Pressmeddelanden

Den ständiga utmaningen för Volvo Personvagnar: att förebygga misstag och att skydda människor

 

 

Moderna bilar fylls av alltmer sofistikerad teknik. Samtidigt blir trafikmiljön allt mer komplex.
Att hantera detta är en tuff utmaning för människan. 
Trots allt har vi inte ändrats så mycket sedan vi levde i grottor och jagade med spjut …
Bilkörning har aldrig funnits på den mänskliga evolutionens dagordning. Därför är det en utmaning för Volvo Personvagnar att anpassa sina bilar efter människans förmåga och begränsningar. Huvudfrågan gäller att utveckla bilar som gör samverkan människa-maskin så smidig och säker som möjligt.

 

– Vi kan aldrig acceptera att människor dödas i trafiken. Gör vi det, har vi gett upp, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Personvagnars säkerhetscenter.

 

Samarbete med andra aktörer
Målet för den så kallade Nollvisionen, som lanserades av svenska Trafiksäkerhetsverket, är att minska antalet dödade i trafiken till ett absolut minimum. Nollvisionen antogs som officiellt nationellt mål av svenska regeringen 1997.

 

– Som biltillverkare har vi ett ansvar när det gäller att bidra till att skapa förutsättningar för Nollvisionen – och vi måste förbättra samarbetet med de organisationer som administrerar och utvecklar trafikmiljön ytterligare. För att vi ska lyckas skapa en säker trafikmiljö måste alla bidra, från trafikanter och fordonstillverkare till strategiska planerare, säger Ingrid Skogsmo.

  • Kunskapsbyggande projektVolvo Personvagnar spelar en aktiv roll i flera nationella och internationella projekt som syftar till att bygga upp värdefulla kunskaper om mänskligt beteende i samband med trafikolyckor, bland annat följande:
  • FICA (Factors Influencing the Causation of Accidents and Incidents), som ägnas åt att undersöka mänskligt beteende i vissa utvalda trafikolyckor. Syftet med projektet är att hitta de säkerhetssystem som är av avgörande betydelse när det gäller att hjälpa en förare att undvika olyckor.
  • Traffic Injury Support, som är en helpdesk för personer som varit inblandade i trafikolyckor. Förutom att tjänsten ger stöd åt trafikoffer, bidrar dialogen med värdefull information om hur de inblandade personerna ser på orsakerna till och andra omständigheter kring själva olyckan.

 

Nya preventiva system
De nya intelligenta informationssystemen IDIS (Intelligent Driver Information System) och BLIS (Blind Spot Information System) är två utmärkta exempel på hur arbetet med förebyggande säkerhet bedrivs.

 

IDIS underlättar förarens koncentration genom att fördröja inkommande telefonsamtal och annan information i hektiska trafiksituationer. BLIS-systemet består av kameror i ytterbackspeglarna som täcker ”blinda fläcken”. Vid behov får föraren en röd varningssignal inuti spegeln.

 

Skydd om olyckan är oundviklig
Om en olycka är oundviklig aktiveras skyddssystemen, bland annat säkerhetsbälten, deformationszoner, luftkuddar, upplåsbara gardiner och WHIPS-systemet mot pisksnärtskador.
 
– Människan har inte förändrats särskilt mycket de senaste tusen åren. Vi måste inse att vi aldrig kan lära upp människan till att bli den perfekta bilföraren. Därför är Volvos bilar konstruerade för att förebygga risken för att föraren ska råka ut för en olycka – och att skydda alla i bilen så långt det går när olyckan är ett faktum, förklarar Ingrid Skogsmo.

 


50240/HÅ

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.