Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars mål: att bli ledande inom miljöomsorg i premiumsegmentet

 

 

  • Miljöomsorg har högsta prioritet.
  • Volvos mål är att bli ett av de ledande företagen inom miljöomsorg i premiumsegmentet.
  • Med innovativ teknik blir Volvos bilar rena inifrån och ut.

För att bli ledande inom miljöområdet krävs prioriteringar. Volvo har lång miljötradition, företaget erbjuder miljövänliga alternativ i dag och arbetar för att uppfylla framtida åtaganden. Denna helhetssyn ger Volvo Personvagnar ett bra utgångsläge för att ta ledningen när det gäller miljöarbete i framtiden.
  – Trettio procent av Volvos köpare associerar Volvo till uttrycket ’avgasrening’. Detta är en grund som vi kommer att bygga vidare på. Vårt mål är att rankas som en av de absoluta ledarna i premiumsegmentet när det gäller hållbara transporter, säger Hans-Olov Olsson, Volvo Personvagnars vd.
  Hållbara transporter har högsta prioritet på Volvo Personvagnars agenda inför framtiden.
  – Vårt engagemang när det gäller säker mobilitet behöver utvidgas från att enbart skydda de åkande och andra trafikanter i kollisioner till att även omfatta hälsan för alla trafikanter och att erbjuda dem hållbara transportalternativ, säger Hans-Olov Olsson.

 

Volvo Personvagnars miljötradition
Volvo har sedan länge insett det faktum att även om bilen ger viktiga bidrag till samhällets socioekonomiska utveckling, så saknar den inte bieffekter. Redan 1972 påpekade Volvo att ”bilar skapar föroreningar, buller och avfall”. Volvo Personvagnar har dessutom en lång tradition när det gäller banbrytande innovationer inom säkerhet och miljö. Trevägskatalysatorn med Lambdasond – en uppfinning som många anser vara minst lika viktig för miljön som säkerhetsbältet har varit för säkerheten – introducerades av Volvo 1976.
  Sedan dess har Volvo Personvagnar introducerat flera viktiga nyheter som bidrar till att minska företagets miljöpåverkan.

  • De viktigaste miljöutmaningarnaI dag koncentrerar Volvo Personvagnar sig på tre viktiga utmaningar:
  • Växthuseffekten är på väg att bli ett av vår tids största miljöproblem. Av den anledningen är minskningen av växthusgasen koldioxid just nu en av bilindustrins största miljöutmaningar.
  • Föroreningar – framför allt i våra städer – är den andra utmaningen för branschen, eftersom dålig luftkvalitet har negativa effekter på människors hälsa.
  • Den tredje utmaningen gäller att erbjuda bättre mobilitet i tättbebyggda områden. Trafikstockningar har i vissa städer blivit ett dagligt bekymmer för trafikanterna.

 

Lösningarna
Många tror att biltillverkarnas lösningar bör vara futuristiska för att få ett verkligt genomslag. På Volvo Personvagnar är man övertygade om att det visserligen krävs avancerad teknik, men att det är lika viktigt att skapa goda lösningar i dag.
  – För att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid anser vi på Volvo Personvagnar att biogas, ett förnybart bränsle som produceras av organiska material, ger betydande miljövinster på kort sikt, säger Anders Kärrberg, miljödirektör på Volvo Personvagnar.
  – För Volvo Personvagnar är flera olika lösningar möjliga i framtiden. Vi tittar på  biobränslen och hybridbränslen som alternativ, fortsätter Kärrberg.
  Volvo Personvagnar har även lanserat konceptbilen Volvo 3CC, en attraktiv och miljöanpassad småbil. Volvo 3CC är en studie i tänkbara framtida transportalternativ. Volvo 3CC utvecklades vid Volvo Monitoring and Concept Center i Kalifornien och dess unika design ger tillräckligt med utrymme för tre vuxna eller två vuxna och två barn. (3CC beskrivs i detalj i en annan del av detta pressmaterial.)
  – För att minska problemet med marknära ozon är de flesta av Volvos modeller utrustade med PremAir®. Dessutom kan Volvo erbjuda PZEV-motorer som uppfyller världens tuffaste emissionsstandarder – de som tillämpas i flera av USA:s delstater, säger Anders Kärrberg.

 

Metan – ett bränsle för i dag och i morgon
Volvo Personvagnar har utvecklat metandrivna bilar som är mycket effektiva i miljöhänseende. Utsläppen av koldioxid från Volvos Bi-Fuel-modeller som körs på naturgas är cirka 25 procent lägre än utsläppen från en bensinmotor. En bil som körs på det andra metanalternativet, biogas, bidrar praktiskt taget inte alls till den globala uppvärmning som orsakas av växthusgaser. Bi-Fuel-bilar kan också köras på bensin som reservbränsle.
  De här bilarna har samma egenskaper som övriga Volvobilar – de är lika säkra och rymliga och de har samma prestanda – men med betydligt bättre miljöprestanda när det gäller utsläppen av växthusgaser!

 

PremAir®
Marknära ozon bildas när kväveoxider och kolväten från trafiken och andra källor reagerar med solljus. Tillsammans med andra fotokemiska oxidanter i luften bildar ozonet vad som vanligtvis brukar kallas smog. Problemet är störst på sommaren, framför allt i världens storstäder.
  Volvo Personvagnar var först i världen med att kommersiellt utnyttja en teknik som kallas PremAir®*. PremAir® är en speciell katalytisk beläggning som appliceras på kylaren och som omvandlar det marknära ozonet till rent syre när man kör bilen. Studier har visat att upp till 75 procent av ozonet som passerar genom kylaren omvandlas till syre med den här tekniken.

 

* PremAir® är ett varumärke som ägs av Engelhard Corporation

 

PZEV – Partial Zero Emission Vehicles
PZEV (Partial Zero Emission Vehicles) – en av världens tuffaste emissionsstandarder – gäller i vissa amerikanska delstater. Trots att de körs på vanlig bensin, är utsläppen av kolväten och kväveoxider från bilar med PZEV-motorer extremt låga. Nya Volvo S40, Volvo V50, Volvo S60 och Volvo V70 kan nu fås med PZEV-motorer i de aktuella delstaterna.

 

Säker och sund inredning
Inredningen i en Volvo har konstruerats för att vara skonsam även för människor med astma och kontaktallergier. Särskild uppmärksamhet ägnas användningen av miljövänliga material. Inredningen uppfyller dessutom miljöstandarden Öko-Tex 100 – ett viktigt steg mot en hälsosammare miljö i bilen. Oeko-Tex-certifieringen omfattar komponenter som tyger, trådar, mattor och säkerhetsbälten. Dessutom garvas lädret som används i sätena i en kromfri process baserad på naturliga växtextrakt, som därmed också uppfyller Öko-Tex- kraven. Övriga komponenter, t ex knappen på handbromsen, lastsäkringsöglor, växelspaksknoppen Space Ball och Volvoemblemet på ratten, testas för kontaktallergener och uppfyller bestämmelserna i EU:s direktiv om nickelläckage från smycken.

 

Interior Air Quality System (IAQS)
Volvo Personvagnar arbetar systematiskt för att skapa en sund miljö för passagerarna. Ett kupéfilter förhindrar att damm, partiklar och pollen tränger in genom ventilationssystemet. Samtliga Volvos bilar kan dessutom förses med ett system som förbättrar inomhusluftens kvalitet, IAQS (Interior Air Quality System). Systemet består av en elektrisk sensor som övervakar halten kolmonoxid i den inkommande luften och stänger luftintaget om nivån blir för hög, till exempel i tät stadstrafik, i trafikköer och i tunnlar. Ett kombifilter med aktivt kol hjälper till att skydda de åkande från praktiskt taget alla störande lukter från till exempel bensin- och dieselavgaser, spolarvätska och olja. Kombifiltret minskar också de åkandes exponering för gaser såsom kväveoxider, marknära ozon och kolväten.

 

Partnerskap och samhällsprojekt
Ingen enskild biltillverkare kan ensam ändra globala miljötrender. För att nå bästa tänkbara resultat krävs samarbete. Volvo Personvagnar ingår i ett internationellt nätverk av offentliga organ, forskare, tillverkare och andra kommersiella intressen för att minimera de befintliga miljöproblemen och försöka förhindra framtida problem. Syftet med detta samarbete är att identifiera nya tekniska lösningar och informera kunderna om hur miljöeffekterna kan dämpas.
  Det är bilbranschens uppgift att bygga rena bilar. Men ett renare samhälle är något som alla aktörer bara kan bygga tillsammans. Som en del av sitt bidrag till detta deltar Volvo Personvagnar i ett antal partnerskap och samhällsprojekt.

  • BIOGAS CITIES är ett samarbetsprojekt som drivs av Volvo Personvagnar, AB Volvo, lokala organisationer och bränsleleverantörer för att uppmuntra en ökad användning av biogas och naturgas.
  • VOLVO ADVENTURE är ett internationellt program för miljöutbildning med en tävling i miljökunskap för ungdomar, ett projekt som drivs tillsammans med FN:s miljöprogram UNEP.
  • VOLVOS MILJÖPRIS, värt över 200 000 dollar, delas varje år ut till personer som lämnar betydande bidrag till att främja forskning och utveckling på miljöområdet.

 

EPI – Environmental Product Information
Volvos miljöproduktinformation är en unik databas som gör det möjligt för bilägaren att bedöma en viss bilmodells effekter på miljön under hela dess livslängd och att jämföra Volvos olika modeller och drivlinor. För ytterligare information, besök www.volvocars.com/epi

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera