Pressmeddelanden

Hållbar Mobilitet: Volvo Personvagnar exporterar biogasprojekt.

 

 

Sedan slutet av nittiotalet har Volvo Personvagnar AB tillsammans med AB Volvo och Göteborgs Stad samarbetat för att öka användningen av biogas som fordonsbränsle i Västsverige. Projektet har varit så framgångsrikt att det nu exporteras till andra städer.

Det finns nu över 3000 gasdrivna fordon och 19 tankstationer för fordonsgas i Västra Götalandsregionen. Varje månad ersätter biogas mer än en halv miljon liter bensin och minskar därmed utsläppen av skadliga ämnen. Utsläppen av koldioxid minskar med 630 ton.
Det internationella intresset är nu så stort att ett särskilt projekt – Biogas Cities startats av Volvo Personvagnar AB, AB Volvo, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stads näringslivsbolag Business Region Göteborg. Syftet är att exportera den västsvenska samarbetsmetoden, gasfordon och biogasteknik.

- Intresset från andra länder att lära sig mer om biogas och gasdrivna fordon är stort, berättar Niklas Gustavsson, projektledare för Biogas Cities på Volvo Personvagnar. Kalifornien och flera städer i Storbritannien har hittills besökt Göteborg och Volvo Personvagnar för att ta del av tekniken och framgångsfaktorerna bakom projektet.

Resultatrikt samarbete
Hemligheten bakom det framgångsrika projektet har varit vårt unika sätt att samarbeta på, avslöjar Niklas Gustavsson.
-Alla intressenter i projektet har bidragit till att göra det så förmånligt som möjligt att använda biogas för fordon. Göteborgs stad har erbjudit fri parkering för gasdrivna bilar, givit förmåner för miljötaxi samt bidragit till en god infrastruktur för tankning. Vi fordonsproducenter har satsat på teknik för gasdrift till både bilar och bussar. Tillsammans har vi tagit fram ett erbjudande som är attraktivt för kunderna, något som ingen av aktörerna klarat på egen hand, fortsätter Niklas.

Sveriges biogasproduktion unik
Sverige ligger i framkant vad gäller produktion av biogas för fordon. Göteborg har flest biogasdrivna personbilar och bussar av världens städer. Fördelarna med biogas är flera; gasen kan produceras lokalt från olika typer av biologiskt avfall, till exempel från sopor, reningsverk och livsmedelsavfall. Dessutom är det ett helt förnyelsebart bränsle, vilket gör att utsläppen av växthusgasen koldioxid vid förbränning är försumbara.
- Sveriges distributionsnät för fordonsgas innehåller i dag 45% biogas och 55% naturgas, vilket ger en minskning av koldioxidutsläppen med 55% jämfört med bensin, förklarar Niklas.

Besöksprogram för städer
De gästande stadsrepresentanterna får under tre dagar bland annat besöka flera produktionsanläggningar för biogas och provköra både biogasdrivna bilar och bussar. Dessutom presenterar flera intressenter i projektet, till exempel Trafikkontoret och biogasföretaget Malmberg, sina erfarenheter. Programmet avslutas med en diskussion kring hur biogas kan bli en bra ekonomisk satsning för den besökande staden. Under året kommer politiker från både Europa och Amerika att bli inbjudna till Göteborg i Biogas Cities programmet.

 


/MP 50240

Sökord:
Miljö VPS, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera