Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar offentliggör sin redovisning över ansvarsfullt företagande

 

 

Volvo Personvagnar har precis släppt sin redovisning över ansvarsfullt företagande för 2003 – företagets fjärde.

I redovisningen ingår ett resultatkort över 16 nyckelindikatorer som ger en praktisk översikt över företagets prestationer på betydelsefulla områden såsom medarbetartillfredsställelse, arbetsskador, andelen kvinnor i ledande befattningar, antalet sålda bilar, andelen bilar som byggts enligt Euro 4/ULEV, koldioxid- och lösningsmedelsutsläpp i samband med bilproduktionen, andelen anställda som arbetar på en enhet som är certifierad enligt ISO 14001, andelen underleverantörer som är certifierade enligt ISO 14001, kundtillfredsställelse, sjukfrånvaro, minskade genomsnittliga koldioxidutsläpp från Volvos bilar samt försäljning av Bi-Fuel-bilar.

 

Det faktum att Volvo Personvagnar inte noteras separat på börsen och att dess ekonomiska resultat rapporteras tillsammans med Ford Motor Companys innebär att den årliga redovisningen över ansvarsfullt företagande är den mest omfattande tryckta rapporten om företagets verksamhet varje år.
“Rapporten är avsedd att vara en informativ, öppen och förhoppningsvis intressant redovisning av hur vi påverkar samhället – på gott och ont”, säger Olof Drakenberg, Volvo Personvagnars samordnare för ansvarsfullt företagande.
Redovisningen för 2003 och de tillhörande webbaserade uppgifterna har upprättats i enlighet med riktlinjerna i GRI 2002 för att ge en balanserad och korrekt redovisning av företagets ekonomiska, miljömässiga och sociala framsteg.

 

Redovisningen över ansvarsfullt företagande offentliggörs på två språk, engelska och svenska. Båda versionerna kan laddas ned från Volvo Cars Newsroom www.media.volvocars.com eller från www.volvocars.com/citizenship, där det också finns kompletterande information.

 

50250/LPN

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.