Pressmeddelanden

Optimerade persontransporter: Volvo Personvagnar erbjuder ett alternativ för att möta hoten mot hållbar mobilitet

 

 

Inspirerade av ett växande behov av att tackla problemen i samband med trafikstockningar och föroreningar har ingenjörerna på Volvo Personvagnar utvecklat ett unikt koncept för en radikalt ny och djärv strategi för hållbara transporter: en sportbil med en ”överraskning i bakfickan”.

Volvo Personvagnar ägnar nu samma energi och innovationskraft åt att skapa hållbar mobilitet i framtiden som den som en gång gjorde företaget till en föregångare vad gäller säkerhet inom bilindustrin. Företagets åtagande återspeglas i den futuristiska personbilen Volvo 3CC som presenterades under Michelin Challenge Bibendum i Shanghai den 12-14 oktober.

Volvo 3CC är en elegant, aerodynamiskt utformad bil som konstruerats för upp till tre vuxna, eller två vuxna och två barn, i ett unikt arrangemang med två-säten-plus-ett som ger komfort och utrymmen jämförbara med en större bil. Den Volvo 3CC som tävlar i Shanghai drivs av en kraftfull, 100 procent ren elmotor som ger bilen en räckvidd på 300 km. Dess låga tyngdpunkt, lätta konstruktion och fjädringen med dubbla fjäderben bidrar till ett ge bilen sportbilsliknande egenskaper.

”Vi ser Volvo 3CC som en fungerande modell för hur man kan utveckla rena, säkra och effektiva fordon i framtiden”, säger Volvo Personvagnars talesman Dan Werbin, direktör vid Volvo Personvagnar i Nordamerika.

”När tätt befolkade nationer som Kina på allvar blir bilburna, så måste vi helt klart ta tag i frågorna om trafikstockningar och föroreningar om vi vill att framtida generationer skall kunna njuta av den rörlighet och frihet som vi har i dag.”

Med 3CC tar Volvo ytterligare steg mot den nya typ av mobilitet som lanserats av Volvo Personvagnar, och som fick konkret form genom den nyligen lanserade Volvo Tandem – ett smalt, energisnålt, 2-sitsigt ”fordon för persontransporter”, som bara tar hälften så mycket plats som dagens bilar, men utan att äventyra Volvos traditionella säkerhetskrav.

Både Volvo 3CC och Tandem har utvecklats i Volvos tankesmedja Monitoring and Concept Center (VMCC) i Kalifornien. VMCC anser att den globala marknaden är på väg från ”en bil för alla” till idén att äga olika bilar för olika behov.

”Att gå över till att tänka i ’bilfamiljer’ skulle kunna förändra vårt sätt att se på bilägande, på samma sätt som Sony Walkman förändrade ljudindustrin,” säger Dan Werbin.

Volvo bygger sina nya idéer om rörlighet på en unik konsument- och samhällsforskning som bedrivs av VMCC i USA, Europa och Asien och som syftar till att ta fram profiler över framtida kundkrav, förväntningar och latenta behov. Forskningen pekar på att världen blir allt öppnare för nya koncept när det gäller miljöfrågorna, men lösningarna måste vara funktionella, ”coola” och smarta.

Volvo Personvagnars lösning får stöd i en fyraårig undersökning om framtida mobilitet från WBCSD, Världsrådet för hållbar utveckling. Om samhället skall kunna bevara fördelarna med en fri mobilitet måste man enligt WBCSD försöka hitta nya vägar att gå, inklusive att begränsa utsläppen av växthusgaser, minska trafikvolymerna, garantera bästa möjliga säkerhet och bevara och förbättra nuvarande transportalternativ.

På Volvo Personbilar anser man sig vara på väg i den riktningen med bilar som Volvo 3CC och Tandem, bilar som inte bara är bränsleeffektiva och renare, utan som dessutom tar upp mindre plats, ser coola ut, har prestanda i toppklass och som bygger på Volvos traditionella säkerhet och kvalitet.

Volvo 3CC anmäldes till sjätte upplagan av Michelin Challenge Bibendum i Shanghai för att visa att Volvo antar arrangörernas utmaning till bilindustrin att visa hur man tänker leverera tekniska framsteg för att skydda miljön och bevara rörligheten. Arrangemanget för samman biltillverkare, beslutsfattare och medier för att visa möjliga lösningar på det hot som utsläpp och trafikstockningar innebär, och det är det enda arrangemanget av sitt slag som jämför fordon framdrivna av konventionella och alternativa bränslen och drivsystem.

”För Volvo Personvagnar är miljöhänsyn lika mycket ett kärnvärde som säkerhet och kvalitet”, säger Niklas Gustavsson, miljöansvarig vid Volvo Personvagnars enhet för Governmental Affairs.

”Vår roll är att hjälpa samhällen och individer till fri rörlighet utan att mänskliga och miljömässiga värden går till spillo. Volvo 3CC, och tänkandet som ligger till grund för den, kan bli en katalysator för förändringar i människors sätt att se på bilen.”

 

Besök www.thenewsmarket.com/volvocars för att ladda ner MPEG2 video eller beställa en Beta SP kassett. Registrering och video är tillgängliga och fria för användning för ackrediterade journalister och producenter.

50240/DN

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.