Pressmeddelanden

Dålig lukt blir värst i solsken

 

 

Interiören i en modern bil innehåller många olika material, till exempel plast. Materialen innehåller i sin tur kemiska substanser. De flesta av dessa substanser håller sig på plats, men små mängder kan avdunsta och skapar då lukten av ny bil. Volvo Personvagnar har kontroll över ämnena i kupéluften och dess dofter.
– Det är emissionerna från interiöra komponenter det gäller att ha kontroll över, säger Anders Högström, miljökoordinator på interiör och klimatanläggningsteknik.
Volvo Personvagnar har fått skapa sina egna standarder för att ha ett tillräckligt ambitiöst mål att sikta på inom detta område. Det finns inga branschgemensamma normer att mäta sig mot. Alla komponenter i Volvos bilinteriörer testas mot de egna kraven.

 

Material som trä och läder har sin egen naturliga lukt. Till detta kommer tillsatser, som mjukgörare och färgpigment, som sätter sin prägel på lukten, säger Högström vidare. Plast kan innehålla luktande ingredienser som normalt borde ha förbrukats under tillverkningsprocessen och försvunnit innan materialet kommer in i bilen, men av någon anledning dröjt sig kvar.

 

Volvo Personvagnars interiörkonstruktörer använder en solsimulator som finns hos Sveriges Provnings- och forskningsinstitut i Borås, en timmas körning från Göteborg. En bil som till exempel försetts med ett nytt material i inredningen får stå i simulatorn ett par timmar och då har kupétemperaturen nått cirka 65 grader Celsius. Därefter tar man luftprov med en analysutrustning  för att mäta halten flyktiga organiska ämnen och aldehyder (TVOC, Total Volatile Organic Compounds and Aldehydes). Slutligen får deltagarna i Volvo Personvagnars luktpanel sätta sig i bilen och efter en fastställd skala bedöma lukten. I en bilkupé finns det hundratals kemiska ämnen, alla blir analyserade.

 

– Hur människor uppfattar en lukt är individuellt i hög grad, säger Patrik Libander, provningsingenjör på Volvo Personvagnar och som arbetar med de här simulatortesterna. Det finns generationsskillnader, kulturskillnader och skillnader i hur olika människor associerar lukter beroende på egna erfarenheter. Men bland annat detta gör mitt jobb spännande. Lukter kan också vara irriterande och utgöra problem för människor med t ex astma eller andra luftvägsproblem.

 

50240/ih

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera