Pressmeddelanden

Ny generation femcylindriga dieselmotorer från Volvo Personvagnar

 

 

 • Högre prestanda och minskade emissioner
 • Större, elektroniskt reglerad turbo
 • Vidareutvecklat insprutningssystem
 • Kraftfullare motorstyrsystem
 • Effektivare EGR-system
 • Servicefritt partikelfilter
 • Sexväxlade växellådor
 • All Wheel Drive med Instant Traction till alla större Volvomodeller

Volvo Personvagnar lanserar en ny generation av den egentillverkade femcylindriga dieselmotorn för Volvo S60, V70, XC70 och XC90. Motorn, som introducerades 2001, har vidareutvecklats och förfinats på ett genomgripande sätt. Förbättringarna har resulterat i en helt ny körupplevelse, med betydligt högre prestanda och förbättrad körbarhet. Samtidigt har emissionerna minskats markant.
 
Den nya dieselmotorn är egentligen tre, samtliga med turbomatning. Den starkaste versionen, D5-motorn, har fått 22 extra hästkrafter och ger en maximal effekt på 185 hk (136kW). Ökningen ger mycket goda högfartsresurser, med snabb acceleration och effektiv dragkraft även i långa sugande uppförsbackar, utan behov av nedväxling.
Även vridmomentet har ökat kraftigt; från 340 till 400 Nm. Det ger mycket extra kraft och betydligt snabbare respons på både låga och höga motorvarvtal.
”Vi har förbättrat nästan allt i motorn”, säger Jörgen Svensson, teknisk projektledare. ”Föraren kommer att uppleva den som en pigg bensinmotor, men starkare och mer miljöeffektiv.”

 

Ny generation turboaggregat
Prestandaökningarna förklaras till stor del av omformade luft- och avgasflöden, nytt turboaggregat och ett vidareutvecklat insprutningssystem.
De flesta luft- och avgaskanalerna har fått ökad volym och mjukare krökar, för mer effektiv genomströmning.
Turbokompressorn är av en ny generation, med elektronisk kontroll, som ger en snabb och exakt reglering av laddtrycket. Större kompressorhjul ger högre moment och effekt. Dessutom har de variabla ledskenorna vinklats, för mer effektiv gasströmning och ökad verkningsgrad. Förbättringarna bidrar till både snabbare acceleration och bättre högfartsresurser.
Turbohuset är vattenkylt, vilket är ovanligt på dieselmotorer. Det ger en fortsatt kylning av turbon när motorn stängts av, vilket är speciellt viktigt vid korta stopp efter körning i höga hastigheter, exempelvis vid tankning utefter autobahn.

 

Förfinad insprutningsteknik
Liksom tidigare roteras luften in i cylindrarnas förbränningsrum. Men med hjälp av ett nytt spjäll kan rotationen nu regleras steglöst och förbränningen justeras ytterst noggrant till körsituationen och motorns aktuella belastning.
”Vi har samtidigt gjort förbränningsrummen större och på så vis sänkt kompressionen”, säger Jörgen Svensson. ”Med det har vi vunnit två saker; både högre prestanda och lägre emissioner”.
Insprutningssystemet har fått nya injektorer med sju spridarhål, mot tidigare fem. Det ger en mer finfördelad bränsleblandning och mer effektiv förbränning. Insprutningen sker i tre steg: förinsprutning, huvudinsprutning och efterinsprutning. Det sista steget är nytt och bidrar till att bränna bort sot ur avgaserna.
Ett helt nytt, elektroniskt reglerat glödsystem ger avsevärt förkortade glödtider och gör det lättare att starta motorn i kallt väder.

 

Nytt styrsystem bidrar till minskade emissioner
Den nya dieselmotorn ger mycket låga emissioner, tack vare ett antal nya och förfinade funktioner. Exempelvis har utsläppen av kväveoxider (Nox) halverats. Volvos dieselmotorer uppfyller  emissionskraven i enlighet med EU4 (Miljöklass 2005 i Sverige).

 

En ny generation motorstyrsystem, med ökad kapacitet och fler sensorer, ger en mer noggrann reglering av motorns funktioner. Bland annat regleras såväl trotteln som den nya, starkare EGR-ventilen (Exhaust Gas Recirculation) elektroniskt, för exakt styrning av lufttillförsel och återcirkulation av avgaser.
”Vi har också en helt ny EGR-kylare”, säger Jörgen Svensson. ”Den sänker förbränningstemperaturen mycket effektivt och minskar därmed emissionerna.”
  Katalysatorn är nu närkopplad, inte bara på manuella utan även på automatväxlade bilar, för snabb uppvärmning och start av reningsprocessen. Katalysatorn är också större än tidigare. Dessutom har den kompletterats med en Lambdasond som reglerar bränsleblandningen och emissionerna exakt.

 

Partikelfilter är standard
Alla varianter av den nya dieselmotorn har partikelfilter som standard. Det renar avgaserna mycket effektivt från sotpartiklar. Reningen är över 95%. Filtret är av typen CDPF – Coated Diesel Particulate Filter. En speciell beläggning bidrar till att bränna bort partiklarna. Därför behövs ingen tillsats i bränslet och heller ingen service. Sotavbränningen, som tar cirka 20 minuter, sker automatiskt var 50-100:e mil, beroende på körförhållanden.

 

Tre versioner av motorn
Den nya dieselmotorn finns i tre versioner, alla med samma cylindervolym och gemensam teknik:

 

Motor Effekt hk/kW Vridmoment Drivning
D5 185/136 (mot tidigare 163/120) 400 Nm (mot tidigare 340) AWD/FWD
2,4D 163/120 (mot tidigare 130/96) 340 Nm (mot tidigare 280) FWD
D126/92 (mot tidigare 116/85) 300 Nm (mot tidigare 280) FWD

 

Utöver de tekniska förändringarna har dieselmotorns serviceintervall förlängts från 20 000 till 30 000 km.

 

Sexväxlade manuella och automatiska växellådor
D5-motorn kombineras som standard med en sexväxlad, manuell växellåda, som är anpassad till motorns mycket höga moment. De sex växlarna bidrar till sportigare körning. Denna växellåda kan också erbjudas som tillvalsalternativ med 2,4D.
  Dessutom kommer en ny automatisk växellåda att lanseras under året. Även den är sexväxlad och erbjuds som tillval med D5 och 2,4D. Den nya automatlådan bidrar till en mycket snabb respons, speciellt vid kick-down. Den har också en lock-upfunktion som tillåts slira över ett brett varvtalsområde. Det ger en effektiv dragkraft och bra körbarhet, inte minst vid körning med tung last eller släpvagn.

 

All Wheel Drive med Instant Traction
Det vidareutvecklade AWD-systemet med Instant Traction, som introducerades i Volvo XC90 V8, kan nu också kombineras med andra XC90-motorer. Systemet blir samtidigt tillgängligt för fyrhjulsdrivna Volvo S60, S80, V70 och XC70. Instant Traction underlättar start på halt underlag genom att direkt i startögonblicket fördela rätt kraft till bakhjulen.
”D5-motor, sexväxlad växellåda och All Wheel Drive är en närmast oslagbar kombination”, säger Jörgen Svensson. ”Den ger massor av körglädje och samtidigt kraft och segdragningsförmåga för de mest krävande uppdrag”.

 

Sammanfattning
De flesta av åtgärderna på den nya dieselmotorn ger både prestandaökningar och minskade emissioner. Huvudsyftet framgår av följande sammanställning:

 • För ökade prestanda
 • Insprutningssystemet har vidareutvecklats med nya injektorer och en mer avancerad insprutningsprocess
 • Turboaggregatet är av en ny generation med större kompressorhjul, vinklade ledskenor och elektronisk styrning
 • Luft-/avgasflöden har omformats för optimalt flöde och minskat tryckfall
 • För lägre emissioner
 • Motorstyrsystemet är av en ny generation med fler sensorer, för mer noggrann reglering
 • EGR-systemet (Exhaust Gas Recirculation) har modifierats, för bättre reglering av flödet
 • EGR-kylaren är ny och mer effektiv
 • Trotteln är ny och styrs elektriskt, för att mer effektivt driva EGR-gaser, dämpa ljud och reglera temperaturen
 • Luftrotationen i förbränningsrummet (swirl) är steglöst variabel, för mer effektiv förbränning
 • Förbränningsrummen har fått större volym och därmed lägre kompressionsförhållande (från 18:1 till 17:1) och minskade emissioner
 • Glödsystemet är nytt och styrs elektroniskt, för snabbare kallstart
 • Katalysatorn är större och försedd med Lambdasond, för exakt emissionskontroll
 • Partikelfilter är standard på alla varianter – CDPF (Coated Diesel Particulate Filter)

 


50220/KH

 


Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera