Pressmeddelanden

300 kinesiska Volvoägare utbildas trafiksäkerhet i Göteborg

 

 

Sedan november år 2003 driver Volvo Personvagnar en aktiv kampanj i Kina för att öka medvetenheten om bil- och trafiksäkerhet. Det senaste initiativet är att bjuda in närmare 300 nyblivna kinesiska Volvoägare och deras respektive till Göteborg för utbildning i kör-och trafiksäkerhet under mitten av maj till början av juni månad. Tanken är att Volvoägarna skall återvända till sitt hemland som ambassadörer i bil- och trafiksäkerhetsfrågor.

 

Med högre allmän levnadsstandard och fler privatbilar har kör- och trafiksäkerhet blivit en viktig vardagsfråga för allt fler kineser. Enligt statistik, från den kinesiska trafikenheten inom ministeriet för offentlig säkerhet, svarade dödsfallen i trafikem för 78,5 procent av alla dödsfall orsakade av olyckor i Kina under år 2002. Under det första halvåret 2003 låg motsvarande siffra på 76,3 procent.

 

Under sitt besök i Göteborg kommer de inbjudna Volvoägarna bland annat att besöka Volvos bilsäkerhetscentrum samt genomgå praktisk utbildning i körsäkerhet på företagets demonstrationsbana i Torslanda. Programmet innehåller information om Volvo Personvagnars syn på bil- och trafiksäkerhet. De kinesiska kunderna får också utbildning i Volvobilens alla olika säkerhetssystem.

 

– Vi anser att det är viktigt att Volvoägarna får information om såväl den egna bilens säkerhetssystem som allmän utbildning i trafik- och körsäkerhet. Volvoägare som verkar som ambassadörer bör kunna bidra till att höja det allmänna intresset för trafiksäkerhetsfrågor Kina, säger Ingrid Skogsmo, chef för Bilsäkerhet inom Volvo Personvagnar AB

 

De sammanlagt omkring 300 kinesiska Volvokunderna och deras respektive kommer att bjudas in till Göteborg under perioden 16 maj till och med 5 juni. Av praktiska skäl bjuds kunderna in i sju omgångar med omkring 75 deltagare i varje grupp. Utöver besöket på Volvo Personvagnar kommer grupperna bland annat besöka skeppet ostindiefararen Götheborg. Den första gruppen av Volvokunder följs av ett 20-tal representanter från olika kinesiska media.

 


50250/LS

Sökord:
S80 (2007), Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.