Pressmeddelanden

Nya Volvo C70 – Cabriolet med unik säkerhet

 

 

 • Volvos unika sidokollisionssystem SIPS samverkar med den unika dörrmonterade krockgardinen för att ge ett utökat skydd vid en sidokollision eller rundslagning
 • Hydroformade A-stolpar i Extra High Strength Steel ger, i kombination med ROPS-bågar, bältesförsträckare och den dörrmonterade krockgardinen, ett effektivt rundslagningsskydd
 • Vidareutvecklad karosstruktur med förstärkta sidor fördelar effektivt krockkrafterna bakåt vid en frontalkollision
 • WHIPS – Volvos system för att undvika nackskador – är standard i nya Volvo C70
 • Vridstyv kaross och stabilt chassi gör bilen lätt att kontrollera även i en oväntad situation
 • IDIS – avancerat informationssystem som assisterar föraren
 • Trygghet med plåttakNya Volvo C70 är utvecklad för att vara en av de absolut säkraste cabrioleterna på marknaden, både ifråga om förebyggande och skyddande säkerhet.   Bilen har en vidareutvecklad karosstruktur och ett flertal lösningar som är unika för en öppen bil. Avsaknaden av fast tak har kompenserats med förstärkningar och sofistikerad teknik.Redan när den första C70-modellen lanserades 1996, var målet att den skulle tillhöra de absolut säkraste cabrioleterna. Ändå beslutade Volvo Personvagnar att den andra generationens Volvo C70 skulle vara säkrare i alla avseenden.  – En stor utmaning, men idag vet vi betydligt mer om säkerhet i en cabriolet, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Cars Safety Centre. Vi vet vilka olyckstyper en cabriolet utsätts för och hur skyddet ska byggas upp. Och det handlar inte bara om skyddande säkerhet. Det är minst lika viktigt att förebygga olyckor, eftersom en cabriolet ibland körs lite mer aktivt.  Nya Volvo C70 har ett omfattande system av säkerhetslösningar som bidrar till säkrare körning. De flesta av dessa är standard. Om en olycka ändå skulle inträffa aktiveras en rad skyddssystem.

Annorlunda tänkande bakom avancerat sidokollisions- och rundslagningsskydd
– Vi hade som mål att nya Volvo C70 skulle ha ett lika effektivt sidokollisionsskydd som Volvos sedanmodeller, säger Ingrid Skogsmo. Men eftersom bilen saknar fast tak, var vi tvungna att hitta annorlunda lösningar.
  För att ge bästa möjliga skydd i en sidokollision, har Volvos sidokollisionssystem SIPS vidareutvecklats.
  Vid en sidokollision utsätts B-stolpen för stora krafter. På en sedanmodell fördelas de bland annat upp i takstrukturen. I en cabriolet är inte detta möjligt, eftersom stolparna slutar vid bilens skuldra. Sidokollisionsskyddet måste därför byggas upp på ett delvis annorlunda sätt. Krafterna måste istället ledas framåt, bakåt och nedåt i karosstrukturen, där ett integrerat system med balkar och förstärkningar samverkar för att bevara passagerarutrymmet så intakt som möjligt.
  B-stolparna är extra starka och förbundna med varandra genom en kraftig, tvärgående golvbalk. Totalt finns fem tvärgående balkar eller väggar, fördelade över bilens längd. En flexibel deformationsbox mellan respektive B-stolpe och tvärbalken bidrar till att absorbera kollisionskrafterna.
  Även trösklarna har fått en betydligt kraftigare profil än i Volvos sedanmodeller. De är lasersvetsade, vilket ger ytterligare styrka. De har också förhöjts bakom B-stolparna för att bidra till ett effektivt skydd även om den påkörande bilen är ett större fordon, som t ex en SUV.
  Även dörrarna spelar en viktig roll för sidokollisionsskyddet. De är försedda med en diagonalmonterad stålprofil, som bidrar till att förhindra inträngning i passagerarutrymmet. Dörrarna är också utformade för att haka i B-stolparna och förbli stängda när de utsätts för kollisionskrafterna. Därmed kan krafterna fördelas effektivt såväl framåt som bakåt i karosstrukturen. Tvärbalkar framför kupén och en hästskoformad balk bakom baksätet leder krafterna vidare till den motsatta karossidan och minskar därigenom risken för inträngning i passagerarutrymmet.

 

Samverkan mellan den unika, dörrmonterade krockgardinen och bältesförsträckare på alla platser
En viktig del i sidokollisions-och rundslagningsskyddet är den uppblåsbara krockgardinen IC. I nya Volvo C70 har den fått en unik utformning.
  – Eftersom det inte finns några takbalkar att fästa gardinen i, har den istället monterats i dörren, säger Ingrid Skogsmo. När den aktiveras, utvecklas den uppåt.
  Gardinen har fått en extra styv uppbyggnad med dubbla rader av lameller som förskjutits något i förhållande till varandra. Det gör att den kan hålla sig upprätt och bidra till att skydda huvudet på ett effektivt sätt, även om rutan är öppen. Dessutom töms gardinen långsamt, för att bidra till skyddet även om bilen skulle slå runt. Detta är en unik lösning i bilvärlden.
  Utöver krockgardinen har de åkande i framsätet tillgång till sidokollisionskuddar. Storleken är avpassad för att täcka både bröst- och höftpartier.
  Krockgardinen samverkar dessutom med bältesförsträckarna för att bidra till bästa möjliga skydd åt framsätespassagerarna i en sidokollision eller rundslagning. Alla fyra sittplatserna är försedda med bältesförsträckare.

 

Hydroformade A-stolpar i Extra High Strength Steel
Nya Volvo C70 har mycket stabila vägegenskaper, till stor del beroende på ett dynamiskt och följsamt chassi och en mycket vridstyv kaross. Risken att bilen ska slå runt är därför begränsad, men går inte att bortse ifrån. Eftersom bilen saknar fast tak med A-, B- och C-stolpar är kraven på vindrutestolparna, de så kallade A-stolparna, extra stora.
  – A-stolparna på nya C70 är konstruerade för att stå emot mycket stora krafter, om bilen mot förmodan skulle slå runt, säger Ingrid Skogsmo.
  Förklaringen till styrkan är dels materialet – Extra High Strength Steel – och dels en avancerad produktionsmetod – hydroformning. Metoden innebär i princip att ett rör formas på insidan med vatten under mycket högt tryck, samtidigt som utsidan bearbetas med ett antal roterande hammare. En hydroformad profil kan utformas i ett enda stycke med varierande form och tjocklek. Därför har A-stolparna i nya Volvo C70 kunnat få optimal form utan skarvar och skarpa vinklar. De går dessutom ända ned till tröskelbalkarna.

 

Vidareutvecklade ROPS-bågar
Liksom sin föregångare har nya Volvo C70 kraftiga metallbågar som skjuts upp bakom passagerarna i baksätet för att skapa extra skyddsutrymme om bilen skulle slå runt. Bågarna, som ingår i Volvos Rollover Protection System – ROPS – har vidareutvecklats på flera sätt. Dels har de gjorts kraftigare och dels skjuts de upp betydligt snabbare än tidigare.  De aktiveras med hjälp av en pyroteknisk laddning. Eftersom nya Volvo C70 har bakruta av riktigt glas, skjuts bågarna upp genom rutan om taket är uppe. De har därför försetts med små hårdmetallspetsar som spräcker glaset i sådana fall.

 

Patenterad frontstruktur bidrar till kontrollerad deformation
Nya Volvo C70 utvecklades med målet att uppnå lika hög säkerhet som i en sedanmodell av samma storlek. Frontstrukturen är indelad i zoner med olika uppgifter under deformationsförloppet. De yttre zonerna står för det mesta av deformationen. Ju mer kollisionskrafterna närmar sig kupén, desto mindre deformeras materialet. För att ge varje zon rätt egenskaper, har stålkvaliteten varierats. Fyra olika stålkvaliteter används. Förutom vanligt karosstål, används tre olika kvaliteter av höghållfast stål: High Strength Steel, Extra High Strength Steel och Ultra High Strength Steel.
  Det som skiljer en cabriolet från en sedanmodell är att kollisionskrafterna inte kan ledas uppåt i karosstrukturen.
  – Avsaknaden av fast tak gör att krafterna istället måste fördelas utefter karossidorna vid en frontal- eller offsetkollision, säger Ingrid Skogsmo.
  Det medför större krav på dörrarna, som förstärkts med en längsgående, kraftig aluminiumbalk i överkant. Syftet är att den ska bidra till att bevara passagerarutrymmet intakt genom att leda krafterna vidare bakåt i karosstrukturen. Nedtill leds krafterna bakåt via de kraftiga tröskelbalkarna.

 

Kompakta motorer och effektiv packningsteknik
Även motorerna bidrar till den skyddande säkerheten i nya Volvo C70, tack vare ett kompakt byggnadssätt och en effektiv packningsteknik i motorrummet. Eftersom motorerna är tvärmonterade, ger de kompakta måtten ett generöst utrymme mellan motor och kupé. Vid en kollision kan motorn förskjutas cirka 150 mm bakåt innan vevaxeln får kontakt med tvärbalken intill torpedväggen.
  Rattstången kan deformeras upp till 140 mm. Vid deformationen flyttas den horisontellt, för att krockkudden ska inta den mest effektiva positionen för den här bilen.
  I en frontalkollision samverkar deformationszonerna med bilens inre skyddssystem – krockkuddar av tvåstegstyp, bältesförsträckare och kraftbegränsare – för att bidra till bästa möjliga skydd åt de åkande.

 

Skydd för andra trafikanter
Karossens runda former och släta ytor bidrar till att minska skaderisken för fotgängare, cyklister och andra trafikanter vid en eventuell olycka. Dessutom har fronten en mjuk, energiupptagande struktur framför stötfångaren för att motverka risken för benskador. Även motorhuven och framskärmarna är utformade för att ta upp energi och bidra till en minskad skaderisk.

 

Påkörning bakifrån
Nya Volvo C70 är konstruerad för att även ge ett effektivt skydd vid en påkörning bakifrån.
  De bakre längsgående balkarna deformeras på ett kontrollerat sätt. De ansluter till tröskelbalkarna för att fördela kollisionskrafterna framåt i karosstrukturen. Upptill bidrar den hästskoformade balken bakom baksätet och en dubbel plåtvägg bakom ryggstöden till att minska risken för inträngning i passagerarutrymmet. Om taket är nedfällt, samverkar det tillsammans med den dubbla väggen för att absorbera krafterna.
  Dessutom skjuts ROPS-bågarna upp även vid en påkörning bakifrån. Avsikten är att minska risken för att passagerarna ska träffas av kringflygande föremål från den påkörande bilen.
  Volvos system för att undvika nackskador – WHIPS (Whiplash Protection System) – är ett av marknadens effektivaste och standard även i nya Volvo C70. Vid en kraftig påkörning bakifrån följer ryggstödet och nackskyddet med kroppen i rörelsen.

 • Förebyggande säkerhet– Nya Volvo C70 är klart rolig att köra, säger Ingrid Skogsmo. Och eftersom körglädje alltid går hand i hand med körsäkerhet för Volvo Personvagnar, innebär det också att bilen är lätt att kontrollera, även i oväntade situationer. Den uppträder alltid konsekvent och förutsägbart.  Nya Volvo C70 är dubbelt så vridstyv som den tidigare C70-modellen, tack vare den vidareutvecklade och förstärkta karosstrukturen. Vridstyvheten bidrar till stabila och förutsägbara köregenskaper. Dessutom har utformningen av chassiet, med bred spårvidd och lång hjulbas, en positiv inverkan på körstabiliteten.
 • Spårvidden fram är 1550 mm (29 mm bredare än förra C70-modellen)
 • Spårvidden bak är 1560 mm (39 mm bredare än förra C70-modellen)
 • Hjulbasen är 2640 mm (24 mm kortare än förra C70-modellen)Hjulupphängningen är individuell, med McPherson fjäderben fram och Multilink bak.  Stabiliseringssystemet DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) är standard och korrigerar bilen vid tendens till sladd.  ABS-bromsarna är mycket effektiva – med elektronisk bromskraftsfördelning till bakhjulen och automatisk panikbromsassistans – EBA (Emergency Brake Assistance).

 

IDIS – Intelligent Driver Information System
Intelligent Driver Information System – IDIS – introducerades 2003 av Volvo Personvagnar.
  IDIS läser kontinuerligt av vissa funktioner i bilen, som rattrörelser, gaspedalens rörelse, blinkersreglage och bromsning. Informationen bearbetas och vid en viss nivå fördröjs information som inte är avgörande för säkerheten, exempelvis ett inkommande telefonsamtal eller SMS. Det kan vara en situation som IDIS tolkar som en omkörning eller inbromsning.
  IDIS är standard i alla versioner av nya Volvo C70, oavsett om bilen är utrustad med integrerad telefon eller inte.
  IDIS kommer i framtiden att ingå i ett mer omfattande informationssystem, som kan väga in en större mängd faktorer i bilen. Avsikten är att ytterligare minska stressen för föraren och underlätta körningen.

 

Trygg körning med plåttak
Det fällbara plåttaket ger C70-ägaren dubbla upplevelser; såväl tjusningen i att åka öppet som komforten och tryggheten i en ombonad kupé. Plåttaket bidrar dessutom till en minskad inbrottsrisk.
  Bakrutan är av riktigt glas och betydligt större än bakrutan i en traditionell cabriolet. Den ger en betydligt bättre bakåtsikt och bidrar även till att öka bilens vridstyvhet när taket är uppe.
  Tryggheten i nya Volvo C70 består också i möjligheten att låsa in sina ägodelar. Flera av bilens förvaringsutrymmen är låsbara och kopplade till bilens centrallås, för bekväm låsning med fjärrkontrollen.
  – För oss på Volvo Personvagnar är det viktigt att kunna erbjuda hög säkerhet även i en cabriolet, säger Ingrid Skogsmo. Vi har försökt hitta nya sätt att lösa de speciella problem som följer med en öppen bil.

 


50220/HÅ

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera