Pressmeddelanden

Verkliga vägförhållanden – återskapade i Volvo Personbilars Safety Centre

 

 

  • Överlägsna testresurser
  • Rörlig provbana
  • Prov bil-mot-bil i alla upptänkliga vinklar och hastigheter

Krocklaboratoriet är den mest iögonenfallande delen av Volvo Personvagnars Safety Centre. De två banorna – 154 meter och 108 meter långa – möts i en katedralliknande hall med 14,5 meter till tak.
  Möjligheten att kombinera två banor – av vilka den ena är rörlig – gör labbet vid Volvo Personbilars Safety Centre världsunikt.
  Den rörliga banan kan vridas upp till 90 grader, vilket medger kollisioner bil-mot-bil från full frontalkrock till krock i 90 graders vinkel från sidan.
  – Vi kan helt enkelt flytta in verkligheten ute på vägarna i vårt krocklaboratorium, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Personbilars Safety Centre.
  Banan väger över 600 ton och den flyttas med hjälp av luftkuddeteknik. Ett
0,1 mm tjockt luftlager skapas mellan betongens rörliga yta och de tjugo luftkuddar av gummi som krockbanan vilar på. Sex specialbyggda luftkuddetruckar flyttar sedan banan.

 

Motor på 2 450 hk
På varje bana accelereras de bilar som skall testas med hjälp två elmotorer som driver en trumma kopplad till 18 mm stålkablar.
  Motorerna är av samma typ som de som används i gruvhissar. De två starkaste motorerna utvecklar 1800 kW (2 450 hk) var under accelerationen.

 

Två laserinstrument mäter bilarnas position med millimeterprecision, och tack vare det beräkna deras exakta position i varje givet ögonblick. Informationen överförs till de elektriska motorerna som garanterar att bilarna kolliderar i exakt rätt position och med exakt rätt hastighet.
  Ett par meter innan de möts rullar bilarna fritt.

 

850-tons block
För barriärprov används enbart den fasta banan. Ett 850 ton tungt block flyttas
i läge med hjälp av samma luftkuddeteknik som den som används för den rörliga provbanan (se särskilt meddelande om krockbarriären).
  Den fasta banan används också för rullningsprov, vilket innebär att bilen bogseras
i motsatt riktning ut på en bana där den rullar ett antal gånger. Bilen kan också köras in
i en bergvägg eller ned i ett dike om den körs åt ”fel håll” på den rörliga banan.

 

3 000 bilder per sekund
Att studera händelseförloppet på film är en viktig del av utvärderingen efter ett krockprov. Varje prov filmas på film och video med ett antal höghastighetskameror som kan ta så mycket som 3 000 bilder per sekund.
  Volvo Personbilars krockanalytiker kan sedan jämföra filmen med data från olika sensorer i bilarna. Bland annat gör filmerna att man kan beräkna bilarnas deformation.
  Hela 38 höghastighetskameror kan användas samtidigt i det nya krocklabbet. De är placerade ovanför, bredvid eller under kollisionsplatsen. Med hjälp av 32 fotolampor på
8 000 watt vardera får man dagsljusförhållanden som gör det möjligt att använda film för dagsljusexponering.

 

Två fotodiken
För att kunna filma proven underifrån finns det två fotodiken, sex meter djupa och täckta med flera lager laminerat, härdat specialglas. Dikena inrymmer både kameror och belysningsutrustning.
  I det nya krocklabbet ingår också faciliteter för att förbereda provbilarna, två observationsdäck och kontorsutrymmen.

 

50240/HÅ

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.