Pressmeddelanden

Från folkbilar till Sports Utility Vehicles - Volvo Torslandaverken fyller 40 år

 

 

Ökad kapacitet – för ständigt högre kvalitet. Det 40-åriga mottot håller fortfarande. Från en årsvolym på 48.000 bilar första året till 160.000 bilar 2003, har Torslanda-fabriken kommit att utgöra en av de viktigaste beståndsdelarna i det "maskineri" som aktivt bidragit till att göra Volvo Personvagnar AB till ett globalt företag. 24 april fyller anläggningen 40 år.

 

Där sädesfälten en gång vajat för vinden och kor betat, står sedan 40 år en bilfabrik. Men idyllen har inte helt trängts undan av industribyggnaderna. Faktum är att det fortfarande finns åkermark som brukas här och var mellan huskropparna även om korna sedan länge är borta.
Att man befinner sig i hjärtat av svensk bilindustri är inte alldeles självklart när man färdas i området som överallt bryts av öppna gröna ytor, många skogspartier och stora stycken av urberg.

 

Framgång krävde expansion
Beslutet om en ny bilfabrik togs redan 1959. Det året tillverkade Volvo 78 000 bilar i de alltför trånga lokalerna i gamla Lundby, längre in mot Hisingens centrala delar, och där man samsades om utrymmet med lastbilar och bussar.
Den kraftiga expansionen under 1950-talets senare hälft hade gjort det helt klart för Volvo-ledningen att en ny fabrik inte bara var välbehövlig, den var helt nödvändig om företaget skulle kunna fortsätta expandera framåt i takt med tiden. Exporten till Nordamerika hade börjat skjuta fart och försäljningen gick stadigt uppåt.

 

Att Volvos nya fabrik kom att placeras mitt i en jorbruksbygd berodde på att marken enligt planerna sedan länge var avsatt för framtida industribebyggelse. I området kring de befintliga anläggningarna i Lundby fanns ingen plats för en ny jätteanläggning.
I Torslanda, däremot, fanns gott om plats; en infrastruktur var under utbyggnad, hav och hamn fanns alldeles intill och i Torslanda låg även Göteborgs flygplats vid den tiden. Platsen var perfekt ur industriella och transportmässiga synpunkter. Och namnet Volvo Torslanda-verken var fött.

 

När hela anläggningen, som då kostat SEK 240 miljoner, stod färdig på våren 1964 hade fyra miljoner kvadratmeter mark röjts för att ge plats åt nästan 200 000 kvadratmeter fabriksgolv. Kapaciteten hade bestämts till 110 000 bilar om året vid enskift, med möjlighet att öka till 150 000 vid tvåskift. Det framtida slutmålet om 200 000 vid treskift är först nu på väg att uppnås. Årsvolymsrekordet från 1973, 178 000 bilar, står sig emellertid fortfarande.

 

Kungen invigde
Fredag 24 april 1964 invigdes anläggningen och redan samma dag var produktionen i samtliga tre fabriksavdelningar igång – TA-fabriken (pressverk/karossfabrik), TB-fabriken (måleri) och TC-fabriken (slutmontering).
Åtskilliga honoratiores fanns närvarande bland de 2000 särskilt inbjudna gästerna och Volvos vd Gunnar Engellau höll ett starkt och känslosamt tal, i vilket han främst ärade hedersgästen, tekn. dr. Gustaf Larson, en av Volvos båda grundare. Den andre, Assar Gabrielsson,  hade avlidit två år tidigare. Därefter förrättades själva invigningsceremonin av dåvarande kungen, Gustaf VI Adolf,
Efter lunchen, som dukats upp i karossfabriken, vidtog rundtur. Tillsammans färdades sällskapet runt i fabriken i en Volvo ÖV4 från 1927 och studerade produktionen vid ett flertal strategiska punkter i anläggningen.

 

Vi citerar ur Engellaus tal:
"Det tog 23 år att tillverka de första 100 000 Volvo-bilarna, vilket är färre än vi nu gör på ett år. Men det var en märkligare prestation av Gabrielsson och Larson att på de 23 åren tillverka och sälja 100 000 bilar än det är att idag nå samma kvantitet på ett år.
Vi bygger på den grund som de lagt. Vi som trädde till efter dem övertog två huvudprinciper: Att inte lämna någon möda sparad för att få bilarna så bra som möjligt, och att vara beredda på att ständigt kunna öka produktionsvolymen".

 

Amazonen först ut
Den första bil som kom att byggas i Torslanda-fabriken var P120, eller Amazonen som nordborna känner den. Trotjänaren PV544 slutjusterades visserligen i Torslanda men byggdes aldrig där. Den första helt nya Volvo-modell som kom att födas i Torslanda-fabriken blev 144, som gick i produktion på sensommaren 1966.

 

Tillverkning i och utanför Sverige
All biltillverkning upphörde i Lundby 1973 i och med Volvo 1800ES fasades ut. Sedan dess har lokalerna tillhört Volvo Lastvagnar och Volvo Penta. Torslanda-verken var emellertid inte Volvos första anläggning utanför Lundby-fabriken. Viss montering hade visserligen skett på ett par småmarknader genom importörernas försorg under 1950-talet, men redan 1963 började Volvo, som första europé, att producera bilar i Nordamerika. Det skedde i en anläggning i Nova Scotia, Kanada och blev grunden till det som 1967 resulterade i Volvos egen Halifax-fabrik.
Vi den tiden hade också en annan stor produktionsanläggning för Volvo-bilar, den i Gent i Belgien, redan varit i gång i två år.1965 hade Volvo börjat bygga bilar i den egna Belgien-fabriken i syfte producera inom de dåvarande gränserna för den europeiska gemenskapen och idag, 39 år senare, är Gent-fabriken den till kapacitet Volvo Personvagnars största med sina 250 000 enheter per år.

 

Kapacitet och kvalitet – nyckelord då, nyckelord nu
När Volvo Torslanda-fabriken invigdes var antalet anställda ca 2500 men steg snabbt på kort tid. Under många år var den Sveriges största enskilda arbetsplats med upp emot
11 000 anställda. Under årens lopp har en rad effektiviseringar, rationaliseringar och omstruktureringar skett – bl a den stora satsningen på KLE-strategin (kvalitet, leveransprecision, ekonomi) – vilket betyder att den nuvarande kapaciteten på 170 000 bilar nås med en arbetsstyrka på ca 5000 personer.

 

Dagens produktionsvolym på ca 170 000 bilar fördelar sig på 90 000 XC90 och 80 000 av övriga modeller: S80, V70 samt XC70.
Sedan produktionsstarten av XC90 hösten 2002, finns två separata flöden i karossfabriken som mynnar ut i en gemensam station för finsh och slutkontroll. Idag utför robotar nästan 100 procent det svetsarbete som utfördes manuellt tidigare och bullernivån har sänkts dramatiskt.
Måleriet, som togs i bruk på 90-talet och då var bilvärldens renaste, står sig fortfarande gott i toppen tack vare ett genomtänkt processkoncept, omsorgsfullt lackval och en mycket avancerad reningsanläggning.

 

Under de senaste åren har miljarder investerats i Torslanda-fabriken för att nå en kapacitet på 230 000 bilar på sikt och samtidigt effektivisera och öka flexibiliteten i produktionssystemen. Volvo Personvagnars strategi med två huvudfabriker, där Torslanda-fabriken blir centrum för de större modellerna, är grundmurad.

 

24 april serveras jubileumstårta till alla VCT-anställda, för att påminna om de 40 år som varit och samtidigt rikta blickarna mot den framtida utmaningen; att bygga nästan en kvarts miljon Volvo-bilar årligen. Effektivt, med precision och med högsta kvalitet. Eller som mottot lyder: Ökad kapacitet – för ständigt högre kvalitet

 


50250/CR

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.