Pressmeddelanden

IDIS hjälper föraren koncentrera sig på krävande trafiksituationer

 

 

  • Den elektroniska sekreteraren
  • Fördröjer inkommande samtal i krävande trafiksituationer
  • Förberedd för en framtid med mer informations- och säkerhetssystem i bilarnaIDIS (Intelligent Driver Information System) är en innovativ funktion som introducerades av Volvo i helt nya Volvo S40 och V50. IDIS hjälper föraren prioritera informationen i bilen beroende på körsituationen.   Vid behov kan IDIS gripa in och fördröja inkommande telefonsamtal och annan information tills körsituationen blir lugnare. IDIS fungerar med andra ord ungefär som en elektronisk sekreterare.

IDIS består av två delar: en enhet som beräknar arbetsbelastningen och en som hanterar informationen.
  Enheten som beräknar arbetsbelastningen övervakar hela tiden förarens aktivitet genom att kontrollera parametrar som rattrörelser, hastighetsvariationer och blinkers. Informationen behandlas och vid en viss arbetsbelastning fördröjer systemets styrenhet den inkommande informationen.

  • Förarens beräknade arbetsbelastning är den grund utifrån vilken styrenheten prioriterar informationsflödet i bilen. Övriga parametrar är tiden och de olika kategoriernas inbördes rangordning. Information som är viktig för säkerheten fördröjs aldrig. Och föraren förlorar heller aldrig någon information – den presenteras bara ett par sekunder senare, när arbetsbelastningen är en aning lägre.Mäter förarens aktivitetDet datoriserade Multiplexsystemet i en Volvo innehåller det mesta av den information som förmedlas via olika sensorer och reglage i bilen. Följande är exempel på den typ av information som används för att löpande beräkna förarens arbetsbelastning:
  • Acceleration
  • Inbromsning
  • Blinkers
  • Rattvinkel
  • Backväxel ilagd
  • Infotainmentreglage

 

Överbryggar nedgångar i arbetsbelastningen
När en signal överskrider ett visst tröskelvärde, kallas det för en ”händelse”. Det vanligaste är emellertid att flera olika händelser inträffar i följd, med ett litet intervall mellan var och en.
  För att klara detta har IDIS en inbyggd fördröjningsfunktion som stoppar informationen en kort stund, till och med efter det att en viss händelse avslutats. På så vis kan systemet upptäcka situationer där arbetsbelastningen går ner enbart tillfälligt. Systemet kommer att tolka arbetsbelastningen som hög genom hela denna situation, och information som inte är säkerhetsrelaterad kommer fortfarande att fördröjas.

 

Hur det fungerar
När bilen kommer till en T-korsning blir föraren stressad av det faktum att telefonen ringer just när han eller hon skall köra in i korsningen. Även om trafiksituationen kräver förarens fulla uppmärksamhet, besvarar han eller hon ändå samtalet. Om det så bara är för att stänga av telefonen.
  I ett sådant fall är föraren inte helt fokuserad på säkerheten och känner sig förmodligen inte särskilt bekväm med situationen.
  Med IDIS i bilen kommer föraren helt enkelt inte att få det inkommande samtalet medan han eller hon tar sig igenom T-korsningen. IDIS tar emot samtalet, men ser till att det inte ringer och fördröjer signalen till föraren till dess han eller hon har svängt färdigt och arbetsbelastningen är lägre.

 

Samtalen fördröjs i upp till fem sekunder
Med IDIS-systemet aktivt kan telefonsamtal fördröjas i upp till fem sekunder. Efter det hanteras samtalen som om föraren redan talade i telefonen, det vill säga genom att systemet antingen sänder en ”upptagetsignal” eller överför samtalet till en telefonsvarare, beroende på vilken funktion som registrerats hos operatören.
  Om samtalet överförs får föraren alltid ett meddelande om att han eller hon missat ett samtal. Det meddelandet visas så snart arbetsbelastningen har minskat.

 

Hjälper föraren prioritera
Den enda information som släpps igenom styrenheten vid hög arbetsbelastning är tidskritiska, säkerhetsrelaterade meddelanden. Information såsom bilmeddelanden, inkommande SMS-meddelanden och inkommande telefonsamtal fördröjs följaktligen.
  Systemet har konstruerats för att hjälpa föraren koncentrera sig på vägen i knepiga situationer.
  IDIS finns i alla nya Volvo S40 och systemet är alltid aktivt om det inte stängs av manuellt. Föraren kan också välja att enbart stänga av telefonens IDIS-funktion.

 

Genom IDIS-metoden för att hantera inkommande telefonsamtal tar Volvo ytterligare ett steg på vägen mot säkrare användning av biltelefoner.

 

Användbarheten ökar i framtiden
Den input som används i dag räcker för att hantera informationen i nya S40. När mer information skall behandlas i systemet kommer det att ställas större krav på beräkning av förarens arbetsbelastning.
  Volvo kommer att fortsätta sitt intensiva arbete på att utveckla nya generationer av IDIS.

50240

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera