Pressmeddelanden

Detroit 2005 - Volvo Personvagnar satsar på förebyggande säkerhet

 

 

 • Fokus inte bara på bilen, utan även på trafiken och föraren
 • IDIS – en viktig komponent i framtida informationssystem
 • BLIS – kamerabaserat informationssystem som läser av döda vinkeln
 • Farthållare med avståndskontroll
 • Varning och bromshjälp vid risk för kollision
 • Varnings- och hjälpsystem för säkrare filkörning – med en världsnyhet
 • Volvo CoDriver – en intelligent assistent

Vid bilsalongen i Detroit 2005 visar Volvo Personvagnar upp nya säkerhetslösningar som kommer att bidra till mer avspänd och säker körning. Med dessa befäster Volvo sin position i världstoppen bland säkerhetstänkande biltillverkare.
 
För Volvo Personvagnar är det alltid en självklar ambition att ligga i världstoppen när det gäller skyddande säkerhet. Målet är att varje ny Volvomodell ska ta ett steg framåt när det gäller att skydda de åkande – och detta har bevisats kontinuerligt under senare år med nya, banbrytande tekniklösningar för ökad krocksäkerhet, t ex i Volvo XC90, Volvo S40 och Volvo V50.
  Men för att fortsätta vara ledande på bilsäkerhet i ett helhetsperspektiv har Volvo Personvagnar också intensifierat satsningen på system som förutser och förebygger olyckor.
  Personlig säkerhet, d v s skydd av person och egendom, är ett annat prioriterat område eftersom det också förstärker den känsla av trygghet och upplevd säkerhet som är en viktig del av ett heltäckande säkerhetstänkande.
  ”Att förebygga olyckor och få ned antalet skadade och dödade i trafiken står högt på agendan i allt fler länder. Vi ser allt från så kallade nollvisioner i Sverige och Nederländerna till nationella mål på mellan 30 och 50 procent färre olyckor under den närmaste tioårsperioden. Självklart måste Volvo som ledande företag inom området bilsäkerhet arbeta för att dessa mål har en möjlighet att uppfyllas”, säger Ingrid Skogsmo, Director Volvo Cars Safety. ”Men bilen är bara en av många faktorer. För att göra trafiken ännu säkrare krävs totalgrepp på infrastrukturen och forskning kring förarens beteende. Vi är många som delar på ansvaret och som måste samarbeta kring dessa frågor.”

 

Intensivare trafikmiljöer
Mycket har hänt sedan bilen introducerades för mer än hundra år sedan. Trafiken har tätnat, tempot har skruvats upp och bilen har blivit betydligt mer avancerad. Däremot har människan inte förändrats i samma snabba tempo.
  Här öppnar den snabba utvecklingen inom IT-tekniken och framtagningen av extremt effektiv elektronik i mycket litet format helt nya möjligheter inom den förebyggande säkerheten.
  Grundtanken är att skapa en bil som hjälper bilföraren att uppfatta potentiellt farliga situationer och som i kritiska lägen både tänker och reagerar snabbare än människan.
  På senare år har Volvo Personvagnar presenterat en rad sådana system, bl a i den avancerade konceptbilen Volvo Safety Concept Car (SCC), som visades upp för första gången på bilsalongen i Detroit 2001.
  I dag är mer än hälften av det 50-tal säkerhetslösningar som visades upp i Volvo SCC redan integrerade i befintliga modeller eller planerade till kommande introduktioner.

 

Människans förmåga i centrum
En av de nästa stora utmaningarna är att samordna alla dessa sofistikerade system så att de gör största möjliga totalnytta. Föraren måste få rätt information i rätt ögonblick – utan att distraheras av ovidkommande information i stressade lägen.
  De flesta funktionerna i dagens Volvobilar kontrolleras redan elektroniskt och de olika systemen kommunicerar med varandra i ett omfattande nätverk.
  Volvo har utvecklat IDIS – Intelligent Driver Information System – som introducerades som en världsnyhet i nya Volvo S40 2003.
  IDIS läser kontinuerligt av vissa funktioner i bilen, som rattrörelser, gaspedalens rörelse, blinkersreglage och bromsning. Informationen bearbetas och vid en viss nivå fördröjs information som inte är avgörande för säkerheten, exempelvis ett inkommande telefonsamtal eller SMS. Det kan vara en situation som IDIS tolkar som en omkörning eller inbromsning.

 

Fokus på bilen är bara första steget
IDIS kommer i framtiden att ingå i ett mer omfattande informationssystem, som kan väga in en större mängd faktorer i bilen. Avsikten är att ytterligare minska stressen för föraren och underlätta körningen.
  De system och funktioner som nu utvecklas och presenteras fokuserar förarens situation, utifrån i huvudsak tre perspektiv; bilen, trafiksituationen och människan.

 

Fokus på trafiksituationen
För en mer komplett bedömning av körsituationen och för att i vissa fall ge föraren assistans har Volvo Personvagnar utvecklat ett antal avancerade funktioner, som läser av trafiken utanför bilen.

 • BLIS – Blind Spot Information SystemStora fönsterytor och effektiva backspeglar ger i allmänhet en god runtomsikt. Volvo presenterade redan 1979, som första bilfabrikant, vidvinkelbackspegel på förarsidan, för att ytterligare förbättra sikten snett bakåt. BLIS går ett steg längre genom att med hjälp av en kamera vid varje ytterbackspegel läsa av området vid sidan av och snett bakom bilen.  När ett annat fordon kommer in i den avlästa zonen tänds en lampa vid spegeln. Föraren får en tydlig indikation på att ett annat fordon befinner sig alldeles intill och kan hålla undan. Systemet informerar både om bilar som kommer bakifrån och framförvarande bilar som man själv kör om. Informationen ger föraren ökade möjligheter till rätt beslut i sådana situationer. Båda sidorna övervakas på samma sätt.
 • Adaptive Cruise ControlDagens farthållare bidrar under gynnsamma förhållanden till en lugn och avstressad motorvägskörning. Men trafikrytmen tillåter inte alltid att farthållaren används.  För att bidra till ökad komfort och förarkontroll vid ojämn trafikrytm och kökörning har Volvo utvecklat Adaptive Cruise Control (anpassningsbar farthållare). Den mäter kontinuerligt, med hjälp av en radarsensor, avståndet till framförvarande bilar och anpassar automatiskt den egna bilens hastighet för att avståndet inte ska bli för kort.  Föraren aktiverar Adaptive Cruise Control genom att knappa in önskad maxhastighet och välja minsta tidslucka till framförvarande bilar. Tidsluckan kan varieras från en till tre sekunder. En tidslucka på exempelvis två sekunder innebär ett säkerhetsavstånd på ca 60 meter vid 100 km/tim. Avståndet minskar sedan i takt med att hastigheten minskar och är ca 40 meter vid 70 km/tim.  Systemet tar direkt hänsyn till en omkörande bil som går in och bryter kön. I en bil med automatisk växellåda kan Adaptive Cruise Control följa med ända ned till fullt stopp.
 • Varningssystem med bromsförstärkning och automatbromsPåkörning bakifrån och kollision med stillastående fordon är vanliga olyckstyper. I många av dessa är orsaken till olyckan att föraren varit distraherad och inte reagerat i tid.  Volvo har utvecklat ett avancerat system med hjälpfunktioner som ska bidra till att föraren kan undvika sådana olyckor eller minimera effekten av en kollision. Detta sker genom att minska den totala stoppsträckan.  Området framför bilen läses av kontinuerligt med hjälp av en radarsensor. Systemet aktiveras på olika sätt i olika skeden av förloppet:  Om bilen närmar sig ett hinder (stillastående eller i rörelse) och föraren inte reagerar, tänds ett varningsljus som avspeglas i vindrutan. Samtidigt aktiveras en ljudsignal. I vissa situationer är detta tillräckligt för att föraren ska reagera och undvika faran.  När föraren bromsar kontrolleras pedaltrycket av systemet. Om trycket bedöms som alltför lätt för att bilen ska kunna bromsas in i tid, träder systemet in och förstärker bromskraften. Om farten inte är alltför hög, kan denna bromsförstärkning bidra till att undvika en kollision.  Om föraren däremot inte reagerar alls, kommer bromsfunktionen som bygger upp ett bromstryck för att minska bilens hastighet, att aktiveras helt automatiskt. Det kanske inte går att undvika en kollision. Huvudsyftet är att minska hastigheten och risken för svåra följdverkningar.  För den automatiska bromsfunktionen har radarn kompletterats med en framåtseende och mer vidvinklig kamera framför innerbackspegeln.
 • Varning och assistans vid filkörningMånga avåkningar sker under relativt goda trafik- och väderförhållanden, ofta beroende på att föraren av någon anledning tappar koncentrationen. Volvo Personvagnar utvecklar en serie funktioner som hjälper föraren i sådana situationer.

 

1. Lane Departure Warning läser, med hjälp av en kamera vid backspegeln, kontinuerligt av vägen och håller reda på var bilen befinner sig i förhållande till filmarkeringarna. Om föraren tappar koncentrationen och hjulen styr utanför linjerna aktiveras ett varningsljud som oftast är tillräckligt för att reagera.

 

2. Lane Keeping Aid går ett steg längre. Förutom ljudvarningen griper systemet in handgripligt och hjälper till att styra bilen tillbaka. Styrkraften är relativt begränsad. Syftet är inte att ta över styrningen. Ingreppet är oftast tillräckligt för att hjälpa föraren att själv agera för att hålla sitt fordon i sin fil.
  Lane Departure Warning och Lane Keeping Aid stängs av när hastigheten sjunker under 70 km/tim, för att inte gripa in vid stadskörning där medvetna filbyten sker hela tiden. Dessa funktioner går också att stänga av manuellt.

 

3. Den tredje funktionen, Emergency Lane Assist är en världsnyhet.
  Emergency Lane Assist kan, med hjälp av både kamera och radar, även upptäcka mötande fordon. Om föraren går över filmarkeringen och inte reagerar på varningsljudet, reagerar systemet med att lägga på extra mycket styrkraft för att hjälpa till att styra tillbaka till den egna filen.
  Emergency Lane Assist är aktivt i alla hastigheter.

 

Fokus på människan
Hur säker bilen än är och hur väl trafiksituationen än kan kontrolleras, så är säkerheten alltid beroende av att människan, föraren, är alert och tar rätt beslut i varje situation. Och ingen är perfekt.
  Därför utvecklar Volvo Personvagnar en avancerad hjälpreda åt föraren – Volvo CoDriver.
  Volvo CoDriver är en intelligent assistent som samordnar information från bilens system och funktioner, läser av trafiksituationen och assisterar föraren på olika sätt.
  Dessutom kommer Volvo CoDriver att försöka känna av om föraren har nedsatt körförmåga p g a t ex trötthet eller stress och kan då göra honom/henne uppmärksam på situationen. Vid behov griper systemet också in och avlastar föraren genom att anpassa informationen och koppla in rätt hjälpfunktioner. Därigenom bidrar Volvo CoDriver till att ge föraren extra marginaler och göra körningen säkrare.

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera