Pressmeddelanden

Viktigt miljömål för Volvo Personvagnar: Vara känslig för överkänsliga

 

 

Cirka en tredjedel av befolkningen i ett modernt samhälle bär på någon typ av överkänslighet. Tio procent av kvinnorna är t ex allergiska mot nickel, av hela befolkningen har fem procent handeksem, allergisk astma ökar kraftigt i samhällen med högt välstånd.
  Följaktligen blir kunder med allergiska besvär allt viktigare att förstå och kunna tillmötesgå för en ansvarsfull biltillverkare som Volvo Personvagnar.
– Vi fokuserar huvudsakligen inom tre områden för att angripa dessa nya utmaningar i samhället, säger Anders Högström, miljökoordinator för interiör- och klimatteknik. Det gäller kvaliteten på luften i kupén, på luften som kommer in i kupén via klimatanläggningen och det gäller kontaktallergier.
  I samtliga fall går arbetet ut på att minska, eller helst undvika, damm, pollen och andra allergiframkallande ämnen som har, eller kan ha, negativ effekt på människors hälsa och välbefinnande.

 

Inga störande dofter
– En ny Volvo skall lukta Volvo, säger Anders Högström, och den upplevelsen får inte störas av att kunden utsätts för lukter av t ex kolväten.
  Volvo Personvagnar ställer därför hårda krav på komponenterna i kupén. Det gäller att välja rätt material, men också rätt tillverkningsprocesser, för att nå kraven.
 
Inkommande luft
Den i kupén inkommande luften innehåller föroreningar från trafik och industrier som avgaspartiklar, marknära ozon, kvävedioxid etc.
  Föroreningar av detta slag kan skada och irritera luftvägar och lungor hos människor.
– Inom Volvo Personvagnar har vi konstruerat ett ventilationssystem som minimerar sådan påverkan, säger Anders Högström vidare. Det kallas för IAQS (Interior Air Quality System), och kan dels stänga luftintaget och aktivera recirkulationen om föroreningarna i bilens direkta omgivning är för hög, dels är det försett med ett särskilt filter mot t ex partiklar och vissa gaser.

 

Kontaktallergi
Sexvärt krom i läder, nickel i knappar och reglage utgör ett problem för allt fler människor. Sedan 1998 har textil och läder i Volvos personbilar testats mot den s k Ökotex 100-standarden. Textil och läder är kontrollerade med avseende på t ex allergiframkallande färgämnen, klorerade fenoler och tungmetaller.
  Volvo Personvagnar har på eget initiativ beslutat tillämpa EU-normen för nickel i metallföremål med frekvent eller långvarig beröring. Vidare använder företaget läder behandlade med vegetabiliska garvämnen, detta för att undvika sexvärt krom. Ett ämne som också kan utlösa kontaktallergi.

 


50240/ih

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera