Pressmeddelanden

VOLVO NEXT FACE – VOLVO PERSONVAGNARS NYA VISUELLA PROFIL I OFFENTLIGA SAMMANHANG

 

 

Det skall kännas som att komma hem när man besöker sin Volvo-handlare, och det skall kännas på det sättet oavsett i vilket land man befinner sig.  Med det nya Volvo Next Face-programmet skapas den framtida inre miljön hos varje Volvo-handlare och på alla bilutställningar.

Volvo Personvagnar har ungefär 2 500 återförsäljare i ca 120 länder runt om i världen. De säljer bilar till människor med mycket varierande etnisk bakgrund, olika religion, kulturell och samhällelig bakgrund, men med den gemensamma nämnaren att man valt en Volvo på goda grunder.
Ibland kan dock upplevelsen hos återförsäljaren variera beroende på hos vem och var man befinner sig. Det kan vara lite si och så med hur varumärket Volvo exponeras och uppfattas av kunden. Volvo Next Face skall råda bot på det.
Sedan ett drygt år tillbaka pågår den visuella och känslomässiga förvandling som inom ett par år skall ha genomförts överallt, och som skapar ett enhetligt utseende, en känsla av omtanke och öppenhet.

 

Enhetlighet och erfarenhet
– Tack vare att alla återförsäljare kommer att utformas på ett enhetligt sätt som trycker kraftigt på vårt skandinaviska arv, stärker vi Volvos varumärke och vår image av premiummärke, säger Birgitta Andrén Pihl, som är chef för Brand & Product Experience och ansvarig för Volvo Next Face.

 

Själva ursprungstanken till Volvo Next Face fördes först fram av Volvo Personvagnars vd Hans-Olov Olsson som, tidigare har varit chef för några av de största marknadsbolagen inom Volvo Personvagnar och som arbetat med otaliga återförsäljare genom årens lopp. Han betonade vikten av att en Volvo-bil måste exponeras på samma genomtänkta sätt på en internationell bilsalong som hos varje återförsäljare i världen. Det skall genom den visuella och känslomässiga upplevelsen vara uppenbart vad Volvo Cars är och står för, vilka värderingar företaget har och hur dessa överförs på besökaren.

 

Utställningsmiljöerna, som präglas av mycket kreativa tekniklösningar, är vad man kan kalla "haute couture" i det nya programmet medan återförsäljarmiljöerna utgör Volvo Personvagnars vardag. Samma upplevelser och känslor skall emellertid prägla båda. En känsla av tillgänglighet, öppenhet och omtanke skall emanera från Volvo Next Face och skapa välbefinnande hos den som möter det:
– De undersökningar vi gjort hittills har bekräftat att det nya konceptet tilltalar både nya och befintliga kunder. Förhoppningsvis skall också alla återförsäljare känna detsamma och att satsningen därmed kommer att utgöra ett värdefullt tillskott till affären, fortsätter Birgitta Andrén Pihl.

 

Japan pionjär
Det första landet som verkligen nappade var Japan där marknadsbolaget tryckte på för att kunna genomföra Volvo Next Face så snabbt det bara gick. Under arbetets gång kom många bra synpunkter och förbättringsförslag fram som bidrog till att finslipa Volvo Next Face ytterligare.
Det strama, ljusa och enkla i japansk inredning påminner i många stycken om den skandinaviska, det tilltalar japanerna särskilt. Därför är det också just den skandinaviska designen som satts i centrum när det gäller Volvo Next Face:s uppbyggnad. Det är modernt och funktionellt, naturmaterialen dominerar:
– Bilarna är satta i centrum i en miljö som helt utgår från vår skandinaviska design, säger Birgitta Andrén Pihl. Volvo Next Face är neutralt, ljust och enkelt, samtidigt så flexibelt att det är lätt att förändra när det gäller budskap, grafik och färger. Det måste finnas individuella möjligheter också i ett enhetligt system och därför är ungefär 20 procent möjligt att marknadsanpassa medan resten, dvs huvudparten, är densamma överallt.
Genomtänkt, kostnadseffektivt och flexibelt
Varje återförsäljare satsar själv på systemet och därför måste samtidigt kostnaden hållas nere för att det skall kännas attraktivt. Syftet med Volvo Next Face är att det inte skall vara mer kostsamt att satsa på än det möbelprogram som erbjudits hittills. Självklart är den ökade försäljningspotentialen en drivfjäder. I Japan, som var först ut med att starta införandet av Volvo Next Face, har säljmålen trissats upp och de resulterande siffrorna talat sitt tydliga språk. Det säljs fler bilar i de omgjorda lokalerna. Det i sin tur fungerar i sin tur som motivation för andra.
– Ännu återstår mängder av återförsäljarställen att göra om men arbetet fortskrider ganska snabbt och det är härligt att se, säger Birgitta Andrén Pihl. Även för mig, som arbetar inom företaget sedan många år, känns det som att komma hem "till mitt" varje gång jag besöker en Volvo Next Face-anläggning. Och känns det så för mig, känns det förhoppningsvis också så för våra kunder runt om i världen, avslutar hon.

 

50245/CR

Sökord:
Allmänt VPS, Design
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera