Pressmeddelanden

Superdatorn som kraschar varje dag

 

 

Volvo Personvagnar befäster sin världsledande ställning inom bilsäkerhet
med en av världens kraftfullaste superdatorer för krocksimuleringar. Kapaciteten i de över 300 processorerna motsvarar minst tusen normala hemdatorer.

 

- Vi har nu mycket bra resurser för att arbeta med virtuell utveckling, så att Volvo kan fortsätta ha ambitionen att producera de säkraste bilarna på marknaden, säger Anders Djärv, ansvarig för Krockberäkning på Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum.

 

Den fördubbling av kapaciteten för att beräkna krockar virtuellt, som Volvo Personvagnar nu investerat i, är en naturlig fortsättning på företagets långsiktiga satsning på säkerhet och på den för tre år sedan inledda satsningen på kostnadseffektiva Linux-kluster.

 

Volvo Personvagnar har arbetat med superdatorer sedan utvecklingen av Volvo 850 inleddes 1987. Datorer med stor kapacitet har införts för bland annat beräkningar av strömning, plåtformning och krocksimulering.

 

Över-nattprestanda

 

Målet har alltid varit att datorkapaciteten skall vara sådan, att beräkningsingenjörerna har möjlighet att ladda maskinerna med data innan de går hem från arbetet, för att ha färdiga resultat nästa morgon. Dessa kan analyseras tillsammans med konstruktörerna under dagen, för att sedan utgöra nya beräkningsunderlag innan kvällen. Därigenom kan arbetet i princip ske löpande dygnet runt.

 

Den nya superdatorn används i första hand inte för att påskynda beräkningarna, utan för att kunna genomföra fler och avsevärt mer avancerade beräkningar parallellt. Vid behov kan naturligtvis all datorkraft samtidigt göras tillgänglig för ett enda prov, som då skulle kunna genomföras på mycket kort tid.

 

Superdatorn kan idag lösa en virtuell krock på fem timmar, jämfört med tre dygn för tio år sedan. Samtidigt är dagens modeller fem gånger större (mer noggranna) än då.

 

Den stora datorkapaciteten är i grunden ett svar på kraven om kortare ledtider i produktutvecklingen och på minskade kostnader, förutom att behålla den världsledande positionen i säkerhetsarbetet.

 

Datorsimuleringar kan inte helt ersätta krockprov med fysiska modeller eftersom sådana behövs för att i slutet av utvecklingen bekräfta de virtuella resultaten och för att till exempel uppfylla vissa lagkrav. Fysisk provning och beräkning lever i ett slags symbios och resultaten av de praktiska proven i Volvos säkerhetscentrum visar en mycket stor överensstämmelse med de virtuella proven.
 
Verklig säkerhet

 

Den virtuella utvecklingen är ett viktigt led för att kunna erbjuda kunderna vad Volvo kallar ”Real life safety”, alltså att bilarna verkligen tillhör världens säkraste när de väl kommer ut på marknaden.

 

Den nya superdatorn består av 151 noder (IBM eServers 325), där varje nod består av två CPU:er, alltså totalt 302 AMD Opteron-processorer. Kapaciteten kan mätas till 1,3 TFlops (Peak) och därmed har Volvo Personvagnar nu ett av bilindustrins snabbaste Linux-kluster. En tämligen grov jämförelse, är att kapaciteten motsvarar mer än 1 000 normala hem-PC!

 

- Datorn ger oss möjlighet till en effektiv virtuell utveckling för optimering och framtagning av robusta konstruktionslösningar”, säger Anders Djärv, som är ansvarig för Krockberäkning inom Volvo Personvagnars Säkerhetscentrum.

 

- I kombination med vår fysiska krockprovning och mer än 35-åriga forskning om verkliga trafikolyckor, ger superdatorn en utmärkt grund för att säkerställa att våra bilar verkligen ger kunden ”Real life safety”. Ingen skall någonsin behöva tvivla på att han eller hon köper en av världens säkraste bilar – en Volvo.

 


50240/HM

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.