Pressmeddelanden

TARC, Traffic Accident Research Centre: Ett långsiktigt engagemang för säkrare trafik

 

 

I över trettio år har Volvo Personvagnar analyserat bilolyckor för att lära sig mer om trafiksäkerhet. Analyserna har givit en bred kunskap om olika åtgärder som kan vidtas för att olyckorna ska bli färre. Den här kunskapen vill Volvo sprida, inte bara med hjälp av punktinsatser som reflexutdelning, utan också i mer långsiktiga projekt.

 

Ett av dessa är TARC, Traffic Accident Research Center, som funnits i lite över ett år i Thailand, ett land där närmare 30 000 personer dödas varje år i trafikolyckor.

 

TARC är ett biståndsprojekt i Volvo Personvagnars regi, initierat av organisationen Global Road Safety Partnership, GRSP. Syftet är att med hjälp av Volvos forskning bidra till att öka kunskapen om trafiksäkerhet i Thailand.

 

“Volvo Personvagnar har haft en egen haverikommission i trettio år och undersökt över 30 000 olyckor. Vid en del av de olyckor som sker i Sverige där en nyare Volvo är inblandad, åker haverikommissionen ut och undersöker olyckan, analyserar fakta och lagrar all information i en databas. Nu vill vi överföra vår kunskap och anpassa arbetssättet till förhållandena i det thailändska samhället. “I Thailand är ambitionen att täcka in olyckor med alla slags fordon – bilar, bussar, lastbilar och mc”, säger John-Fredrik Grönvall, projektledare för TARC. Centret invigdes av Sveriges kung i februari 2003 och samarbetar med myndigheterna och thailändska Transportministeriet. Volvo Personvagnar bidrar med utryckningsfordon och utbildning för de anställda. På TARC arbetar fem personer som åker ut när en trafikolycka skett i Bangkok.
“De samlar in data om föraren, om fordonet och om trafikmiljön. Dessutom samlar de in faktauppgifter i tre tidsdimensioner: hur olyckplatsen såg ut före, under och efter olyckan”, säger John-Fredrik Grönvall.

 

Denna djupstudiedel kompletteras med olycksstatistik. Allt samlas i en databas som man hoppas ska ge thailändska myndigheter underlag att fatta de bästa besluten om trafiksituationen i Thailand. Volvo Personvagnar får i sin tur större kunskap om trafiken i utvecklingsländer, vilket kommer till användning vid utveckling av framtida bilmodeller.
“Vi ska inte hitta lösningarna, utan bidra med vetenskapligt underlag. Då kan beslutsfattarna komma bort från tyckande och spekulationer”, säger John-Fredrik Grönvall.

 

Thailand är också ett av de länder där Volvo Personvagnar kommer att dela ut reflexer den 7 april på Världshälsodagen.
“Risken att dödas i trafiken i Thailand är nästan tio gånger högre än i västvärlden. Antalet bilar och människor på vägarna har ökat kraftigt, och det är inte överallt som infrastrukturen har följt med i utvecklingen. Tung trafik blandas med fotgängare och bilar, vilket skapar många farliga situationer”, säger John-Fredrik Grönvall.
Vägbelysning är fortfarande ovanligt på vägarna på landsbygden. Här skulle reflexer kunna vara en god hjälp.
“Med reflexer blir en fotgängare synlig på flera hundra meters håll”, säger John-Fredrik Grönvall. “Det är en väldigt billig lösning, men reflexer är i dag nästintill obefintliga i Thailand och andra utvecklingsländer. Om vi på längre sikt kan öka kunskapen om de positiva effekterna av reflexer, så skulle det verkligen kunna förbättra trafiksituationen.”

 

50240, JS

 


Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera