Pressmeddelanden

VOLVO PERSONVAGNAR AB OCH DESIGNÅRET 2005

 

 

För Volvo Personvagnar är varje år designår och 2005 har av den svenska regeringen proklamerats som designår för Sverige. Som ett led i denna kampanj genomför Volvo Personvagnar "The inside story", ett designseminarium förlagt till Barcelona med betoning på hur företaget arbetar med sitt skandinaviska designarv i framförallt inredningar och material.

 

I slutet av 2003 utlyste den svenska regeringen Designåret 2005 och Föreningen Svensk Form fick regeringens uppdrag att förbereda och genomföra kampanjen. Uppdrag och inbjudningar att delta har gått ut till myndigheter, stiftelser och bolag i hela Sverige.  Designårets syfte är att integrera design i utvecklingen av företag och offentliga verksamheter. Att visa vilka möjligheter som design ger oss alla – individen, näringslivet, kulturet och hela samhället. Målet är att så många som möjligt skall utveckla sin användning av, intresse för och kunskap om design. Design berör, design engagerar.

 

The inside story
För Volvo Personvagnars del har området inredningsdesign valts som tema för seminariet "The inside story". Perspektivet är fascinerande. Volvo-bilar säljs i ungefär 120 länder runt hela världen. De ser likadana ut överallt. De som äger och kör Volvo-bilar möter samma linjer och samma förarmiljö antingen man bor i Pajala eller Pasadena, i Kautokeino eller Kapstaden, i Tollarp eller Tokyo. Men de är av olika etnisk härkomst, har olika slags tro, politisk övertygelse och social bakgrund. Gemensamt är att de valt en Volvo för att de tilltalats av dess design och kvalitéer, och därmed delar Volvos värden.

 

Den design de möter bakom ratten i en Volvo är visserligen skandinavisk men den behöver nödvändigtvis inte vara framtagen i Göteborg. I Volvo Personvagnars designarbete sker ett intimt samspel mellan de tre studiorna i Göteborg, Barcelona och Camarillo i Kalifornien. Och bland Volvo Personvagnars designers finns en mängd nationaliteter representerade. Nytillträdd chef för hela designavdelningen är Steve Mattin, britt med stor internationell erfarenhet.

 

Detta visar tydligt att hos Volvo är design mer av filosofi än geografi. Den skandinaviska designen måste vara skandinavisk nog för att tydligt markera bilens ursprung, och tilltala dess användare, och samtidigt vara internationell nog att kunna fungera runt hela världen. En delikat kombination. Den kan därför bäst beskrivas som "skandinavisk ur ett bredare perspektiv".

 

Form och funktion
Att elegant enkelhet kombinerat med funktionalism och hantverksskicklighet i utförandet har kommit att framstå som nyckelbegrepp för skandinavisk design bottnar i de material och bearbetningsmetoder som från början har kommit att råda i arbetet med att utforma allt från bruksföremål till prydnadssaker.

 

Funktionen har alltid varit lika viktig som utseendet. Skandinaven är pragmatiker. Svenskt trä – med undantag av furu – är hårt precis som svensk sten och svensk metall. Materialen har helt enkelt inte lämpat sig för ornamentik, däremot för enkla, raka och välgjorda former. Och ur dessa former har den moderna svenska och skandinaviska designen förädlats till vad den står för idag.

 

Redan under senare halvan av 1920-talet när den allra första Volvo-bilen skulle formges, anlitades en av den tidens mer namnkunniga svenska konstnärer, dalkarlen Helmer MasOlle. MasOlle, som var porträtt- och landskapsmålare och god vän med Anders Zorn, hade redan då formgivit ett par eleganta karosser, bl a en till sin egen bil, en fransk Voisin.  Volvos förstling ÖV4 kom på våren 1927 och måste nog betecknas som enkel och funktionell i formen, gjord med stor hantverksskicklighet, och sålunda helt korrekt marknadsförd under devisen "Den svenska bilen".

 

Den mest namnkunnige Volvo-designern under en lång period är utan tvekan Jan Wilsgaard som skapade succér som P120 Amazon, 144, 240 och 740/760. Wilsgaards designarbete leddes också av begreppet form och funktion, att båda skulle kombineras på bästa sätt, och att organiska former som t ex ovalen var de bästa och vackraste. Se bara hur fint 144:ans rena och tidlösa former har klarat åren och hur väl den står sig ännu idag, 40 år efteråt.

 

Volvo-bilarnas design var något som man lade märke till och som engagerade. Dock inte bara positivt. Bilarnas design under 1970- och 1980-talen gav också upphov till kritik för den många gånger kantiga formen och liknelsen med en låda har gjorts åtskilliga gånger. Även inifrån företaget i självkritiskt syfte.
 
Nytt designspråk
För Volvo Personvagnars del skedde en verklig omvälvning inom designområdet i och med generationsskiftet mellan bak- och framhjulsdrift, för ca 15 år sedan. Ett nytt formspråk började sakta men säkert ta form, tack vare engelsmannen Peter Horbury som tillträdde som chef för designavdelningen på hösten 1991. Därifrån har designresan gått genom ett mycket spännande landskap till att idag vara en fascinerande miljö där tradition och innovation blandas med beprövade grepp och radikalt nytänkande.

 

Vad Horbury gjorde var att föra samman alla Volvo-modeller designmässigt, skapade egna identiteter och markerade tydligt familjetillhörigheten oavsett storlek och karosstyp. Och Horbury hade mycket klart för sig vad skandinavisk design är och hur den kan omsättas för en Volvo-bil.

 

Resultaten talar för sig själva. Idag är samtliga Volvo-modeller lika men ändå skilda åt, de delar vissa påtagliga kataktärsdrag som t ex den mjuka fronten, motorhuvens v-form, den breda s k catwalken uppe längs dörrarna och bakljusens utformning men på varje enskild modell skiljer sig dessa element åt för att passa just den bilen, ge den personlighet och själ. Ändå ser alla tydligt redan på avstånd att just det där är en Volvo-bil. Detsamma gäller insidan och det är just åt insidan i Volvo-bilarna som designseminariet "The inside story" ägnas.

 

Trendiga Barcelona
Att Volvo Personvagnar har valt Barcelona för "The inside story" var helt naturligt. I Barcelona ligger Volvo Strategic Design Centre, en av tre designstudior som företaget förfogar över. I Barcelona arbeter tio designers, varav hälften är spanjorer, med förädling av Volvos designspråk och begreppet skandinavisk design. Barcelona är fullt av designtradition och modern design inom alla områden, från arkitektur till pappersklämmor; trender föds, luften är fylld av idéer, pulsen är hög. Här finns David Ancona med sitt designgäng mitt i hetluften.

 

CR/50245

Sökord:
Design
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera