Pressmeddelanden

VOLVO PERSONVAGNARS STRATEGIC DESIGN CENTER I BARCELONA

 

 

Göteborg, Camarillo och Barcelona. Varje plats har sitt unika läge, sin karaktär, möjligheter och påverkan på dem som bor där. Alla tre ställena hyser varsitt Volvo design center, vart och ett av dem med sin speciella kompetens, fokus och arbetsuppgift.

Volvo Personvagnar har sina rötter och sitt huvudkontor i Göteborg. I själva hjärtat av Skandinavien. Och skandinavisk design är just vad som karakteriserar Volvo-bilar. Men Volvo är ett globalt varumärke. Det säljs Volvo-bilar i mer än 120 länder över hela världen, och bilarna ser likadana ut överallt. Däremot ägs och körs de av männsikor som inte gör det; människor av mycket olika etnisk härkomst, med olika religiös tillhörighet liksom kulturell och social bakgrund, men med en sak gemensamt: De har valt en Volvo eftersom de uppskattar och delar Volvos värden.
För Volvo Personvagnar är följaktligen design snarare en fråga om filosofi än om geografi. Det handlar om internationalism blandat med svenskhet, kryddat med influenser från samtliga kontinenter. Därför kan Volvo-bilens design vara, och är ofta, lika gärna utförd i Göteborg som i Barcelona eller Kalifornien.

 

Hämtar inspiration utifrån
Design blev extra "hett" för Volvo i början av 1990-talet, ungefär vid den tid då Volvo Monitoring & Concept Centre öppnades i Camarillo. Centret var tänkt att fungera som både designstudio och tankesmedja, De flesta trender uppstår i Los Angeles-området och var, om inte just där, är det bästa stället att vara om man vill veta vad som kommer, hur det kommer att vara och se ut. Och just så fungerar VMCC, och anläggningen har sett åtskilliga bilar ta form, såväl konceptbilar som produktionsbilar. Och även några riktigt vilda idéer...

 

Strategic Design Center i Barcelona öppnades 2001 och är på många sätt en inspirerande och intressant kontrast. I Kalifornien är vägarna raka och breda, de flesta bilar är stora och parkering är inget problem. I Sydeuropa är de flesta vägar och gator smala och krokiga, speciellt i tätorterna. Bilarna är mindre överlag och att parkera kan vara minst sagt hopplöst, Men Barcelona har sina uppenbara förtjänster, och Volvo är inte den enda biltillverkaren som har insett det.

 

Mycket av designfokus och –trender har under senare år skiftat över från Italien till Spanien, och Barcelona befinner precis i centrum för den processen. Barcelona har en makalös tradition att falla tillbaka på när det gäller design, arkitektur och material. Speciellt gäller det möbler. Staden befinner sig precis mitt i en stark och expansiv industriregion som också omfattar delar av Frankrike och Italien. Och inte minst, här lever människor verkligen livet och tar in allt som det har att bjuda. Så i likhet med vad Camarillo är i Kalifornien, är Barcelona trendernas och idéernas centrum i den här delen av världen.

 

Skandinavisk design ur ett annorlunda perspektiv
En Volvo som har formgivits i Barcelona må verka underligt men det finns fler likheter mellan skandinavisk och spansk- eller rättare sagt medelhavsdesign än man kan tro. Valet av färger och material må skilja sig åt men renheten och enkelheten i formen är nyckelbegrepp också här. Själva själen i ett stycke trä eller glas är i stort sett densamma även om de skiljer sig åt på ytan.

 

Ett strålande exempel på detta är möblemanget i Barcelona-studion. Det har ritats av designteamet själva, hälften av dem är spanjorer. Det är rent och stramt i formen, funktionellt men samtidigt både elegant och sofistikerat. Materialet är varken ljus ek eller furu, som hade varit fallet i Skandinavien, utan mörkare rödaktigt cederträ. Förutom det, skulle möblerna lika gärna ha kommit från Sverige.

 

100 år av kultur och inspiration
Casa Berenguer, Diputación nr 246. Den magnifika byggnaden verkar vid första anblicken vara den rena och enkla designens raka motsats, men när studiochefen David Ancona fann stället, gick det bara inte att motstå:
– Jag hade letat runt stan efter lämpliga lokaler när jag hörde talas om att fjärde planet i Casa Berenguer fanns att hyra. Huset kanske inte verkar särskilt ändamålsenligt vid första anblicken men det slår varje modernt glas- och stålkomplex med hästlängder när det gäller atmosfär och inspiration, säger David Ancona belåtet.

 

Casa Berenguer byggdes 1907 av förmögna katalaner som vänt hem igen efter ett antal lukrativa år på Kuba. De var verksamma inom den då våldsamt expanderande textilindustrin, i likhet med många andra vid den tiden, och denna koppling kan man finna genom utsmyckningar lite varstans i huset.

 

Numera har skandinavisk och katalansk design varsamt smälts samman till den vackra förening som utgör en funktionell och synnerligen stimulerande arbetsplats för teamet på Strategic Design Center. Kultur och historia är allestädes närvarande. Funktionalitet och praktisk nytta har adderats därtill. Och så måste det vara, eftersom fjärde våningen i denna fascinerande byggnad hyser det som vid öppnandet 2001 antagligen var världens första helt digitaliserade satellitstudio inom bilbranschen. Och det finns fortfarande inte många sådana. Ett faktum som är helt omöjligt att föreställa sig för den som passerar förbi på gatan.

 

Design i dator – så går det till
Kritor och pennor är naturligtvis fortfarande viktiga verktyg för en designer. Det ögonblick en idé föds, måste det alltid finnas något till hands för att kunna fästa den på papper. Numera är emellertid hans eller hennes viktigaste verktyg datorn. Till och med skisser kan göras i datorn även om de flesta bilar fortfarande föds som en enkel skiss på papper. Datorskissen kan därefter förädlas och arbetas med ända till dess den är så pass färdig att tiden är inne för den första fysiska modellen. Den tidpunkten ligger idag mycket senare i utvecklingsprocessen tack vare de avancerade datorprogrammen.

 

Designern av idag arbetar ingalunda ensam. Arbetet sker nära och tillsammans med produktplanerare, beredare och ingenjörer för att säkerställa att allt det som skall finnas på och i bilen verkligen hamnar på rätt ställe och får plats redan från början. På så sätt förhindras dyra och tidsödande förändringar senare i projektet. Detta har möjliggjorts tack vare att alla inblandade i projektet kan arbeta med samma datormodell. Modellen kan vändas och vridas i varje upptänklig vinkel, förändras, tas isär och sättas samman igen precis så som en fysisk modell inte kan hanteras. Detta är naturligtvis ett arbetssätt som sparar både tid och pengar.

 

Arbete dygnet runt
Genom att använda mycket sofistikerade datorprogram – som t ex Alias – kan ett designförslag bearbetas samtidigt i Barcelona och Göteborg. På kvällen kan resultatet av dagens arbete sändas över till Camarillo och amerikanerna kan ta vid där deras europeiska kolleger just har slutat och sedan skicka över sin fortsättning lagom till det att teamen i Göteborg och Barcelona har svalt morgonkaffet. Ett optimalt användande av tiden. Detta arbetssätt omfattar såväl tredimensionella datormodeller som fysiska skalmodeller som från de datoriserade underlagen kan fräsas ut med absolut exakthet i en helt datoriserad och automatisk process.  De många åren då man byggde mängder av dyra designprototyper, som dessutom oftast förkastades, är tack vare detta arbetssätt numera historia. Ett globalt nätverk av hängivna kolleger, sofistikerade datorprogram och ett optimalt sätt att använda tid och pengar är förklaringen till den effektiva produktutvecklingen av idag inom Volvo Personvagnar AB.

 

50245/CR

Sökord:
Design
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera