars visionära svar blir att utrusta företagets fordon med intelligenta system som inte bara hjälper till att öka förarens uppmärksamhet, utan som även kan ta direkt kontroll över bilen om föraren inte reagerar tillräckligt snabbt för att kunna undvika en hotande krissituation.

 

Intelligenta system
– En sådan strategi har inget med storebrorstänkande att göra. Många branscher har under flera år har utnyttjat intelligenta datoriserade system för att minska risken för att mänskliga misstag ska få katastrofala följder, t ex kärnkraftsindustrin och flygindustrin, säger Jan Ivarsson. Han tillägger:
  – En pilot med ansvar för hundratals passagerares liv har hjälp av en massiv uppsättning intelligenta system som till största delen flyger planet automatiskt, som tar hänsyn till väder, trafik och andra förhållanden och som kan landa planet i tät dimma – något som i regel ligger utanför den mänskliga förmågan.
  – Vårt nya säkerhetstänkande handlar om att placera den mänskliga förmågan i centrum för forskningen och för våra kommande lösningar. Målet är inte bara att förbättra säkerheten, utan dessutom att garantera förarna en positiv körupplevelse. Under årens lopp har vi kunnat erbjuda viktiga förebyggande och skyddande säkerhetssystem. Utmaningen nu är att leverera programvara och hårdvara som kan fungera som ”co-driver” åt föraren.”
  Volvo Personvagnars nuvarande strategi när det gäller mobilitet, med ett säkerhetstänkande i världsklass, bygger på insikten att säkerheten i framtiden inte bara ska fokusera bilens fysiska förmåga att skydda de åkande vid en eventuell olycka. Strategin omfattar dessutom intelligenta system som förstärker, eller som till och med kan ta över, förarens roll för att hantera en potentiell kris.
  – Vår vision innebär att vi skapar ett partnerskap mellan människan/föraren och fordonet, säger Jan Ivarsson.

 

Misstag från förarens sida
Volvo Personvagnars egen forskning visar att misstag av föraren är en av de främsta olycksorsakerna. Lösningen är att tillhandahålla varningsfunktioner som minskar förarens stress genom en teknik som kan föregripa ett problem och hjälpa till att lösa det. Först varnas föraren, och som en sista utväg tar systemet tillfälligt kontroll över fordonet.
  Volvo Personvagnar intensifierar sitt arbete på att utveckla smarta bilar som utrustas med en teknik som bidrar till att eliminera mänskliga misstag, eller som kan reagera på potentiellt farliga situationer mycket snabbare än en människa. Företaget har redan intelligenta system under utveckling, system som kan samverka med radar- eller sonarbaserade trafikövervakningssystem och som vid behov kan varna i till exempel en vägkorsning.
  Systemet Driver Alert™ som snart är helt färdigutvecklat, övervakar bilens kurs mellan filmarkeringarna. Om systemet upptäcker att bilen är på väg ur kurs, så skickas en varning till föraren om att han eller hon kanske börjar nicka till. Volvo Personvagnars lösning är unik, eftersom systemet varnar i god tid innan ögonlocken sluts på grund av trötthet, till skillnad från nuvarande system som mäter ögonrörelser.

 

Co-driver-teknik
Nästa generationer Volvobilar, som till exempel ersättarna till S80 och V70, kommer att levereras med första generationens co-driverteknik.
  Morgondagens Volvomodeller kommer att utrustas med säkerhetssystem som kameror och radar. De har intelligent programvara för att identifiera rörliga eller stationära objekt som kan utgöra ett potentiellt hot. Systemen varnar i ett första skede föraren med ljus- och ljudsignaler om risken för att köra på fordonet framför. Sedan ingriper systemet för att hjälpa till att lindra effekten av en kollision med hjälp av bromsstöd och automatisk bromsaktivering.

 

Samma stöd som piloter
– Vår avsikt är att fasa in vår nya teknik för förarsupport i den takt som den blir tillgänglig. Vi sätter till alla klutar för att nå fram till slutmålet att den som kör någon av våra bilar 2020 ska få samma stöd som piloterna i flygplan får i dag, säger Jan Ivarsson.
  Han tillägger att Volvo Personvagnar kommer att utgå ifrån dagens system, till exempel BLIS-systemet som hjälper föraren att se i döda vinkeln, adaptiva farthållare, det radarbaserade kollisionsvarningssystem och IDIS, det intelligenta systemet för förarinformation. IDIS övervakar löpande en rad funtioner i bilen för att fördröja inkommande telefonsamtal eller SMS-meddelanden under intensiva trafiksituationer, till exempel omkörningar eller inbromsning.

 

Säkerhet i stad
I Volvo Personvagnars säkerhetsvision för 2020 ingår dessutom att göra bilarna säkrare inne i städer genom att minska riskerna för eller de potentiella konsekvenserna av frontalkrockar i låg fart.
  Volvo Personvagnar anser att företagets system skulle kunna minska antalet olyckor kraftigt, framför allt vid farter upp till 50 km/h, dvs. den hastighet vid vilken nästan 90 procent av alla olyckor i Volvos omfattande databas inträffar. Förutom att minska de fysiska skadorna på fordonen kommer vidareutvecklad teknik för att även minska risken förpisksnärtskador, såväl i det egna fordonet som i det fordon som träffas.
  – Vår ’co-driverteknik’ är den gemensamma ramen för vår nya säkerhetsstrategi och vision för 2020, säger Jan Ivarsson. Ur ett säkerhetsperspektiv handlar våra åtgärder när det gäller hållbar mobilitet om att utveckla samspelet mellan bilen, föraren och trafikmiljön till en stressfri, dynamisk, spännande och säker upplevelse som gör det dagliga bilåkandet till en njutbar och trygg upplevelse.

 

Hållbar mobilitet
Volvo Personvagnar inser att vägen framåt i en framtid som ligger så nära som 2020 kräver att man utgår från en holistisk strategi för att tillhandahålla säkra, miljövänliga och i högsta grad personligt anpassade, hållbara mobilitetslösningar.
  – Vi arbetar intensivt med att skapa de partnerskap som krävs för att forcera de många politiska, ekonomiska, sociala och psykologiska hindren för hållbar mobilitet, säger Lex Kerssemakers, vice VD och ansvarig för varumärkes- affärs- och produktstrategier vid Volvo Personvagnar.
  – Vår visionära strategi inför 2020 innebär en förnyelse. Den innebär att vi tillhandahåller säkerhet, design och miljöteknik och att vi skapar nära partnerskap med samtliga aktörer i vår globala industri i frågor som rör allt från säkerhet och infrastruktur till miljö, för att garantera hållar mobilitet för alla i trafikmiljön.

 


50220/HÅ

Sökord:
Säkerhet VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera